Borgerlig (S)kolpolitik

juni 29, 2011

Kanske borde man inte bli förvånad över att Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson Mikael Damberg låter som vilken borgerlig skolpolitiker som helst. Och idag visas detta tydligt när han skriver om friskolorna på DN-debatt.

Den huvudsakliga linjen sammanfattar han med ”De fristående skolorna har tillfört mycket positivt och är i dag en naturlig del av vårt skolväsende. Självklart ska alla föräldrar kunna välja skola utifrån vad som är bäst för deras barn.” Men fortsätter givetvis med att visa att det också finns en del problem som Damberg anser ska regleras bort men systemets huvudstruktur ska uppenbarligen bestå. Framförallt är Damberg bekymrad över att höga vinstuttag går ut över kvalitén i friskolorna

Men ingenting om skolans uppgift för demokrati och jämlikhet (de orden används överhuvudtaget inte). Ingenting om att friskolorna ökat segregationen och orättvisorna i skolan.

 Vad finns av social demokrati i den socialdemokratiska utbildningspolitiken?

 


Det är själva marknaden som är fel

juni 23, 2011

Idag redovisar Maud Olofsson på DN-debatt att några små förändringar på elmarknaden ska genomföras. Det är inte första försöket att blidka den kritiska opinionen men något allvarligt försök att komma tillrätta med de orimliga effekterna är det inte.

Elmarknaden har sedan den tillkom visat hur misslyckat det är att genomföra marknadsreformer på viktiga samhällsområden. Både priser och kostnader har ökat kraftigt men mest har vinsterna och direktörsbonusarna ökat.

I debatten har många hävdat att det beror på att marknaden inte fungerar och därför förordat olika reformer som ska ”förbättra marknaden”. Det är en hopplös idé. Det är så här marknader fungerar och ska fungera. Därför är det själva marknaden det är fel på.

Passiva konsumenter har drabbats genom de så kallade tillsvidarevatalen högre taxor. Helt enligt marknadsdogmernas läroböcker.

Enorma vinster till ägarna av energianläggningar som har billigast produktion. Helt enligt marknadsläran och precis som Marx beskrev det han kallade extraprofiter.

Det har till och med förekommit att konsumenter har lockats att betala extra för den billigaste elproduktionen med motivering att den gamla vattenkraften (som vi alla redan betalat) är den miljövänligaste.

En stor skillnad med elmarknaden jämfört med många andra marknader är att orimligheterna märks så tydligt. Det är ju samma el vi använder överallt och det kan vi tydligt se.

Det börjar bli dags att genomföra idéerna från linje 2 i folkomröstningen 1980. Då förordades att staten och kommunerna skulle ta kontrollen över produktion och distribution av el.


20 års experiment

juni 21, 2011

I skarven mellan 80-tal och 90-tal så infördes olika modeller med mer marknadsmässig styrning av offentligt finansierade verksamheter. Entreprenader upphandlades för en del verksamheter men det genomfördes också en intern uppdelning av så kallade utförare och beställare. Tanken var bland att den demokratiska styrningen skulle stanna vid beställarna och utförarna skulle styras professionellt och enkelt mätbara mål som ingick i beställningen.

 Det var tydligt att demokratin var på tillbakagång och marknadsstyrning hade medvind. Ofta var systemen med beställare och utförare inom till exempel en kommun en direkt förberedelse för att lägga ut utförandet på privata företag.

För många var allt detta en förberedelse för ännu större samhällsförändringar där nästa steg skulle vara så kallade kundval så som friskolorna nu fungerar. Ett ytterligare steg som nu börjar närma sig är förstås mer av egen finansiering i form av avgifter för tilläggstjänster, kanske läxhjälp eller mer påkostade studieresor. Genom att göra den offentliga finansieringen allt mindre betydelsefull så bäddas för det verkliga systemskiftet.

Än så länge har följden blivit en kostsam och problematisk uppdelning av många verksamheter i en offentligstyrd del och en privatstyrd del. Förutom att det leder till dubbla organisationer och omfattande kontrollsystem så läcker systemet pengar och kunskaper tas inte tillvara fullt ut.

Idag återger DN en revisionsrapport som visar att vårdföretagen Aleris AB och Nacka Närsjukhus Proxima AB fakturerat för vård de inte utfört. Det handlar inte om några enstaka ”misstag” utan överfaktureringen är snarast systematisk.

På DN-debatt föreslår professor Jan-Eric Nilsson att de utförande trafikföretagen inom kollektivtrafiken ska få ökat inflytande över planeringen så att deras kunskap och kontakt med resenärerna bättre tas till vara. Dessvärre går hans förslag i en riktning att ytterligare minska et demokratiska inflytandet för att få tillbaka mer av helhetssyn inom verksamheten. Det borde förstås vara möjligt att gå den andra vägen, dvs demokratisera styrningen i hela verksamheten.

De uppenbara brister som finns i de system som följde i förändringarna som startade för cirka 20 år sedan måste nu på allvar börja åtgärdas. Det borde vara en chans för vänstern att återta initiativet och våga prata om demokrati och helhetssyn.


Idrotten driver kommersialismen

juni 18, 2011

 Nån gång på 60-talet började kommersialismen att slå klorna i idrotten som till dess varit ett område som präglats av idealitet och andra värden långt från kommersiella ideal. Tyvärr har utvecklingen varit spikrak och numera så är det i hög grad inom idrotten som kommersialismen är allra tydligast och många kapitalistiska principer börjar testas just inom idrotten.

De orimliga ekonomiska ersättningarna ä ett exempel och i Sverige har idrotten ofta varit en murbräcka för att mjuka upp den restriktiva alkoholpolitiken. Därför är det förstås helt logiskt att också betal-TV använder idrotten som ett sätt att kunna ta betalt för information och nöje som tidigare betraktats som fria tillgångar. Allt ska kosta och allt ska kunna köpas är den givna kapitalistiska principen och idrotten blir ett lämpligt område att försöka få genomslag för detta.

De olympiska spelen kommer vi nu alltså inte att kunna följa genom TV-mediet utan att betala extra för det. Jag kommer troligen att välja att avstå och saknaden kommer att vara liten men en del kommer att tvingas avstå trots att de gärna skulle vilja se en del intressanta händelser under OS. Vilka andra händelser och evenemang tycker vi det är rimligt att bara en del av befolkningen ska ha tillgång till? Och varför lånar sig ständigt idrotten till att trycka igenom de värsta kommersiella principerna?

 Det borde åtminstone var en rejäl diskussion för många känner nog att det går åt fel håll. DN har idag intervjuat några tidigare idrottsstjärnor och med något undantag så är de också tveksamma men verkar inte tro att det är möjligt att påverka:

 Några citat:

”men det är så här dagens samhälle ser ut” Staffan Olsson (handboll).

”Det kallas utveckling” Patrik Sjöberg (höjdhopp), den ende som var positiv.

”Fast det är bara att acceptera att tiderna förändras, och det är marknaden som styr. Vilket är synd egentligen” Gunde Svan (längdskidåkning).


Liten tävling

juni 18, 2011

Nu finns den politiska plattformen som ska ligga till grund för samarbetet i Örebro kommun mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Den här typen av dokument kan vara svårt att bedöma eftersom de ofta är skrivna så att eventuella problem skjuts framåt och oenigheter skickligt döljs. Det är ju Socialdemokraterna som är det särsklassigt största partiet i den nya koalitionen och därför bör väl den socialdemokratiska politiken få starkast genomslag. Inga ord är väl starkare förknippade med Socialdemokraterna än demokrati och jämlikhet… Hur många gånger förekommer dessa i plattformen?

Det är ju väldigt enkelt att söka på elektroniska dokument men gissa gärna innan du kör igenom detta dokument.


De naturliga drivkrafterna

juni 14, 2011

Ökade ekonomiska skillnader och orättvisor är den borgerliga regeringens tydligaste signum. Kanske tror de på sin egen retorik, att piskan ska ge ökad avkastning som på nåt sätt kan användas positivt. Men det är ju så feltänkt och dagligen kan vi se de inhumana effekterna av den borgerliga politiken med ökad barnfattigdom, utförsäkringar och ökad segregation för att bara nämna några exempel.

 Idag kunde vi höra författaren Lasse Berg i P 1:s ”Tankar för dagen”. Han har bland annat skrivit den viktiga boken ”Skymningssång i Kalahari” där han beskriver den mänskliga evolutionen och människans verkliga natur och drivkrafter. Det är en hård uppgörelse med de kapitalistiska principerna och borgerliga idéer.

 Så här sa han i ”Tankar för dagen”: vi mår bäst när vi har goda mänskliga relationer och nätverk omkring oss, gemensamma mål och får chansen att utvecklas och göra andra väl.

Det är oerhört långt från talet om att jobbskatteavdrag och försämrade sjukförmåner ska öka vårt välstånd.

 http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1165