Friskolefiaskot

augusti 31, 2011

Möjligheten att starta friskolor med kommunala pengar har snart funnits i 20 år och de stora problemen har ett efter ett dykt upp:

  • Ökad segregation
  • Försämrade möjligheter att ge resurser rättvist
  • Utarmning av servicen i många områden
  • Ökade resor för både barn och föräldrar
  • Betygssättningen har använts som lockvara
  • Stora vinster till friskoleföretag istället för pengar till undervisning

 Nu försöker den borgerliga regeringen att minska de värsta avarterna genom hårdare statlig styrning. Möjligen kunde man tro att syftet med friskolereformen var den motsatta, alltså att öka skolorna eget utrymme att organisera verksamheten men så tycks det alltså inte alls bli.

 Det finns uppenbarligen en väldigt stark tilltro, i första hand hos de borgerliga partierna, till att friskolesystemet och elevernas ”fria val”. Teorin är väl att de bästa skolorna ska vinna och tvinga de sämre att bli bättre men det är bara en teori och verkligheten är en helt annan.

 För några dagar sedan beskrev DN hur det verkligen ser ut. Det är skolornas läge som avgör elevernas val. Kanske är det mest tydligt i Stockholm, som DN hade mest material, men trenden gäller i hela landet. ”Läget är viktigare än kvaliteten.” säger undervisningsrådet Sven Sundin på Skolverket.

 I klartext betyder det att teorin om friskolornas och elevernas val inte fungerar som det är tänkt. Det är inte kvaliteten som vinner utan läget och utarmningen av områden med svagare utveckling drabbas ytterligare. Kvar av friskolesystemet är väl bara nackdelarna och det borde därför nu vara dags att ordentligt gå på offensiven för att hela reformen rivs upp.


Slakta heliga kor

augusti 29, 2011

För att klara utmaningarna från miljön, inte minst hotet om klimatförändringar, kommer det att krävas stora insatser. Då ingår med stor säkerhet en del uppoffringar och att heliga kor måste slaktas. Den allt ökande massbilismen är sannolikt en sådan helig ko. Idag sticker fem forskare ut hakan i SvD och menar att bilismen måste minska genom att skatterna höjs avsevärt.

Det är mycket bra att forskarna vågar sticka ut hakan och det ligger mycket i deras tankar men samtidigt är metoden med ökade kostnader en väg som starkt kan ifrågasättas. Det betyder ju att några kan fortsätta precis som förut och tuffa omkring i sina stora bilar och några blir helt utan möjlighet att köra bil och det blir plånboken som styr.

En möjlighet skulle förstås vara att inkomsterna samtidigt utjämnas radikalt och då blir förslaget lite lättare att acceptera. Troligen är kraftigt minskade inkomstskillnader en förutsättning för att kunna genomföra en bra miljöpolitik utan att den får alltför brutala följder för de med svagast ekonomi.

Ett alternativ till förslaget om höjda skatter skulle kunna vara att bilarna blir en del av kollektivtrafiken. Privatbilarna avskaffas och bara nån form av hyrbilar blir tillåtna, hyrbilar som då skulle kunna finnas lätt tillgängliga mer eller mindre överallt och genom smarta system skulle bokning och betalning bli lika enkelt som at köpa en bussbiljett. Ett sånt system visar de verkliga kostnaderna för varje resa men kanske framförallt så blir inte längre bilen en statussymbol som ska visas upp. För många stora städer skulle ett sånt system också vara ett välkommet bidrag till att lösa gigantiska parkeringsproblem.


Dagens bibeltext…?

augusti 28, 2011

Eftersom jag stod på en byggställning och inte hade full kontroll på radion och kanalinställningarna så kom jag att lyssna på radiogudstjänsten idag, 28 augusti. Det är inte mitt favoritprogram men en liten stund då och då ingår kanske i ”allmänbildningen”, men idag blev det mer än så.

Mötesledaren läste vad som kallades dagens bibeltext från gamla testamentet och den löd så här:

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

”Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet.” Det måste väl anses vara en uppseendeväckande beskrivning som åtminstone förtjänar någon förklaring eller kommentar men någon sådan kom inte. Den mest rimliga tolkningen måste väl då vara att folket som lämnade Egypten var ett ”Herrefolk” i ordets egentliga mening. Är det verkligen den svenska kristenhetens mening? Ska ”andra folk” tvingas flytta på sig för att lämna plats för ”Herrefolket”?

Det var en gudstjänst från pingstförsamlingen i Sävar som sändes och bibilcitatet är från Josua (24 kap).


Euron ska disciplinera!

augusti 19, 2011

Visst var det bra för Sverige att vi inte anslöt till Euron. Euron var på nåt sätt själva ”kronan på verket” för den mest marknadsliberala fasen för EU-projektet.

Genom en stor mängd regler om marknadens fria rörlighet minskar de politiska möjligheterna till verkligt beslutsfattande, istället är det marknadens lagar som ska styra mer. Genom Euron så var tanken att de länder/regeringar som inte följer marknadens principer ska straffas hårt genom ekonomiska kriser av olika slag. Uppkäftiga fackföreningar ska bestraffas genom högre arbetslöshet osv.

 Därför är drastiska kriser i själva verket en logisk följd av euron. Om detta inte var tanken så hade naturligtvis olika skyddsmekanismer byggts in i systemet. Den kapitalistiska ekonomin innebär att kriser aldrig går att undvika men en egen valuta och en stark finanspolitik kan lindra effekterna av kriserna men dessa instrument har ni försvunnit för regeringarna inom Euro-området.

När nobelpristagaren Paul Krugman nu talar om att det var ett stort misstag att införa euron så är det förstås sant på ett sätt men det fanns självklart också de som önskade just den här utvecklingen. Syftet är förstås att kapitalismen ska bli ännu råare och tillåtas dominera den ekonomiska politiken ännu mer. Genom Euron ska fackföreningar och regeringar disciplineras!


Konkurrensen som högsta mål!

augusti 18, 2011

 Igår kom ett brev från skatteverket med slutligt besked om förra årets skatt. Inget särskilt med det kanske, men skatteverket passade på att skicka med en liten uppmaning, redan på kuvertet faktiskt. ”Be om kvitto” tycker skatteverket och det är en klok tanke för att minska möjligheten till svarta affärer men jag häpnar när jag läser skatteverkets motivering som lyder ”Stöd schysst konkurrens”. Hur ska vi som inte tror på konkurrensen som lösningen på alla samhällets problem agera?

 Arbetet mot svarta pengar måste väl ha viktigare syften än att stödja konkurrensen. Rättvisa till exempel eller det självklara syftet att få in tillräckliga resurser till en bra offentlig verksamhet. Varför duger inte dessa argument? Det säger en del om det politiska förfallet och tyvärr har nog delar av (det som borde vara) den politiska vänstern hjälp till en del. Jag har flera gånger hört och reagerat på när fackliga företrädare argumenterar för kollektivavtal som ett sätt att skapa ”rättvis konkurrens” mellan företagen. Det borde väl ändå vara de anställdas villkor det handlar, först som sist.


Stora Karlsö

augusti 12, 2011

Jag var på Stora Karlsö idag, bland annat tillsammans med bonusbarnbarnen Ferdinand och Albert. När man är på en ö som Stora Karlsö så är det lätt att inse skillnaden mellan privat och gemensamt ägande. Det skulle självklart vara lätt att sälja ön för mångmiljonbelopp om privata kommersiella intressen gavs fritt spelrum men värdet av ön som allmänning är givetvis högre även om vi inte har några bra instrument att värdera detta. Kanske är just detta en viktig fråga att diskutera mer, alltså  värdet av allmänningar av olika slag som alla kan utnyttja gratis eller nästan gratis.

 Eftersom resan till Stora Karlsö gjordes i hög grad för Ferdinands och Alberts skull så var det självklart att vi gick på den särskilda turen för barn. Den avslutades med en skattjakt på en av stränderna där barnen hade som ledtråd att det fanns en skattkista nånstans i närheten av ”vrakrester”. Det blev en intensiv jakt där alla följde alla (nästan) till de små trädhögar som låg på stranden. En snabb titt och så sprang alla vidare. Det verkade vara precis som det går till på börsen – alla rusar åt samma håll ganska planlöst.

 Men här på stranden tog femåringen det lite lugnare och kikade mest i själva vattenbrynet och det var också han som hittade skattkistan.


”Marknaden kräver…”

augusti 6, 2011

Tecknen på kris i ekonomin blir allt tydligare och nu senast har framförallt fallen på världens börser uppmärksammats. Oron har plötsligt blivit stor trots att verkliga kristecken funnits länge, kristecken som knappast nämns men som tydligare än annat visar hur marknadsekonomin misslyckats. Jag menar förstås arbetslöshetssiffrorna, över 20 procent i Spanien och flera andra euroländer ligger mellan 10 och 20 procent. Nivåer på strax under tio procent betraktas numera som nästan normala. Så blev alltså resultatet av den nyliberala inriktningen med avregleringar, privatiseringar och minskat skattetryck som började inledas redan på 80-talet och som nu börjar ge verkliga avtryck.

 Men trots detta så ropas nu på ännu mer marknadsinriktade reformer. ”Marknaden kräver att politikerna gör något mer” säger en aktiestrateg (Svd 6/8). Och det är ju precis marknadsrecepten som skrivits ut för att ”lösa” krisen i Grekland.

 Tappen på börserna är förmodligen helt rimliga och sunda, men tyvärr kan en stor del av priset att få betalas av vanliga löntagare och pensionärer.

 Kriserna och riskerna i ekonomin borde vara en utgångspunkt för en ny ekonomisk ordning. En ekonomisk ordning där inte marknaden regerar.