Brådskan skapar misstro

september 29, 2010

Det finns en tydlig misstro mot valresultatet till Örebro kommunfullmäktige. Misstron bygger på att resultatet ändrats två gånger på ett sånt sätt att de politiska styrkeförhållandena påverkades avsevärt.

Visst går det att förstå bitterheten hos dom som förlorar ett viktigt mandat på bara en röst. Men den bitterheten är inte detsamma som att valet och rösträkningen inte gått rätt till. Dessvärre sprider sig en misstro som inte är riktigt bra för tilltron till det demokratiska systemet därför måste orsakerna tas med visst allvar.

Folkpartiet och deras allierade hoppas uppenbarligen på att en ny räkning ska ge Folkpartiet ett mandat till på Socialdemokraternas bekostnad. Jag tvivlar på att detta kommer att ske men jag vet förstås inte säkert. Ett problem är förstås att en eventuell omprövning kommer att kunna ske först om flera månader och många väljare kräver, med stor rätt, att ett nytt styre i kommunen man organiseras redan nu.

Jag kommer just från ett sammanträde med kommunfullmäktige där ett beslutsvakuum tydligt satte sin prägel. Det går att leva med några veckor till men knappast månader – då tappar tilltron till demokratin.

Årets problem går förstås inte att åtgärda nu, situationen är som den är men inför kommande val borde några förändringar ganska enkelt kunna göras.

  1. Räkningen av rösterna i vallokalerna på söndagen borde kunna göras med mindre brådska för att minska risken för felräkningar. Det har gjort fel och det är förmodligen inte lätt att helt undvika men att så mycket som 52 helt nya röster ska dyka upp är alldeles för mycket. Ge vallokalsräknare mer tid helt enkelt.
  2. I Örebro var det 411 röster som blev preliminärt ogiltigförklarade vid vallokalsräkningen. När länsstyrelsen giort sin genomgång återstod bara 33. Många av dessa skulle med lätthet kunnat ha godkänts redan i vallokalen, till exempel kuvert med två likadana valsedlar.
  3. Kanske kan man också göra förtidsröstningen, som det numera heter, till just förtidsröstning. Alltså inga förtidsröster får avges på valdagen. Då hinner betydligt fler förtidsröster fram till rätt vallokal och kan räknas på söndagskvällen.

Allt detta skulle öka träffsäkerheten i den räkning som görs på söndagen. Om det i slutändan bara skiljer en enda röst så kommer förmodligen oklarheten ändå att bestå till länsstyrelsen räknat färdigt men skillnaderna skulle bli betydligt mindre och de olika resultaten mer trovärdiga.


Räkna inte efter behag

september 27, 2010

Den blågröna koalitionen i Örebro valde att lita på den så kallade onsdagsräkningen som utföll till deras fördel. Andra resultat betraktas med stor misstänksamhet. Är det gott omdöme?

Örebros blågröna koalition som lett kommunen de senaste fyra åren fick stora motgångar i kommunfullmäktigevalet. Till detta kommer att Sverigedemokraterna kan bli tungan på vågen mellan blocken.

Det borde innebära att de partier som anser sig lämpade att leda och ta ansvar för styrningen i Örebro kommun handlar med stort omdöme och eftertänksamhet. Lite ödmjukhet skadar säkert inte heller. Men allt annat än detta kan man säga om den nuvarande blågröna kommunledningen.

Mest uppseendeväckande var förstås torsdagens presskonferens som sammankallades några timmar efter att den så kallade onsdagsräkningen var klar. Då förklarade de blågröna att de hade en röst mer i kommunfullmäktige än de rödröda. Därför skulle de fortsätta som kommunledning och de förutsatte att oppositionen inte skulle fälla ledningen med hjälp av Sverigedemokraterna. Det var ett ansvarslöst agerande att äventyra eventuella uppgörelser över blockgränsen genom det snabba agerandet. Det var fräckt att utan föregående kontakter förutsätta att oppositionen skulle ta ansvar än den tilltänkta kommunledningen.

De blågröna borde ha vetat att det återstod cirka 130 röster, i den kritiska nordöstra valkretsen för länsstyrelsen att ta ställning till. De borde ha insett att det var fullt realistiskt att det 31:a mandatet skulle återgå till Socialdemokraterna. Så blev det också men nu ifrågasätts räkningen men tydligen vågar inte koalitionen själva överklaga utan hoppas att någon privatperson ska ta på sig det.

