Vänster?

april 20, 2007

Det behövs mer vänster i politiken. Det behövs mer vänsterperspektiv i politiken. Jag ska försöka bidra lite (troligen väldigt lite) till mer vänster i politiken. Min nystartade blog är ett sätt.

Vänster är rättvis fördelning. Vänster är demokrati.

 Vänster är inte marknadsekonomi. Vänster är inte stora skillnader i inkomster och förmögenheter.

 Det här kommer mina inlägg att handla om.

Jag tror att miljön kommer att vara ett centralt område i politiken under lång tid. Det behövs mer vänsterperspektiv i miljöpolitiken. Det kommer mina inlägg att handla om.


Snart

april 20, 2007

Jag ska snart vara igång med en blog. Jag hoppas kunna skriva 4 – 5 gånger i veckan och det kommer framförallt att vara politiska inlägg med ett vänsterperspektiv.