Fler skadade än medaljörer.

juli 30, 2010

Det verkar inte bli några medaljer i årets friidrotts-EM. Idrotten borde allvarligt fundera över de många skadorna.

För ett litet land som Sverige är det inte konstigt om framgångarna i internationella idrottstävlingar varierar kraftigt. I det pågående Europamästerskapet går det trögt och ett antal skador gör att det troligen inte kommer att bli någon medalj överhuvudtaget för Sverige alltså, vi är ju en del av EU numera och EU tar många medaljer.

De skadade idrottarna är ju personer som vi nästan betraktar som fysiska praktexemplar. Unga, vältränade och under noggranna hälsokontroller. Trots det kommer skadorna. Det finns många goda skäl att anta att det är den hårda träningen och pressen som leder till skadorna. Men den stora diskussionen tycks utebli, istället satsas resurserna på högre, snabbare och starkare.


Ingen älskar fartkameror

juli 29, 2010

Lägre hastigheter på våra vägar räddar liv och är bra för miljön. Kanske gör fartkameror större nytta än snabbtåg?

Fartkameror upprör och visst är det intressant att höra argumenten mot fartkamerorna. Jo, jag tycker också att de kan vara irriterande ibland men jag inser att de behövs och att de gör nytta.

Idag ”avslöjas” i DN att fartkamerorna ger bötesintäkter till staten på flera hundra miljoner årligen och det utlöser en moralisk indignation. Som sagt argumenten är intressanta. Kanske vore det bättre om pengarna brändes upp?

”Osportligt” lyder ett uttalande av ”en man på gatan” som DN frågat. Det är ett argument som hörts sedan den första kameran sattes upp. Det ska alltså vara möjligt att bryta mot lagen om det krävs stora polisresurser att övervaka att lagarna efterlevs.

Och så är det svårt att hålla koll tycker några. Alltså att ständigt kika på hastighetsmätaren. Viss marginal är ju tillåten, om den är åt rätt håll vill säga men för många är det otänkbart.

Men, jag är egentligen inte särskilt mycket bättre än genomsnittsbilisten och har precis som de flesta andra en god förmåga att se saker på ett visst bestämt sätt när jag sitter bakom ratten.

Jag tror vi behöver lite av ett paradigmskifte där brådska och hög hastighet inte ska vara normen. Man kan undra hur den diskuterade satsningen på snabbtåg påverkar våra normer?


Klimatpolitiken måste vara rättvis

juli 28, 2010

När miljöminister Andreas Carlgren skriver om den internationella klimatpolitiken nämns inte ordet rättvisa. Det är ingen tillfällighet.

Omställningen från en fossildriven ekonomi är en enorm utmaning som kommer att leda till påfrestningar för många. Det kommer givetvis att se olika ut beroende på vilken politik som bedrivs. En given utgångspunkt borde vara att uppgiften och påfrestningarna fördelas rättvist och att de minskade utsläppen framförallt görs av dom som släpper ut mycket.

När Andreas Carlgren idag på DN-debatt skriver om de kommande klimatförhandlingarna nämns överhuvudtaget inte rättvisa som en viktig fråga. Kanske inte förvånande men ändå värt att framhålla. Rättvisa är helt enkelt inte en gren som borgerliga partier så gärna ställer upp i.

I förra årets så kallade klimatproposition så framgår också att nästan hälften av Sveriges åtagande ska klaras andra länder! Tydligare kan det väl knappast sägas att vi tänker betala fattigare länder för att de ska avstå ännu mer.

Klimatpolitiken kommer att omfördela inkomster och förmögenheter där det också kommer att finnas vinnare. Bland vinnarna är med stor säkerhet markägare som kan ta betalt för vindkraftanläggningar och få högre priser för grödorna när energisektorn kommer att konkurrera om biologiskt material. En rättvis klimatpolitik borde innebära att, åtminstone en del av, vinsterna tas in av samhället och används för att underlätta omställningen.

Finns det någon centerpartist som vågar utmana markägarna?


Reklamen ska styra mer

juli 27, 2010

Den nya radio- och tv-lagen som träder i kraft 1 augusti innebär mer reklam och mer kommersiell styrning av underhållning och opinionsbildning. EU-anpassning.

Tv är ett mycket kraftfullt massmedia som på många sätt kan påverka opinioner och därmed skeenden i samhället. Det är därför viktigt vilka utgångspunkter som finns när program produceras och tv-tablåerna konstrueras.

Kommersiell, reklamfinansierad tv är givetvis påverkad av behovet av reklamintäkter. Det borde finnas tydliga gränser för den kommersiella påverkan men de gränserna suddas ut hela tiden och nu tas ytterligare steg för att reklamen konkret kommer att ingå i programplaneringen.

Det heter produktplacering och kommer efter den 1 augusti att bli tillåtet enligt den svenska radio- och tv-lagen. Just den här punkten gäller givetvis ”bara” sverigesända kommersiella kanaler, bland annat TV4.

Produktplacering innebär, precis som ordet säger, att ett företags ingår och visas upp i programmet eller filmen. För att budskapet ska bli rätt och ge god effekt så måste förstås handling och omgivning anpassas till ändamålet. På flera sätt är det här allvarligare än den vanliga annonseringen som nu också tillåts få mer utrymme.

Behovet av en bra public service-tv känns mer angeläget än nånsin. En public service-tv som givetvis bör fortsätta att producera och sända program med stor bredd. Jag tror faktiskt att det kan ha en återhållande effekt på alltför omfattande produktplacering men framförallt blir det frizon för oss som inte längtar efter mer reklam.