Summan av de blågrönas agerande måste bli en ganska hård dom över deras omdöme och eftertänksamhet. Deras sätt att hantera siffror kanske är lite extra bekymmersamt. En kommunledning översköljs ju av siffror som de ska ta ställning till och det räcker sällan att läsa på sista raden. Beräkningar bygger nästan alltid på antaganden och osäkerheter, så som onsdagsräkningen gjorde.

När jag för någon månad sedan granskade den blågröna koalitionens påståenden och underlag inför försäljningen av 849 Öbo-lägenheter kom samma bild fram, eller kanske rentav en ännu värre. Några siffror hade konstruerat själva. Några hade de totalt missförstått och något fall hade de inte brytt sig om att kolla antagandena. Det duger inte för en kommunledning som vill ha ansvaret för fem miljarder om året.


Inte riktigt klart

september 24, 2010

Kanske var det lite för snabba slutsatser som de blågröna drog om mandatläget i Örebro igår, torsdag. Det kan fortfarande ändras.

Igår så valde den blågröna koalitionen att utropa sig till minoritetsmajoritet i Örebro kommun. Det är verkligen ett våghalsigt och fräckt agerande som det finns anledning att återkomma till. Det som utlöste de blågrönas snabbt sammankallade presskonferens var den så kallade onsdagsräkningen som gav Folkpartiet ett mandat till på Socialdemokraternas bekostnad. Läget blev därmed ett de blågröna har ett mandat mer än de rödröda men inget av blocken har majoritet utan Sverigedemokraterna kan komma att avgöra.

Men onsdagsräkningen är absolut inte slutlig. Mandatskiftet skedde i Örebros Nordöstra valkrets och det är liten marginal. I den valkretsen finns 135 ogiltigförklarade röster och förmodligen kommer nästan alla att godkännas av länsstyrelsen. Om utfallet för partierna blir som utfallet av de preliminärt ogiltiga rösterna i riksdagsvalet så flyttas mandatet tillbaka till Socialdemokraterna men det är med mycket liten marginal.

Jag gissar att mandatet flyttas men tycker egentligen inte att det är avgörande. En ny kommunledning måste kunna redovisa hur den ska leda kommunen och lägga amsvaret på oppositionen som de blågröna nu har valt att göra.

Jag tror inte heller att de blågröna partierna kommer att bry sig om det 31:a mandatet som igår var så avgörande för deras agerande. Deras lust att behålla makten kommer att väga över och därför kommer de troligen att vidhålla att de ska fortsätta leda kommunen utan även utan att kunna redovisa hur de ska få stöd för sin politik.

Den rimliga lösningen borde vara att det bildas en rödgrön majoritet i Örebro. Uppenbarligen finns det stora personliga motsättningar mellan ledningarna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet men sånt kan inte få hindra att Örebro får en handlingskraftig ledning. Kanske borde de rödgröna partierna börja prata om vilken de vill bedriva innan de börjar dela på makten och de åtråvärda posterna.


Räkna på

september 23, 2010

Eftersom läget är så jämnt så går det inte att veta säkert hur maktförhållandena blir förrän den sista rösten är räknad. I Örebro kommun är det först imorron – fredag.

Det var en ovanligt fräck kupp som den blågröna koalitionen gjorde på torsdagsförmiddagen när de helt frankt förklarade att de ska sitta kvar vid makten. De har ju inte majoritet och därför är deras metod att lämpa över ansvaret på oppositionen. Oppositionen ska ges ansvaret för att Sverigedemokraterna inte ska få inflytande. Det är naturligtvis en alldeles för lättsinnig inställning.

De partier som gör anspråk att få styra att ta ansvar för Örebro kommun måste naturligtvis se till att de verkligen har de förutsättningarna och inte lägga ansvaret nån annanstans, men det är precis vad de blågröna partierna i Örebro just gjort.

Det är dessutom ett ganska riskabelt spel de driver. Alla röster är ännu inte räknade. De röster som förklarades ogiltiga i vallokalerna kommer nu att prövas på riktigt av länsstyrelsen. Det kommer att leda till att många röster kommer att godkännas som tidigare redovisats som ogiltiga.

