Låglönejobb?

december 30, 2007

Igår (29/12) hade Mona Sahlin och Marie Granlund tillsammans med lärarförbundens ordföranden en debattartikel i DN om skolan och behovet av en blocköverskridande uppgörelse om skolpolitiken. Jag har tänkt ganska länge innan jag slutligt bestämde mig för att kommentera detta – det känns ju inte särskilt roligt… Det känns som om den socialdemokratiska ledningen är beredda att ge (upp) nästan allt för att få bort skolfrågan från den politiska agendan. Allt utom betyg för sju-åringar för att vara lite mer exakt.

Jag gillar inte det men jag ska bara kommentera en liten formulering i artikeln. Den om låglönejobb.

”Vi vill inte tävla med låglönejobb, utan satsa på innovation och utveckling i den internationella komkurrensen. Då måste vi få ett tydligare kunskapsfokus i skolan.” Kan man invända mot detta? Ja! Det finns mycket att invända men jag ska åter bara ta upp en del av formuleringen.

”Vi vill inte tävla med låglönejobb….” Det borde väl stå: Det ska inte finnas låglönejobb! Socialdemokratin eftersträvar ett jämlikt samhälle och i denna strävan är skolan ett viktigt instrument. Men nåt sånt finns inte att läsa. En berättigad fråga är förstås var låglönejobben ska finnas? Inte i Sverige – förstås. Är det danskarna som ska stå för låglönejobben? Nej knappast, vi tänker väl snarare på länder lite längre bort…

Jag påstår inte att det är lätt. Men vi borde väl ändå försöka. Försöka hitta en väg som är i enlighet med socialdemokratins grundvärderingar om alla människors lika värde. Då kan det inte handla om att låglönejobben ska hamna nån annanstans.


Antijul

december 27, 2007

Det blev ett rejält köprekord i år igen! 6,5 % ökning av julhandeln, jämfört med förra året alltså. Jag tror att det blivit ett allt starkare fokus på just konsumtionen inför julen, men nytt är det definitivt inte.

1969, 38 år sen alltså, så deltog jag för första gången i en politisk aktivitet inför julhandeln. Det var i Degerfors, som vi i SSU-klubben hade en del aktiviteter som protesterade mot den överdrivna konsumtionen och samtidigt så genomförde vi en insamling till det socialdemokratiska ungdomsförbundet i Paraguay. Liknande aktioner genomfördes av SSU-klubbar i hela landet, vanligen på skyltsöndagen.

”Julen – kapitalismens orgasm” var ett av slagorden som vi använde i vårt material, alltså 1969. Sedan 1969 har BNP mer än fördubblats, realt alltså, och jag är övertygad om att julhandeln har ökat ännu mer. Det är lätt att få lite anti-känslor.

Det var en bra, och lärorik, aktivitet med väggtidningar och flygbladsutdelning där vi försökte ge en bild av förtrycket under generalen Stroessner i Paraguay. Eftersom vi hade några ”väggtidningar” uppsatta på allmän plats så hade vi varit tvungna att få polistillstånd och tillstånd från kommunen. Att söka tillstånden var min uppgift och det var väldigt lärorikt. Polisen (högsta befälet i Degerfors) klargjorde att man fick naturligtvis inte skriva ”vad som helst” på en väggtidning. Han förstod förstås vad det handlade och framhöll att det inte var tillåtet att kritisera andra länder.

På den tiden kunde man köpa ”Den lilla fickadvokaten” från Oktobers förlag. Den hade jag köpt och läst noga. Jag kunde därför enkelt lugna polisen med att vi naturligtvis tänkte följa lagen – vi ville ju ha tillståndet utan krångel så nån längre diskussion tog jag inte. Jag ska medge att jag kanske inte var så kaxig heller, där på polisstationen, bara 16 år gammal. Men det gör förstås polisens försök ännu mer förkastligt – alltså att försöka hitta på egna lagar som begränsade yttrandefriheten.


Ett riktigt dåligt förslag.

december 20, 2007

EU’s miljöministrar säger sig vilja ta itu med koldioxidutsläppen från flyget – det är bra om det är sant. Deras förslag är dessvärre riktigt dåligt.

Miljöministrarna föreslår utsläppsrätter, jag är övertygad om att en koldioxidskatt skulle vara bättre. Men det riktigt dåliga är att 90 % av utsläppsrätterna ska ges till flygbolagen gratis! 10 % ska auktioneras ut, enligt förslaget från EU’s miljöministrar.

Flygresorna kommer att bli dyrare när flygbolagen kommer att ta betalt för utsläppsrätterna som har ett värde – det är ju själva idén med utsläppsrätterna. Det fina i kråksången, dvs för flygbolagen, är ju att de fått 90 % av utsläppsrätterna gratis! Pengar rakt ner i fickan på flygbolagen. För mig är det, trots allt, helt obegripligt hur demokratiskt(?) tillsatta ministrar kan tycka att det är rimligt att just flygbolagen ska tillföras pengar på det här sättet.

Jag tycker man skulle göra så här istället:

Inför en koldioxidskatt på flyget som motsvarar det som man nu räknar med att utsläppsrätterna kommer att kosta. En koldioxidskatt skulle kunna införas redan från 2009 men utsläppsrätterna kan börja användas först 2012 – så krångligt är det systemet.

Pengarna som kommer in från koldioxidskatten kan användas direkt till energisparåtgärder till exempel i offentligaägda byggnader (till exemeple skolor) i hela EU-området. Då blir det en direkt miljönytta med koldioxidskatten och en indirekt genom att efterfrågan på flyg minskar något, det gäller ju förstås i första hand personer med låga inkomster… vad annars?

Stoppa ministrarnas ovanligt tokiga förslag!

Sedan 2005 har vi ett system med utsläppsrätter som gäller större industrier och energianläggningar, cirka 700 anläggningar i Sverige och 14 000 i EU. Jag har skrivit en rapport om hur detta system fungerar – det är en ganska nedslående läsning. Rapporten var beställd av Hyresgästföreningen, region mitt. Om du är intresserad så skicka ett mejl med dina e-adress så skickar jag gärna rapporten.


Upp och ner, fram och tillbaka.

december 20, 2007

Rubriken är ett försök att beskriva transport/trafikpolitiken i Sverige och Europa. Rent fysiskt stämmer det förstås, vi åker ju fram och tillbaka eller upp och ner.

Men också samhällsutvecklingen känns både upp och ner och fram och tillbaka.

Just nu försöker EU-kommissionen att pressa igenom krav på bilindustrin att avgasutsläppen på nya bilar ska få vara högst 120 gram koldioxid per kilometer. Det är nog bra. Men eftersom det ska bli ett ”frivilligt åtagande” från bilindustrin så ska det förstås förhandlas. Då dyker en massa definitionsproblem upp förstås men också det ganska märkliga att det ska vara ett genomsnitt. Det kan säkert klaras på flera sätt, kanske så här: Jag köper en bil som släpper ut 140 gram och 10 bilar som släpper ut 118 gram. Klart! Har man pengar så ska man förstås kunna gå runt reglerna. Kanske leder det till utsläppminskningar men säkert är det inte.

Flyget är en ökande andel av transporterna. Nu senast, idag, redovisas att flygresorna till resmål utanför Europa har ökat med 50 %. Alltså de resor som svenskarna gör. Några procents effektivisering av motorerna äts då naturligtvis snabbt upp.

2012 ska de nya hårdare kraven på personbilar träda ikraft, är det tänkt. Samma år räknar Esrange, rymdbasen i Kirunatrakten, att kunna börja med turistflygningar. Kommer avgaskraven att gälla också de farkosterna? 120 gram koldioxid per kilometer? Säkert en del definitionsproblem, jag tror att det är vätgas som används men vätgasen måste ju tillverkas. En resa, upp och ner nån timme, kommer att kosta 1,4 miljoner kronor. Då behövs nog inga regler eftersom det ändå bara blir de med mycket pengar som har möjligheten att flyga med.


Lita inte på Riksbanken!

december 19, 2007

Riksbanken hävdar att det är inflationsmålet och inget annat som är avgörande för räntepolitiken. Jag tycker inte det är bra att ha ett så enkelt mål som ska styra ett så viktigt politikområde, men det är det riksdagen och inte Riksbanken som kan ändra på.

Riksbanken har inte lyckats särskilt bra med inflationsmålet som innebär att inflationen ska vara 2 % men en felmarginal på en procentenhet åt varje håll. Riksbanken höll envist uppe räntorna under slutet av 90-talet och en bra bit in på 2000-talet och inflationen hamnade konsekvent under 2 %, ibland också under 1 %, alltså utanför den godkända felmarginalen. Priset blev en alltför hög arbetslöshet, men arbetslösheten har ju inte bekymrat Riksbanken.

Idag, 19 december, redovisades Riksbankens beslut om räntan, dvs den sk reporäntan. Räntan blir oförändrad. Trots fortsatt starkt inflationstryck men nu är inte riksbanken så betsämd längre. Jag påstår att den här gången är det börskurserna som är i fara! Börskurserna bekymrar uppenbarligen Riksbanken betydligt mer än arbetslösheten och därför avviker Riksbanken från sin räntepolitik!

Det har Riksbanken gjort åtminstone en gång tidigare. Det var i september 2001. Då hotades också börskurserna och Riksbanken hade extra sammanträde och sänkte räntan med 0,5 %! Det var alltså efter terrordåden i New York och Washington. Kanske var det rätt men varför har aldrig några andra faktorer än börskurserna fått Riksbanken att titta utanför inflationsmålet.

Det går inte att lita riksbanken! Nej,fel förstås! Aktieägarna kan lita på Riksbanken!


Nyliberala EU!

december 18, 2007

EU`s domstol har nu slagit fast att fackliga rättigheter inte är särskilt viktiga. Byggnads, och Sverige, förlorade målet som gällde blockaden i Vaxholm. Den fria rörligheten är viktigare. Det är inte särskilt förvånande med tanke på den utveckling som präglat EU de senaste 15 – 20 åren.

Ett nytt EU-fördrag håller nu på att förankras. Sverige bör säga NEJ och därmed försöka få till stånd en diskussion om en ny inriktning av EU. Det är väl knappast nåt som den borgerliga regeringen är intresserad av men förhoppiningsvis oppositionen. Troligen är den enda möjliga vägen att kräva en folkomröstning. Inte för att det nya fördraget är sämre än det gamla utan för att det är lika dåligt!


Hur gick det på Bali?

december 17, 2007

Mötet på Bali är nu avslutat och många, ganska spretiga kommentarer har lämnats. Det är inte enkelt att få en bild av resultatet. FN’s egen hemsida har en hel del dokument men de är inte alldeles enkla att dra några slutsatser av. Läs själv och kommentera gärna.

 Det verkar ändå som om världens ledare tagit sig samman och enats om att vi har ett klimatproblem som måste hanteras och helst lösas. Det verkar också som om de förstår väldigt väl att det kommer att krävas stora omställningar. Dessvärre verkar några därför dra slutsatsen att det är andra länder som måste ta ansvaret.

Trots allt så måste USA’s agerande kritiseras! Alltså trots att USA gav efter alldeles innan förhandlingarna havererade och trots att USA mer eller mindre utfäst sig att halvera utsläppen fram till 2050.

Men USA borde vara drivande. USA har ett alldeles särskilt ansvar dels för att USA har styrkan och dels för att USA står för mycket stora utsläpp!

Den halvering som de utlovar kommer att innebära att genomsnittamerikanen kommer att släppa ut cirka dubbelt så mycket som genomsnittssvensken gör idag! Det räcker inte på långa vägar åtminstone inte om amerikanen ska ta samma ansvar som alla andra. Efter halveringen kommer genomsnittsamerikanen att släppa ut 5 gånger för mycket! Deras taktik är förstås att andra ska få betala ett högre pris, dvs många måste hamna under genomsnittet.

Kanske kan en ny ledning i USA att innebära en ny linje. Och det behövs, eftersom USA ska minska sina utsläpp med 90 %.

Dessvärre ökar styrkan i alla förslag som handlar om ekonomiska styrmedel som också ska styra fördelningen av utsläpp i olika länder/regioner. Det kommer att leda till enorma orättvisor och troligen mycket stora uppoffringar i fattiga länder och kanske också bland fattiga i de rika länderna. Var finns den mer vänsterinriktade diskussionen.


Rättvis fördelning är nödvändig!

december 14, 2007

En artikel som tydligt visar att dagens ekonomiska världsordning är orimlig. I en artikel på DN-debatt idag visar Björn Carlén hur vi i Sverige (och övriga ”rika” länder) skulle kunna köpa sig fria från insatser för att minska växthuseffekten. Istället ska hela bördan läggas på fattiga i länder som har mycket liten skuld till dagens situation.

Artikeln visar på ett ”utomordentligt” sätt hur fel ekonomiska styrmedel kan slå. I genomförandet av Kyoto-protokollet så slogs också fast (i den sk Marrrakech-överenskommelsen) att den typ av åtgärder som Björn Carlén föreslår endast kan var ”supplementära”, dvs huvuddelen av åtgärderna måste göras i de länder som släpper ut för mycket växthusgaser.

