Idrottens avarter

oktober 29, 2009

Är idrottens hälsorisker verkligen så stora?

Idag kan man läsa på SVT:s text-TV att hela Leksands ishockeylag fått influensavaccin. Det är ju bara riskgrupper som får vaccin i den här första omgången. Jag har vid några tillfällen försökt få fram lite underlag om hur elitidrott påverkar hälsan, i första hand, på lång sikt. Jag har helt enkelt tvivlat på att elitidrott är bra för hälsan – åtminstone på lång sikt. På nåt sätt har jag fått intrycket av att det finns en del intressant underlag som ingen riktigt vill släppa. Det verkar mest vara idrottens tillskyndare som forskar om såna här saker.

 Kanske är vaccineringen av ishockeylaget i Leksand en ny ingång i den diskussionen. Nåt måste ju vara skumt när ett helt lag bedöms tillhöra riskgruppen.


Bondeförbundet

oktober 28, 2009

Centerns långtgående liberalisering hindrar dom inte från att fortsätta vara bondeförbundet.

 ”Intresset ljuger aldrig” stämmer nog ovanligt bra på Bondeförb..jag menar Centerpartiet. När Centerpartiet ändrar politik så beror det på att förutsättningarna för bönderna har ändrats. Under lång tid så var olika typer av statsstöd viktiga för jordbruket, jordbrukets lönsamhet hade helt enkelt svårt att hänga med i den snabba industrialiseringen i samhället. Då var Centerpartiet ett mittenparti med en positiv syn på statliga interventioner.

 Sedan något decennium uppfattas produktiv jordbruksmark som en tillgång, bland annat för att klara klimatfrågan och som bli alltmer lönsam, om marknadsmekanismerna får styra. Centern är numera ett mycket marknadsliberalt parti men med några värdekonservativa inslag. Centerpartiet har alltid varit pålitliga när det gäller alkoholpolitiken. Men nu har ju bönderna ett annat intresse.

 Nu vill en del bönder få sälja alkohol på sina gårdar. Det ger bättre lönsamhet för bönderna. Nu vill Centern att det ska bli tillåtet att sälja alkohol på bondgårdar. Om Centerns och böndernas förslag genomförs så äventyrar det en av de sista, men viktiga resterna, av den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Men för böndernas skull…


Försäkringseländet

oktober 27, 2009

Försäkringsbolagen har en alldeles för viktig roll i samhället.

 Konsumentmagasinet Plus (SVT) har åter redovisat några märkliga och delvis tragiska exempel på hur barnförsäkringar kan falla ut eller inte falla ut. Medfödda problem kan inte försäkras och för föräldrarna gäller det att teckna en försäkring så snabbt som möjligt. Det är väl på många sätt bra att Plus ger oss alla konsumenttips men är det nåt helt annat som behövs?

Varför ska det barn som drabbas av en sjukdom vid 6 månaders ålder eller senare få helt andra ekonomiska förutsättningar än barn som har sjukdomar som är medfödda. Det borde vara rimligt att det finns ett fullgott gemensamt skydd. Det borde väl vara behovet och inte orsaken till skadan som avgör den ekonomiska ersättningen och annat stöd som behövs.

De senaste dagarnas redovisning av pensionärernas grupplivförsäkringar hos Folksam visar ju också hur svårbegripliga även ganska enkla försäkringar kan vara. Det verkar inte vara någon försäkringstagare eller nån av de organisationer som samarbetet med Folksam som förstått hur den egentligen fungerar.

Hela idén med privata lösningar som ändå alltid måste vara kollektiva är tveksamma. Kanske kan många av dom som jobbar på försäkringsbolag hitta på nåt vettigare att syssla med.


Irritations-TV

oktober 22, 2009

Det är inte rimligt att stycka upp TV-inslagen bara för att få oss sittande framför apparaten.

 Det börjar bli alltmer vanligt med ”fortsättning följer” i alla möjliga TV-program. Först ut var förstås kommersiella kanaler och det är ju inte svårt att gissa varför. Men deras uppläggning verkar vara stilbildande så att till och med UR börjat med samma teknik.

