EU och demokratin.

I lördagens DN har Carl Tham en intressant artikel om hur EU påverkar demokratin. Carl Tham gör en intressant analys av en del effekter av EU-medlemsskapet. Effekter som vi inte precis är några nyheter men som inte särskilt systematiskt diskuteras.

I kampanjen inför folkomröstningen, 1994 alltså, så framhöll en del av ”EU-anhängarna” att vi genom EU skulle få en ny demokratisk plattform som skulle kunna vara en motvikt mot det internationella kapitalet. Nu efter nästan 15 års medlemsskap ser vi att EU snarare har bidragit till att det internationella kapitalets önskemål genomförts. På område efter område prövar EU’s administration och domstolar om den nationella politiken är förenlig med företagens vilja att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt.

Grundfelet är natuligtvis att hela EU’s konstruktion är uppbyggd för att genomföra den fria rörligheten av varor, kapital och människor (det kanske ska kallas arbetskraft). Det är därför som den svenska alkoholpolitiken pressats och är på väg att nedmonteras. Det är därför som svenska kollektivavtal är hotade. Det är därför som presstödet ifrågasätts. Det är därför som också public service granskas. Det är bland annat därför som transporterna är den sektor som ökar snabbats och allvarligt hotar klimatet och andra viktiga miljöintressen!

Det känns lite platt at säga: Vad var det jag sa? När jag förordade ett NEJ i folkomröstningen 1994 så framhöll jag tre frågor/områden för detta:

Demokratin försvagas. Framförallt genom att många beslut flyttar längre bort. Jag gjorde inte samma utförliga analys som Carl Tham gör i sin artikel.

Alkoholpolitiken hotas. Jag trodde att alkoholpolitiken i allt högre grad skulle utformas enligt alkoholkapitalets önskemål. Dessvärre blev detta verklighet mycket snabbare än jag trodde.

Viktiga miljöintressen hotas. Just genom de ökade transporterna som ju faktiskt är EU’s ide!

Men det ska också nämnas att EU kunnat göra en del insatser. Miljöpolitiken är ett sånt exempel även om strukturen kraftigt försvårar. När Barosso presenterade kommisionens senaste förslag på klimatområdet (20-20-20) så nämnde han, intressant nog, att det var viktigt med ett långtgående förslag på detta område bland annat med tanke på alla som är kritiska mot EU!

EU har också gjort en del viktiga insatser för att försvåra skatteflykt genom att pressa de sk skatteparadisen. Det är bra!

Vi borde noga diskutera hur vårt EU-engagemang ska se ut. Jag tycker nog att smalare och vassare skulle kunna vara en utgångspunkt. Men avgörande är naturligtvis vad som ska ingå i detta ”smalare”. Om man vänder på junilistan förslag kanske man kan få en vettig utgångspunkt. Junilistans krav är ju att bara frågor som handlar om den inre marknade ska skötas av EU. Jag tycker att EU ska släppa detta och snarast agera där det behövs som motkraft mot kapitalet. Miljöområdet! Grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden! Kanske en del som underlättar en vettig nationell beskattning!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: