Euron är odemokratisk

juni 30, 2010

Konstruktionen med en (delvis) gemensam valuta inom EU är ett sätt att minska det demokratiska inflytandet. Euron gör normpolitik till lag och demokratiskt tillsatta parlament tvingas anpassa sina beslut.

Det är inte alls förvånande att ett antal vänsterdebattörer argumenterar för en svensk euroanslutning och ett stöd till den gemensamma valutan på DN-debatt idag. Dessvärre väljer de 13 debattörerna att bortse från ganska många viktiga frågor.

Med den nuvarande konstruktionen så ställer valutaunionen hårda ekonomiska krav på staternas politik och det är bland annat det vi ser effekten av i Grekland som drabbats av ekonomiska problem men med ett väldigt begränsat handlingsutrymme. Det saknas helt enkelt en gemensam finanspolitik med de omfördelningsmöjligheter som krävs inom ett valuta område. En omfördelning som är nödvändig om förändringar och kriser ska kunna bäras utan orimliga sociala effekter.

Det finns förstås också en mer liberal väg som till exempel innebär att en radikalt ökad ”flexibilitet” på arbetsmarknaden. Framförallt skulle det betyda ökade krav på arbetslösa att söka jobb i hela Europa.

Valutaunionens konstruktion är förstås också gjord för att passa en marknadsliberal ekonomisk politik. Kanske borde vänstern ifrågasätta detta även om de 13 debattörerna i dagens DN verkar ha stark tilltro till marknadsekonomin men det kan knappast betraktas som en vänsterståndpunkt. Vad är i så fall höger?

I debattartikeln varnas för hotet mot demokratin. Det är en viktig diskussion, men jag tror att vårt nuvarande sätt at styra viktiga delar av politiken med EU-fördrag och euronormer där nationella parlament och regeringar bara får expediera svagt förankrade beslut är ett större hot än en dålig krishantering.


Många dåliga skäl

juni 17, 2010

När riksdagen idag beslutar om en ny bostadspolitik finns det många dåliga skäl. Upptakten gör mig också bekymrad över ”den svenska modellen”.

Med stor sannolikhet beslutar riksdagen idag att de allmännyttiga bostadsföretagen ska bli affärsmässiga istället för just allmännyttiga med självkostnad som idé. Dessutom kommer de kommunägda företagens hyresnormerande roll att försvinna.

Det finns många dåliga skäl till förändringen och framförallt är det fastighetsägarnas kampanj för att få tjäna mer pengar som nu har lyckats. Det passar förstås med den borgerliga regeringens allmänna inriktning.

Den ansvarige ministern, Mats Odell, anser att intresset för att bygga hyreslägenheter nu kommer att öka. Tydligare än så det kan väl knappast sägas att hyrorna ska höjas så att det blir mer lönsamt.

Tyvärr kommer riksdagen att vara nästan enig och till det finns också många väldigt dåliga skäl. Vänsterpartiet är det enda partiet som står upp för att de allmännyttiga företagen ska fortsätta vara allmännyttiga.

Jag tror alldeles bestämt att Socialdemokraternas ställningstagande har med EU-frågan att göra. Partiets ledning satsade hårt på EU-medlemskapet och vann opinionen någorlunda men när räkningen ska betalas är det inte lika enkelt. Nu är det dags för anpassningen av bostadspolitiken och det fanns absolut inte med i debatten inför EU-medlemskapet. Sveriges borde förstås ta strid med EU:s regler men då finns risken att frågan dras upp igen och att Sverige dessutom förlorar. Den risken vill inte den Socialdemokratiska partiledningen ta.

Och när till slut också Hyresgästföreningen svängde och gjorde upp med fastighetsägarnas om ett förslag så var det förstås kört. Det kallades kompromissförslag men för hyresgästerna var det definitivt ingen kompromiss, däremot för Hyresgästföreningen som får kvar sin förhandlingsmöjlighet. Detta värderas högt och till det finns väldigt många dåliga skäl. För förbundsordföranden finns det 105 000 dåliga skäl varje månad. Högste chefen har ett par tusen färre men lika dåliga skäl.

Den svenska modellen med starkt inflytande för folkrörelser kräver ett verkligt demokratiskt i folkrörelserna. Så har det absolut inte varit denna gång. Jag har knappast hittat någon företrädare för Hyresgästföreningen som på ett rimligt sätt ens kunnat förklara den uppgörelse som Hyresgästföreningen gjorde för drygt ett år sedan. Men den har nu i realiteten legat till grund för regeringens förslag och det kommande riksdagsbeslutet.


Rösta om euron igen – redan i år

juni 15, 2010

Kanske är det lite tveksamt att folkomrösta om samma sak igen. Men för att tillgodose Folkpartiet och Jan Björklund tycker jag vi snabbt kan rösta om euron igen.

Ända sedan nejet i folkomröstningen om euron har etablissemanget hållit öppet för en ny folkomröstning. För några månader sedan aktualiserade Folkpartiet och Jan Björklund frågan på nytt och jag tycker att deras krav ska tillgodoses – snabbt. Enklast borde väl vara i samband med riksdagsvalet och i ett läge när opinionen verkar väldigt klar. Resultatet skulle troligen, dessutom, bli detsamma som förra gången. För en demokrat borde det väl vara önskeläge att få så tydliga besked.

Just nu verkar stödet för euron vara rekordlågt, under 30 procent, enligt bland annat Sveriges Radio.

Min gissning är att Folkpartiet vill vänta med folkomröstningen.


Ransonering av nyheter

juni 14, 2010

Hela sanningen och helst i rätt sammanhang borde vara rättesnören i nyhetspublicering. Men vart är public service på väg när de portionerar ut små glimtar ur sin stora undersökning.

Sveriges Radio har låtit SCB göra en stor undersökning av kandidater inför höstens val. Det känns ganska viktigt att få bedöma hur representativa kandidaterna från olika partier är. Men vi vet ännu inte riktigt hur det ser ut eftersom Sveriges Radio väljer att berätta om en faktor i taget.

I torsdags var det inkomsterna. I fredags var det först ålder och senare under dagen kön. I lördags kom en särskild redovisning av partierna utanför riksdagen och idag måndag kom utländsk bakgrund. Allt viktigt men varför så splittrat?

Det känns som om Sveriges Radio missbrukar sin ställning och ger möjlighet för att andra att se hela bilden. Det är dessutom dålig nyhetsförmedling att inte berätta den helhet som de faktiskt känner till, det försvårar förstås en meningsfull diskussion.