 Ibland slår man ju på ett program bara för att se ett av inslagen men tvingas mer eller mindre följa med hela programmet eftersom alla inslag styckas upp i tre eller fyra delar. Jag tycker det är mycket irriterande och väldigt dålig respekt för oss tittare att göra så. Men lugn, det finns hjälp. Med rätt inställning på TV:n och/eller digitalboxen så kan du undvika den här uppstyckningen. Men mer om det på min blogg nästa vecka.


Trupper i Afghanistan

oktober 22, 2009

Varför berättar inte regeringen vad det egentligen kostar?

 Idag ska Sveriges regering besluta om fler soldater, eller inte, ska skickas till Afghanistan. Jag tror säkert att det fanns en del goda tankar när Sverige började sända trupper till Afghanistan men det börjar väl bli alltmer uppenbart att utländsk militär i Afghanistan inte bidrar positivt till landets utveckling.

 Jag tycker inte att det är kostnaden för de svenska skattebetalarna som är den viktiga frågan men visst är det märkligt eller snarare orimligt att regeringen och försvarsmakten inte kan berätta vad den svenska militära insatsen kostar. Försvarsminister Sten Tolgfors har flera gånger hävdat att kostnaden är drygt 1 miljard kronor om året men i den kostnaden ingår inte alls alla kostnader. Bland annat saknas kostnader för materiel och löner till officerare.

Regeringen använder en så kallad särkostnadsmodell där man utgår från att materiel och officerare har man ju ändå, så det är ingen extra kostnad. Ett sånt resonemang kan i vissa lägen vara rimligt men här handlar det ju om en mycket långsiktig insats som givetvis påverkar behovet av officerare materiel. Det minsta man kan begära är att både den så kallade särkostnaden och totalkostnaden redovisas.


Folkpartiet läser selektivt

oktober 20, 2009

När Folkpartiet läser rapporter från skolverket väljer de bort det som känns obehagligt för den egna politiken.

Idag berättar Folkpartiet att partiet vill att skolan ska förstatligas, dvs staten ska ta över det ansvar som kommunerna har idag, det känns inte som nån nyhet. Men det är intressant att Folkpartiet väljer att ta stöd i Skolverkets rapport som kom för knappt en månad sedan. Det är en rapport som beskriver sjunkande kunskapsresultat i grundskolan sedan början av 90-talet.

I artikeln i DN som berättar om Folkpartiets förslag skriver bland annat Jan Björklund ”kommunaliseringen kan mycket väl vara en av orsakerna till detta”. Men säkert är det alls inte och om man läser skolverkets rapport så är det också ett mycket tveksamt samband som redovisas. Däremot finns en del andra tydliga orsaker redovisade.

De skäl som skolverket redovisar som tydliga handlar i huvudsak om ökade skillnader och ökade orättvisor. Segregation, mindre behovsanpassad resursfördelning och ett arbetssätt som missgynnar barn med lite större behov av stöd. Inget av detta verkar Folkpartiet vara intresserade av att ta itu med.

Tyvärr har debatten om Skolverkets rapport snabbt försvunnit och skoldebatten kan åter prägla av förslag till snabba och enkla lösningar.


Tydliga besked

oktober 17, 2009

Det går inte att ta miste på vems sida de borgerliga ungdomsförbunden står.

Idag skriver de borgerliga ungdomsförbunden, i SvD, om hur de vill ha det framtida arbetslivet. Kanske borde man inte bli vare sig förvånad eller upprörd men det är ändå värt att fundera över. Det visar ganska tydligt hur alternativet till regler på arbetsmarknaden ser ut.

I artikeln skriver de bland annat:

”Det borde vara självklart att det enda som räknas vid uppsägningar är den insats som man gör som anställd och inte antalet år som anställd.”

”För att unga och andra med mindre erfarenhet ska ha en ärlig chans att utmana på arbetsmarknaden, krävs också att vi kan konkurrera med löner.”

Sämre anställningstrygghet, egentligen ingen alls och lägre löner för de som presterar minst bli resultatet. All makt till arbetsgivarna är väl den enkla beskrivningen av ungdomsförbundens politik.