I den mest kritiska valkretsen i Örebro, den nordöstra. Så ska 135 röster prövas och kanske så många som 130 kommer att godkännas. Socialdemokraterna kan återfå det sista mandatet med hjälp av 26 röster men det beror förstås också på hur utfallet blir för de andra partierna. Det finns i alla fall en mycket rimlig möjlighet att chans att den blågröna inte alls kommer att få fler mandat än de rödröda.

Vi får vänta någon dag till och det verkar förvåna många att valresultatet inte är klart redan när vallokalerna stänger. Men med ett så jämnt valresultat och alltfler som väljer att rösta på andra orter än sin hemort så kommer resultatet senare.


Bittert, bittert

september 22, 2010

Visst är det många som är bittra på motgångar i valet men att bara skylla på motståndarna är verkligen att göra det enkelt för sig. Örebros nuvarande kommunledning bör nog fundera över sin ledarstil.

Resultatet av kommunvalet i Örebro är fortfarande inte helt klart men även när det snart är färdigräknat kommer det att vara oklart hur kommunen ska styras. Men det är redan nu klart att valresultatet är en stor motgång för den nuvarande blågröna koalitionen. Folkpartiet som lett koalitionen backar kraftigt, dvs tappar var fjärde väljare. Socialdemokraterna gör ett mycket bättre resultat i kommunvalet än i riksdagsvalet.

Det blir en tydlig rödgrön majoritet trots att Sverigedemokraterna tar fyra mandat. Den naturliga lösningen borde vara att det bildas en rödgrön majoritet men det naturliga är inte alltid självklart. Dels finns stora personliga motsättningar (tror jag) och dels är det förstås inte så enkelt för Miljöpartiet att åter byta sida på ett sätt som inte stämmer med deras besked före valet.

Det verkar dock vara uppenbart att Staffan Werme inte satsar på nån typ av bredare samarbete. I sin blogg går han till kraftigt angrepp på framförallt Socialdemokraterna och det han betraktar som deras smutsiga metoder som de använt både i valrörelsen och under hela mandatperioden.

Utan tvekan är det en mandatperiod som bland annat präglats av starka motsättningar också på det personliga planet men orsaken till detta brukar sällan bara vara den enes fel. Det har nog varit svårt för Socialdemokraterna att uppträda i opposition men den politiska majoriteten har bäddat för bråk genom sin slutenhet och dåliga beslutsunderlag.

Wermes reaktion efter valförlusten kanske visar på en del personliga drag som inte är en styrka när det gäller att leda en kommun.


Programledaren bestämmer

september 17, 2010

Den stora partiledardebatten i SVT inleddes med att programledaren Mats Knutson slog fast vad den nya regeringens viktigaste uppgift är. Jag trodde att det var det valet och debatten skulle handla om.

Söndagens val handlar om vilka som ska bestämma i Sveriges Riksdag och därmed vilken regering vi ska ha. Men var finns egentligen den avgörande makten. Vem granskar och verkligen ifrågasätter SVT:s politiska bevakning.

Jag tycker att public service tillhör den svenska demokratins viktigaste verksamheter men det var väl aldrig meningen att hela den politiska dagordningen ska sättas av SVT.

Debatten pågår just nu och de ämnen som ska diskuteras avgörs av programledarna eller kanske en större grupp som föreberett programmet.

Jag tror att det är flera saker som SVT behöver se över i sin politiska bevakning. Framförallt så handlar det om den politiska dagordningen men när jag alldeles nyss såg SVT:s Tvärsnytt inser jag också hur valrörelsen redovisas utan att det politiska innehållet kommer fram. Intrycket blir nästan att valrörelsen är ett tricksande mellan partierna och programledaren rubricerade partiernas dörrknackningar som ”knep”. Spelet och de udda aktiviteterna kommer i förgrunden och politiken missas. Lätt och TV-mässigt kanske men knappast seriöst.


Icke godkänt för uppdrag granskning

september 15, 2010

Genomgången av de senaste 20 årens skolpolitik och effekterna av den höll inte alls måttet. Ett fåtal fakta blandades med lösa antaganden och slutsatser som inte visades ännu mindre bevisades.

Jag hade sett fram emot Uppdrag Granskning ikväll (15/9) men den första delen som skulle vara en genomgång av 20 års skolpolitik var dessvärre katastrofal. Utgångspunkten var rätt, resultaten har försämrats och skillnaderna i resultat mellan olika samhällsklasser har ökat kraftigt. Men hur såg orsakssambanden ut, egentligen.

Skolverket gjorde en ordentlig genomgång av orsakerna förra året och det märktes att programmakarna hade bläddrat i den rapporten. De borde orkat läst och funderat istället för att bläddra och läsa lite pressklipp.

Skolverkets mycket omfattande rapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola” kom i slutet av september, 2009. Rapporten som hade tagits fram för att förklara den svenska skolan försämrade resultat pekade ut fyra orsaker; segregering, decentralisering, differentiering och individualisering. Åtminstone tre av punkterna handlade tydligt om ökade orättvisor i skolan men också i samhället i övrigt. Jag menar att detta i hög grad hänger ihop med valfriheten och den affärsmässighet den leder fram till. Om du vill läsa rapporten så hittar du den här men läs inte bara pressmeddelandet

Den decentralisering som skolverket beskriver handlar både om kommunaliseringen men också i hög grad decentraliseringen till den enskilda skolan som i huvudsak är en effekt av skolvalet och skolpengssystemet. Villkoren för skolvalen och pengsystemen påverkar också i hög grad skolornas agerande och styr skolorna att framförallt försöka locka elever som inte kräver så mycket resurser.

Trots detta pratar Uppdrag Granskning om kommunaliseringen och valfriheten som en enda reform och låter Göran Persson bli den ansvarige eftersom han var skolminister när kommunaliseringen genomfördes. Men friskolebesluten kom ju några år senare när det var en borgerlig regering och det var förstås den förändringen som ledde till den nuvarande skolmarknaden.

Betygsstatistik som visar att resultaten är olika mellan olika kommuner och programmet drar ogenerat slutsatsen att det är ett resultat av kommunaliseringen. Fanns någon redovisning av hur det såg ut tidigare? Hur fungerade skolan innan den kommunaliserades borde väl vara en intressant jämförelse. Jag vet att en stor del av de resurser som staten fördelade till skolorna inte alls uppfyllde kravet på resurser efter behov. Dessutom var det ju redan tidigare ett stort kommunalt ansvar för skolverksamheten, till exempel var det kommunerna som ansvarade för lokalerna och läromedlen.

Programmet gjorde det dessutom ”lätt” för sig genom att peka ut friskolor som ett segregerande problem där de fanns (Stockholmsområdet) men till en potentiell lösning på viktiga skolproblem där de inte fanns, högstadiet i Katrineholm.


Välfärden attackeras från flera håll

september 13, 2010

Precis som väntat så bäddar rot- och rutavdragen för mer fusk och inte alls tvärtom som det sagts. Det kan vara en medveten strategi.

De mycket generösa regler som framförallt villaägare har för de så kallade rot- och rutavdragen ger naturligtvis effekter på hur villaägare och andra beter sig. Men det var ju uppenbart redan från början att de gränser för rot- och rutavdragen som konstruerades aldrig skulle kunna kunna upprätthållas.

Dels är risken för fusk stora men på sikt kommer aldrig de avgränsningar för vilka jobb som avdragen omfattar att kunna försvaras. Varför ska en villaägare få avdrag för snöskottning men inte en bostadsrättshavare. Varför ska en bostadsrättshavare få avdrag för tapetsering men inte hyresgäst. Varför ska avdrag ges för häckklippning men inte trädklippning.

Det simpla svaret är att avdragen infördes där det inte fanns någon stor marknad vid avdragens införande.. Om hyresgäster getts samma förmånliga villkor som villaägare hade statens inkomstbortfall blivit gigantiskt eftersom de redan tidigare köpte tjänsterna – helt vitt förstås.

Men på sikt duger inte detta simpla svar, det kommer att uppfattas som orättvist och orimligt.

Och nu börjar fusket på riktigt att komma fram.

Idag berättar Ekot om en byggare som valt att flytta till Norge för att han inte vill delta i fusket . Många husägare vill ha materialkostnaden som arbete och därmed få tillbaka hälften av kostnaden från staten. Nästa steg är givetvis att byggen som inte ingår kommer att skrivas som rot.

Inom rut pågår redan en gränsförflyttning och nuvarande gränser kommer inte att kunna upprätthållas. Idag beskriver en insändare i NA hur omöjliga gränserna är.

