Viktiga frågor (2)?

oktober 30, 2007

Rikets säkerhet! Det är en viktig fråga!

I den frågan engagerar sig nu en socialdemokratisk riksdagsman och vill att statsministern kommer till försvarsutskottet och berättar hur denna fråga var löst en speciell kväll förra veckan. Det är beundransvärt att Håkan (så heter han) tar sig an denna viktiga fråga trots att han samtidigt drar på sig misstanken att han bara vill stänka snaskigheter på politiska motståndare. För det är väl bara misstankar?

Riksdagsledamöter i synnerhet men givetvis alla opinionsbildare har ett stort ansvar att välja vilka frågor som ska få en framskjuten plats i den politiska debatten. Annars är risken stor att frågor om personer, enskildheter och snaskigheter tar över. Det är inte bra för demokratin.


Viktiga frågor?

oktober 28, 2007

Under den senaste veckan har förstås moderaternas stämma haft en framskjuten plats i massmedias inrikespolitiska bevakning. Men det har funnits konkurrens.

En bild på en politisk reporter som pussar en statssekreterare på en restaurang har starkt konkurrerat om massmedias inrikespolitiska bevakning. Jag tycker det är väldigt typiskt. Det är en enskild händelse. I Stockholm. Det är lite snaskigt. Det sätter massmedias egen roll i centrum. Det uppfyller flera av de kriterier som krävs för att massmedia ska ägna stor kraft åt frågan. Jag menar inte att händelsen är helt oviktig men visst överdrivs betydelsen.

Beskedet om starten av ett privatdrivet och privatfinansierat barnsjukhus har redovisats men alla frågor om detta har inte fått den uppmärksamhet som (enligt min mening) de borde. En sådan är hur försäkringslösningarna kommer att se ut. Företrädarna för försäkringsbranschen visade ju stor entusisiasm över nya affärsmöjligheter.

En oerhört viktig fråga som borde redovisas är förstås om alla barn verkligen kommer att kunna få en försäkring. Jag är nästan övertygad om att en del barn kommer att nekas försäkring. Försäkringsbolagen är ju vinstdrivande och vill förstås bara ha friska barn som inte behöver använda försäkringen. Det kommer dom också att ordna!

Kanske skulle riksdagen intressera sig för frågan om hur försäkringarna kan utformas. Det kanske rentav är en effektiv metod att förhindra tillkomsten av försäkringsfinansierad sjukvård. Visst är det väl rimligt att alla barn, oavsett hälsotillstånd ska har rätt till samma försäkring. Riksdagen borde kunna stifta en lag som kräver alla barns lika rätt. För det kan väl inte vara meningen att viss sjukvård bara ska vara öppen för friska!


Privata sjukhus

oktober 24, 2007

Det var väl egentligen bara en tidsfråga innan ett privatdrivet och privatfinansierat sjukhus skulle komma. Först ut är barnsjukhuset Martina och som helt förväntat förläggs det i Stockholm. Det är så här den nya högerna kommer att ta sig fram. Inga storstilade strukturella förändringar av välfärdssystemen utan börja med en liten nisch och den vägen undergräva välfärdssystemen för det är förstås vad det handlar om.

Det var patetiskt att höra en företrädare för det planerade privata barnsjukhuset när han påstod att detta var ett stöd till den offentliga vården genom att det avlastade en del patienter. Givetvis är konstruktörerna bakom privatsatsningen smartare än så – dessvärre. På kort sikt kommer det att innebära att mindre orter kommer att få ännu svårare att rekrytera läkare. Stockholm är ju redan läkartätast i landet. På lång sikt är det givetvis ett hot mot en solidarisk finansiering av vården.

Vänstern borde förklara ”krig” mot privatiseringarna av välfärden. Dessvärre har stora delar av ”vänstern” under lång tid sjungit marknadens lov i alltför många sammanhang. Det är dags att sluta med det nu.

Vänstern borde istället för att acceptera marknadsmekanismerna systematiskt föreslå reformer som syftar till att minska sambandet mellan tjock plånbok och levnadsförhållanden! Alltså föreslå fler områden som styrs av andra mekanismer än den efterfrågan avgörs av individens ekonomiska styrka. Gratis (eller nästan gratis) tillgång till utbildning, vård, kultur är såna viktiga inslag i en vänsterpolitik.


Ericsson – kollaps?

oktober 18, 2007

DN har under två dagar speglat det som de kallar Ericssons kollaps. Det är förstås det stors börsraset som började i tisdag som avses. Raset blev ju en följd av betydligt lägre vinstbedömningar. Jag ska inte ge mig in i detta men jag noterade två intressanta saker som redovisades i artiklarna i DN.

 Dels gjorde en utförlig beskrivning av förklaringen till den minskade vinsten. Förklaringen är att det är ”utrullning av nya nätverk” som ökat i omfattning på bekostnad av ”utbyggnad” och ”uppgradering”.  Och det skiljer mycket i vinstmarginaler. Vad döljer sig bakom detta? Jo naturligtvis de vanliga trick som vi vanliga konsumenter ständigt är utsatta för. När vi ska köpa teckna ett nytt abonnemang eller liknande så erbjuds vi skapliga villkor men när vi sen ska ändra eller uppgradera och sitter i klorna på en viss leverantör då blir det dyrt! Tydligare än Ericssons minskade vinst kan det väl inte redovisas. (Se DN onsdag).

 Onsdagen DN har rubriken ”Ericsson vi slippa kvartalsrapporter”. Det är VD´n Svanberg som uttalar sig och styrelseledamoten Sverker Martin-Löf har ett uttalande som är mycket kritiskt mot ”analytikernas budskap”. Kanske har de alldeles rätt. Min försiktiga undran är om dessa ledande näringslivsföreträdare har framfört det här budskapet när börskursen gått uppåt?


Utsläppshandel….igen….bluff igen….!

oktober 11, 2007

Idag beslutade regeringen fastställa vad alla (som försökt följa frågan) sedan länge vetat. De utsläppsrätter för koldioxid som tilldelas industrin håller sig inom ramen för vad EU-kommissionen beslutat. Det innebär att svenska företag får mer än 10 % mer i tilldelade utsläppsrätter än som motsvaras av utsläppen 2006! Det var väl minskning som det skulle leda till….?

Jovisst var det minskning som var syftet och det förstår miljöminister Andreas Carlgren även om han inte åstadkommer det. I pressmeddelandet skrivs det därför ”Antalet utsläppsrätter som tilldelas företagen sänks från 24,9 miljoner ton till 22,5 miljoner ton årligen jämfört med den fördelningsplan som den förra regeringen lämnade till Europeiska kommissionen.” Ingenstans i pressmeddelandet nämns att utsläppen 2005 var 19,3 miljoner ton och att de 2006 var 19,9 miljoner ton! Det är att bluffa! Dvs försöka påskina att det är en sänkning när det är en ökning.

Dessutom har det blivit möjligt att köpa in motsvarande 10 % från länder utanför EU (så kallade JI- och CDM-projekt). Detta har inte varit varit möjligt tidigare. Men även här pratar man om en sänkning från 20 % till 10 %. Även den sänkningen är i förhållande till det (förhandlings-)förslag som den tidigare regeringen skickade till kommissionen. Det förslaget stöddes av den dåvarande borgerliga oppostitionen men blir förstås inte bättre av det.

 Jag tycker att hela handeln med utsläppsrätter bör ifrågasättas. Hittills har det inte lett till (praktiskt taget) några postitiva resultat för miljön. Däremot har det gett företagen stora vinster. Tyvärr underlättas ju inte en diskussion av att regeringen så här skamlöst försöker bluffa om sina beslut.

I våras skrev jag en rapport på uppdrag av Hyresgästföreningen Region Mitt om utsläppsrätter och dess effekter på miljön och (förstås) för hyresgästerna. Rapporten heter ”Dyrt och utan resultat”. Jag skickar den gärna!


Lösningen!

oktober 6, 2007

Jag har under åren framfört lite skepsis mot att vi framförallt ska lita på att nya tekniska framsteg ska lösa miljöproblemen. Jag har trott att utmaningen är större än så. Men kanske måste jag revidera min uppfattning:

Igår, fredag 5 oktober, öppnade ett nytt konstfruset skidspår i trakterna av Sandviken. Det är vintersportfantasterna som (också) drabbats av klimatförändringarna som vill förlänga skidsäsongen. ”Det är nödvändigt att träna länge om man ska klara Vasaloppet”. Vilken fantastisk idé! När det blir varmare så bygger vi helt enkelt kylanläggningar! Lösningen är här!

Det är ju vintersportarna som byggt så det är ju helt självklart att deras teknik är sån att den inte på nåt sätt bidrar till uppvärmningen genom exempelvis ökade utsläpp av växthusgaser. Så korkade är de självklart inte – det vore ju att bidra till ännu värre förhållanden och så korkade är….. Vanliga kylanläggningar drar ju mycket energi och bidrar därmed till klimatförändringarna. Men så kan det förstås inte vara när vintersportarna ordnar sin egen lösning på klimatfrågan. (Jag kanske borde kolla och återkomma).


Politiken och klimatet

oktober 5, 2007

Visst kan man fundera över hur klimatförändringarna så snabbt hamnat i fokus för den allmänna diskussionen. Jag menar att det varit känt, åtminstone sen början av 70-talet, att koldioxutsläppen kan leda till en uppvärmning. I mitten av 90-talet var FN´s klimatpanel ense om att det höll på att ske. Men först nu tycks många ta frågan på riktigt allvar. Varför just nu? Nåja, bättre sent än aldrig.

Nu är det läge att formulera en skarp politik som har bra förutsättningar att få ett brett stöd. Dessvärre verkar högern vara mer på hugget än vänstern.

Det var nog inte klimatfrågan som Reinfeldt tänkt sig skulle vara en av de dominerande frågorna som han ägnar sig åt. Jag har just hört honom prata (SVT 24) på utrikespolitiska föreningen i Uppsala på Uppsala universitet. Nån riktig glöd känns knappast men det är ändå ett försök att formulera en strategi. Lite pikant är det kanske också att han är ganska hyllande till den svenska politik som förts där moderaterna ofta varit pålitlig motståndare. (Bensinskatter, elcertifikat….). Bättre sent än aldrig!

Högern talar nu tydligt om de ”traditionella” marknadsekonomiska principerna, dvs ekonomiska styrmedel för att enskilda och företag ska göra rätt val och beslut. Jag tror att det kommer att ge en del effekter på utsläppen även om det finns en hel del direkt avskräckande exempel, bland annat handeln med utsläppsrätter så som den fungerar inom EU just nu.

Utmaningen måste ju vara att klara miljöfrågan och andra viktiga värden i samhället. Det finns skäl att vara orolig över att högerns lösning kommer att leda till kraftigt ökade skillnader i samhället. Sannolikt kommer priset på basala nödvändigheter så som mat, värme och transporter att öka kraftigt. ”Falukorven kommer att bli dyrare” sa Reinfeldt när han beskrev effekterna av att mer bränslen skulle produceras på jordbruksmark. Om han har rätt, och det tror jag han har, så finns det också tydliga vinnare: Producenterna av livsmedel och bränslen!

Vänsterns uppdrag måste väl vara att utforma en bra klimatpolitik som också kan genomföras med goda fördelningspolitiska effekter. Då är det knappast ekonomiska styrmedel på marknadens villkor som ska gälla. Det är nu hög tid att formulera ett verkligt alternativ till högerns ekonomiska politik.


Etiska fonder?

oktober 2, 2007

Etiska fonder dök upp som en möjlighet för ett tiotal år sedan. Vilken fantastisk idé! Tjäna pengar till sig själv och göra gott för andra! Finns det nån hake?

I dagarna har Dagens Nyheter redovisat hur några av de etiska fonderna har placerat spararnas pengar. Det är ingen tvekan om att god etik måste definieras väldigt rymligt om fonderna ska få godkänt. Banco fonder som var tidigt ute på den svenska arenan med etiska fonder har träffat fyra bolag som varit med på Multinational Monitors lista med världens tio värsta bolag ur miljösynpunkt.

Jag tror helt enkelt att det är en nästan olöslig uppgift att placera i de lönsammast och mest etiska bolagen. Kapitalismen fungerar helt enkelt inte så! Det är snarare rovdrift och låga löner som ger goda vinster än motsatsen. Tyvärr! Det är därför knappast nån framkomlig metod att med kapitalismens egna medel förändra dessa grundläggande förutsättningar.

Bancos pressansvarige kommenterar debatten på Bancos hemsida med några avslöjande meningar. ”Banco arbetar inte med en svart lista. Den arbetsmodellen är förlegad, leder inte till några förändringar – och den är framförallt inte lönsam.” Jag tycker nog inte det kan sägas tydligare. Det är lönsamheten som gäller – etiken blir mer en yta.


Marknadsekonomi eller demokrati.

oktober 1, 2007

I DN idag (1 oktober) finns en intervju med en av arvtagarna i familjen Rausing. Det var dom som flyttade från de höga skatterna i Sverige för några decennier sedan. ”Arvtagerska med socialt samvete” är en av rubrikerna. Hon anser att förmögna ska ge tillbaka en del till samhället. Hennes förmögenhet är hemlig men hon ger 200 miljoner kronor varje år ”till olika projekt för ökad rättvisa”.

”Det finns förstås ett system för det: skatt. Men Sigrid Rausing är ingen vän av höga skatter.” (Ur DN-artikeln).

Tydligare kan det väl knappast sägas. Det är makten det handlar om. Uppenbarligen försöker numera inte ens de rikaste att försvara de stora skillnaderna. Ökad rättvisa behövs men det ska förstås ske på de rikas villkor.

Samma inställning finns förstås bakom förslagen att idrott, kultur och kanske till och med skolor basera sin ekonomi på sponsring och annat samarbete med näringslivet. Det är makten det handlar om.