Ekonomi betyder hushållning

oktober 14, 2009

Tyvärr så handlar väldigt mycket av den ekonomiska debatten om hur vi ska öka slöseriet

 Det är genom ökad konsumtion som vi ska lösa den ekonomiska krisen, det verkar en nästan helt enig ekonomkår verkar vara ense om. Nästan lika stor enighet finns i den politiska debatten. Då är det knappt man vågar ifrågasätta tillväxten.

 Jag passar därför på när det går att hänvisa till nån annan. Christer Sanne har länge ifrågasatt tillväxten och den gängse synen på arbete och arbetstid. Idag har han en intressant artikel i DN. Jag håller med om det mesta i artikeln. Vi måste hitta intressantare kvalitéer i livet och samhället än konsumtion. De tekniska framstegen räcker inte för att lösa miljöutmaningarna, särskilt inte om vi ökar konsumtionen.

 Givetvis finns många stora behov i världen som måste tillgodoses mycket bättre än idag men det ökar bara kraven på hushållning hos oss i den rika delen av världen.

 Trots den stora enigheten som visas upp av inom etablissemanget om ökad tillväxt och ökad konsumtion så finns en tilltagande insikt bland många. Och visst var det glädjande att Metall vågade använda minskad arbetstid som ett inslag att minska effekterna av den ekonomiska krisen.


Bättre sent än aldrig

oktober 13, 2009

Nu, när de flesta tåg verkar ha gått, tycks socialdemokraterna våga utmana EU:s brist på alkoholpolitik.

Den rödgröna oppositionen har lagt en gemensam motion som kräver sänkta införselkvoter för alkohol. Det ska alltså inte vara möjligt att fylla bilen med billigt vin och sprit från andra EU-länder. Det borde vara självklart för alla de partier som vill ha kvar en restriktiv alkoholpolitik men gång på gång har Sverige fallit undan för kraven från EU. EU som utgått från den fria handeln och faktiskt struntat i folkhälsan och andra sociala effekter.

 Sverige borde aldrig gått med att slopa det som kallades en övergångsregel som medgav några liters införsel. Men den dåvarande socialdemokratiska regeringen tog aldrig striden.

 ”Ganska nyligen”, för mindre än ett år sen godkände riksdagen Lissabonfördraget. Sverige borde ställt krav på omfattande undantag när det gäller alkoholen för att godkänna Lissabonfördraget.

 Men bättre sent än aldrig men det kräver förstås att våra företrädare verkligen vågar utmana EU och EU:s principer. Det har ju hittills snarast varit förbjudet för socialdemokrater.


Underskatta inte ekonomerna

oktober 12, 2009

Apropå Nobelpriset i ekonomi: Det är farligt om vi tror att ekonomerna inte kan räkna.

 Idag kom beskedet om årets ”Nobelpristagare” i ekonomi. Elinor Ostrom och Oliver E.Williamson är det som delar på priset och det verkar inte vara nåt av de mest kontroversiella ekonomipristagarna men informationen är väldigt knapphändig och jag har (förstås) inte hört talas om nån av dom.

Det finns en del pristagare som starkt ifrågasatts och på goda grunder men det är viktigt att fundera över hur dessa goda grunder egentligen ser ut. Jag tänker förstås bland annat på priset 1976 som gick till Milton Friedman. Det är ju så länge sen så det kanske borde vara glömt men sanningen är ju att hans och Chicagoskolans teorier har ju tillämpats sedan dess och tillämpas fortfarande. De är en central i nyliberalismen.

Därför är det ju svårt att säga att hans teorier inte fungerar men däremot kan man påstå att hans teorier har lett till väldigt stora ekonomiska orättvisor. Och det är just det vi ska påstå och inte försöka oss på att visa att det inte fungerar, därför att till ganska stor del fungerar teorierna.

Till stor del är det just Chicagoskolans teorier som Anders Borg försöker använda när skatterna på löner sänks och ersättningen från A-kassas sänks. Och jag tror det kan komma att fungera! Jag vet att en del hävdar motsatsen men tyvärr är det nog fel. Men vi kan påstå att det ger orimliga konsekvenser och att det därför är nödvändigt att politiken måste se annorlunda ut.

Vi borde helt enkelt ifrågasätta ekonomismen från politiska utgångspunkter och inte från ekonomiska. För räkna; det kan de flesta ekonomer.