Mäktiga riksbanken

Två nya ledamöter har utsetts till riksbankens direktion. Barbro Wickman-Parak och Lars E.O. Svensson ersätter Eva Srejber och Kristina Persson. Eva och Kristina har nog varit höken och duvan i riksbankens direktion. Jag vet inte alls nåt om de två nya ledamöterna men en hel del makt får de över Sveriges ekonomiska utveckling.

 Det sägs att riksbankens penningpolitik ska bedrivas så att inflationen är mellan 1 % och 3 %. Jag tycker det är ett väldigt tveksamt mål och jag är övertygad om att vi fått betala dyrt, framförallt i form av hög arbetslöshet. Sannolikt har arbetslösheten varit ”onödigt hög” även med de förutsättningar som gällt, då inflationen under flera år hamnade runt 1 %, alltså omkring den allra lägsta gränsen.

 Nog borde vi kunna hitta klyftigare former att bedriva ekonomisk politik än att ge riksbanken bara ett mål – som de dessutom klarat ganska dåligt. Det är ju dessutom ett mål som i sig är ganska ointressant. Inflationsnivån är ju snarare ett medel att åstadkomma andra positiva effekter inom ekonomin.

 När Sverige växlade över till målet med en mycket låg inflation hade vi bakom oss en period med snabba ökningar av fastighetsvärden och stora vinster till ägarna av bostäder. Det angavs faktiskt som ett av skälen till att ändra penningpolitikens målsättning.

 De mycket snabba prisökningar och vinster som nu görs inom fastighetssektorn pekar på att det inte var den högre inflationen som var orsaken till detta. Sedan låginflationspolitiken började genomföras har vi haft stor arbetslöshet, ökade löneskillnader, ökade förmögenhetskillnader och fortsatta svårigheter att klara finansieringen av offentlig verksamhet. Den privata konsumtionen har ökat, för en del mycket kraftigt! Hurra, hurra!

Nu kommer två nya ledamöter att vara med och styra så att inflationen hålls nere! Kanske kan de tillföra nåt nytt men viktigare är att riksbankens mål och roll börjar ifrågasättas.

Riksbanken har faktiskt vid åtminstone ett tillfälle frångått sina nogranna beräkningar av inflationsutsikterna när man ändrat räntan. Det var i september 2001. Då var man orolig över New York-börsens utveckling efter terrorattackerna i New York och Washington. Räntan sänktes med 0,5 % vid ett extrainkallat möte. Börsen räddades – troligen inte bara av den Svenska Riksbanken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: