Privatdriven sjukvård

november 1, 2007

Det verkar ganska tydligt att frågan om privatdriven och privatfinansierad sjukvård kommer att bli en central fråga i en politiken de närmaste åren. (Schenström/Pilblad/Aftonbladet/TV4 kommer väl snart att vara glömt – förhoppningsvis!).

Igår, dvs den 31 oktober, hade Ingela Nylund Watz och Dag Larsson en debattartikel på temat i DN. ”Vårt parti måste säga tydligt ja till privat sjukvård” skriver DN i ingesstexten. I vanlig ordning finns det inte riktigt täckning i artikeln men just den här gången är det ganska nära. (Ingela Nylund Watz och Dag Larsson är ledande företrädare för socialdemokraterna i Stockholms läns landsting).

Jag tycker artikeln präglas av uppgivenhet, naivitet och en smula dimridåer.

Uppgivenhet därför att Ingela Nylund Watz och Dag Larsson inte verkar tro att et gå att driva en bra och effektiv vård i offentlig regi om den inte utsätts för ”privat konkurrens”. Kanske tror de inte heller att det finns stöd för att stå upp för att vården ska drivas offentligt. Där är jag övertygad om att de har fel! Det finns med all säkerhet ett starkt stöd för att sjukvård ska drivas offentligt men givetvis under förutsättning att den fungerar väl.

Naivitet därför att de tror att ”marknadsstyrning och konkurrens är ändamålsenliga metoder”. Möjligen kan man säga att problemen delvis beror på att (nästan) ingen ju förordar ett marknadsstyrt system utan i systemet ingår ju nån form av solidarisk betalning. I USA finns ett mycket utvecklat byråkratiskt system som behövs för att adminstrera problemet som uppkommer när den vinstgivande vårdgivaren i samråd med ”patienten” planerar en vårdinsats som ska betalas av ett försäkringsbolag. Vi borde kunna erbjuda (åtminstone en vision om) ett offentligt finansierat och offentligt drivet vårdsystem som inte bygger på dessa motsatsförhållanden. Det är ju just de motsatta intressena som ger upphov till byråkrati och kontrollsystem.

Naivitet också därför att vinstmaximerande företag naturligtvis gör allt för att välja ”rätt kunder”. I princip kan man nog säga att ”rätt kunder” inte sammanfaller med de som har de största behoven. Eftersom den sk eftermarknaden blivit allt viktigare för alla företag (jämför till exempel Ericsons ”resultatproblem”) så kan man är det ju lätt att tänka sig vilken kreativitet det utlöser hos ett vårdföretag.

Dimridåer därför att det vill markera nån distans till de borgerliga partierna. Därför ska driften av våra akutsjukhus inte kunna läggas ut på privat drift, enligt Nylund/Larsson. Men det är motivet som är dimridån. Morivet som anförs är nämligen ”komplexiteteten i vårdinnehållet”. Säkert gör man många komplicerade vårdinsatser på ett sjukhus som en vårdcentral inte klarar av men jag tror motsatsen är minst lika vanlig. Sjukhusens insatser präglas ju numera just av snabba, ganska lätt definierade vårdinsatser, typ en operation av en utsliten höftled. Efteråt kan man (relativt) lätt konstatera om det lyckats eller inte lyckats. Mycket svårare är det förstås att definiera och mäta utfallet av insatserna från en vårdcentral.

Nog känns Nylunds/Larsson artikel ganska märklig. Var finns de starka sakskälen? Var finns stämningen för detta? Jag tror förklaringen ligger i ett allt mer delat land. Stockholm med dess allt mer kommersialiserade idéer och goda ekonomiska villkor för de som bor där. Landet i övrigt med andra värderingar och ekonomiska villkor som alltmer börjar skilja sig från huvudstadsområdets.