Jag tror att de ekonomiska kalkyler som hittills redovisats är tveksamma. I några fall, till exempel konjunkturinstitutet, har påstått att subventionerna via skatteavdrag inte kostar staten något men det bygger förstås på att det bara är nya jobb som tillkommer. Så fort som gränsen flyttas spricker kalkylkerna och gränsen kommer att flyttas.

Kanske är det just det som är syftet. Alltså att väsentligt försämra statens skatteinkomster. Det skulle ju öppna för privata lösningar som då kan köpas i första hand av de med höga inkomster och mycket pengar. Drivkrafter heter det väl….


Högern var alltid emot.

september 9, 2010

När Anders Borg berömmer den socialdemokratiska politiken glömmer han att berätta att Högern var emot – alltid emot.

Det är ett ganska fantastiskt brev som Anders Borg står som avsändare av. Det kom, som en annons, med en så kallad valguide som är en bilaga till NA och troligen flera andra tidningar.

Hej! Visst har Socialdemokraterna spelat en viktig roll för Sverige. De har drivit på för viktiga välfärdsreformer och värnat full sysselsättning. Så fortsätter han förstås med att nu är det annorlunda.

Men han glömde att berätta att Högern alltid varit emot det samhällsbygge som han nu berömmer. Allmän rösträtt. Ordentlig pension. Semester. Barnbidrag. Arbetsrätt. För att bara nämna några av de viktiga reformer som högern varit emot, ja rentav byggt hela sin existens på under 1900-talet. Hur kan man glömma att berätta det?

Jag tycker man ska vara uppriktig och sanningsenlig och därför tycker jag, uppriktigt, att det är bra att Högern övergivit sina gamla positioner och till och med säger sin vara anhängare av ett välfärdssamhälle. Men Borg borde också vara uppriktig och sanningsenlig.

Borg borde för det första medge Högerns stora misstag men framförallt förklara varför politiken så radikalt lagts om. Det skulle göra det lättare att bedöma trovärdigheten i Högerns nya politiska retorik.

Då skulle vi förhoppningsvis kunna få svar på om

  • Högerns reträtt bara är taktisk och att de snabbt som möjligt kommer att återgå till sina tidigare ståndpunkter
  • Högern i sann konservativ anda har accepterat de hittills gjorda framstegen men inte mer. Inga ytterligare välfärdsreformer utan den framtida politiken har en annan inriktning.
  • Högern har bytt inställning till välfärd, demokrati och rättvisa. Det skulle betyda att Högern är beredd att driva på och stödja en sån fler reformer i den riktningen. Reformer för mer demokrati och ökad rättvisa.

Jag tror dessvärre att det första alternativet stämmer bäst med Högerns inställning men jag ska uppriktigt säga att jag inte är helt säker. En sann och uppriktig förklaring från Anders Borg och andra ledande Högerföreträdare skulle underlätta bedömningen.

Arbetarrörelsen borde använda et stöd som nu uttalas för välfärden till att peka ut nya framsteg och inte nöja sig med det redan uppnådda. Det är också ett sätt att sätta press på Högern.


Jag var före staten.

september 3, 2010

Regeringen vill införa straffavgifter för SJ och trafikverket. Från den ena fickan till den andra kan man säga. Det har jag redan börjat med, som när jag slog mig på tummen, eller, jag menar när högerhanden slog vänsterhanden. Då blev det böter.

Vilken kanonidé för jurister och försäkringsbolag. Dela upp staten i så många små delar som möjligt även om de har samma uppgift. Det kommer garanterat att fungera sämre och så får nån av parterna betala straffavgift. Pengarna kommer att strömma in.

Just så resonerar regeringen genom infrastrukturminister Åsa Torstensson när regeringen lanserar förslaget att det ska införas straffavgifter när järnvägstrafiken inte fungerar. Ena gången får SJ betala och nästa gång trafikverket. Gräv djupare skyttegravar och skaffa fler jurister eller kanske nån försäkring så kan många leva på förslaget.

Riktigt så långt har jag inte kommit för egen del. Jag nöjer mig med att straffa till exempel högerhanden när den slog den vänstra tummen. Tyvärr blev det en ganska hög straffavgift, det gjorde väldigt ont, så högerhanden har inte längre råd att köpa spik. Men det räddar ju vänstertummen.