 Resonemangen i artikeln påminner om ett PM som skickades 1991 av Lawrence Summers, som då var chefsekonomi vid världsbanken, till sina kollegor:Oss emellan, borde inte Världsbanken stödja mer flyttning av förorenande industrier till LDCs (less developed countries)? Jan kan tänka mig tre skäl därför: 

  1. Måttet på kostnaderna för hälsovådlig miljöförstöring är beroende av de uteblivna intäkterna genom ökad sjuklighet och dödlighet. Sett ur denna synvinkel bör en given mängd hälsovådlig miljöförstöring genomföras i det land som har den lägsta kostnaden, vilket kommer att vara i det land som har de lägsta lönerna. Jag anser att den ekonomiska logiken bakom tippningen av giftigt avfall i landet med de lägsta lönerna är oklanderlig, och vi bör böja oss för den.
  1. Kostnaderna för miljöförstöring ä förmodligen icke-linjära, eftersom den inledande ökningen av miljöförstöringen är förbunden med mycket låga kostnader. Jag har alltid ansett att de underbefolkade länderna i Afrika är oerhört under-förorenade; deras luftkvalitet är förmodligen inte tillräckligt låg (sic) jämfört med Los Angeles eller Mexico City. Det är bara det beklagliga faktum att så mycket miljöförstöring skapas av näringsgrenar (transporter, framställning av elektricitet) som inte kan bli föremål för handel och att styckkostnaden för transport av fast avfall är så hög, som hindrar en handel med avfall och luftföroreningar som skulle öka hela världens välfärd.
  1. Kravet på ren miljö av estetiska och hälsomässiga skäl har sannolikt en mycket hög inkomstelasticitet. Oron över kemisk substans som orsakar minimal förändring i oddsen för prostatacancer kommer uppenbarligen att vara mycket högre i ett land där människor överlever för att få prostatacancer än i ett land där dödligheten i åldrarna under 5 år är 200 per 1000. Mycket av oron över industriutsläpp handlar dessutom om synliga ämnen. Sådana ämnen kan ha mycket små direkta verkningar på hälsan. Handel med varor som förkroppsligar oro över estetisk förorening kan uppenbarligen öka välfärden. Medan produktionen är rörlig kan konsumtionen av vacker luft inte bli föremål för handel.

Problemet med argumenten mot alla dessa förslag om mer föroreningar i LDCs (inneboende rätt till vissa nyttigheter, moraliska skäl, social oro, brist på adekvata marknader etcetera) kan vändas på och utnyttjas mer eller mindre effektivt mot varje förslag till liberalisering som Världsbanken lägger fram (citerad i The Economist, 8 februari 1992, s 66).

 

 Det var kanske denna typ av resonemang Oscar Wilde avsåg när han uttryckte:

”En ekonom är en person som känner priset på allt men inte vet värdet av något.”


ICA behöver Anticimex!

december 11, 2007

Nu sätter ICA in Anticimex. Var det så illa?


Räknar polisen?

december 10, 2007

Ja, naturligtvis räknar polisen. Brott, alkoholkontroller, pengar och säkert mycket mera. Nu senast har polisen räknat ut hur mycket insatsen i Salem kostade.

 Det var 500 poliser i Salem i lördags. Kostnad: 6 miljoner!

Jag gjorde ett litet försök att få tillgång till  underlaget men jag gav upp. Polisen i Stockholm har en imponerande presstjänst (åtminstone kvantitativt) men där fanns inget sånt underlag och jag försökte inte gå vidare.

Jag tycker att 500 poliser borde kosta högst 2 miljoner kronor i lön. Kanske kan man ha bilar och sånt för 1 miljon (för en dag). Men på nåt sätt får polisen räkna lite hur man vill. Ingen journalist verkar har frågat om underlaget. Siffran 6 miljoner bara körs ut.

För nån månad sedan  beskrev polisen i Örebro hur man tvingades gör ”taxikörningar” av personer som skulle flyttas mellan olika typer av institutioner. Polisen ansåg sig få väldigt stora onödiga kostnader när två poliser i en välutrustad bil måste ta körningar som en taxichaffis borde ha tagit. Varför var man två? Hur räknar polisen? Behövs det två poliser till nåt som en  taxichaffis klarar? Eller har man ständigt ett påslag på 100 procent, som i Salem? Jo, nog räknar polisen – men hur?

Kanske finns det nån form av förklaringar men det stör mig att dessa märkliga besked aldrig ifrågasätts och därför heller inte ges nån förklaring. Polisen verkar på nåt sätt stå över vanlig granskning, alltså den granskning som handlar om den mer vardagloga verksamheten. Jag tror att kåranda och en stor satsning på presstjänsten har bäddat för detta.

Polisen granskas däremot ofta och hårt när det gäller mer spektakulära händelser, som grov våldsanvändning eller mindre lyckade polisinsatser. Och det är bra men det räcker inte.