Farligt om skatter

Finansieringen av välfärdstjänsterna är en av de stora politiska utmaningarna som vi har de närmaste decennierna. Skatterna är naturligtvis helt avgörande om vi vill fortsätta att ha en någorlunda solidarisk finansiering. Därför var det lite oroande att många partier, även Socialdemokraterna, i det senaste valet och fortfarande tävlar om att utlova skattesänkningar i första hand till pensionärerna.
Orimligheterna i olika beskattning bör i första hand rättas till genom att skatterna höjs! Framtidens välfärd kräver ökade resurser, bland annat pga annan ålderssammansättning av befolkningen.
Men ännu värre än skattesänkningsracet i förra valrörelsen är nog ändå de uttalanden som några gotländska Socialdemokrater gjort under Gotlands kommuns budgetprocess. Det är en kärv budget som nu fastställts och givetvis har beslutsfattarna funderat på frågan om skattehöjning men valt bort detta alternativ. Höjd skatt i en kommun som redan ligger bland de högre i landet självklart ingen lätt väg och jag vill inte kritisera det ställningstagandet men det gäller ju ändå att hålla tungan rätt i munnen.
Först ut var kommunalrådet Hanna Westerén (S) i en artikel på Gotlands Folkblads ledarsida. Där beskrev hon en högre kommunalskatt ”som slår blint, till skillnad från en höjning av statsskatten”. I måndagens budgetdebatt menade kommunstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) att en skattehöjning slår mot de sämst ställda. Faran med dessa beskrivningar är att stora delar av den offentliga sektorns skatteintäkter kommer i vanrykte och blir svåra att upprätthålla.
Jag förmodar att deras (Westeréns och Svensson) tanke är att den statliga inkomstskatten är bättre ur fördelningspolitisk synpunkt, den betalas ju bara av dem som tjänar över 32 000 kronor i månaden. Men; den statliga inkomstskatten står för mindre än 3 procent (cirka 40 miljarder) av den offentliga sektorns inkomster. Huvuddelen av den offentliga sektorns inkomster kommer från kommunalskatt (553 miljarder), arbetsgivaravgifter (435 miljarder) och moms (335 miljarder). Ingen av dessa skatter har någon inkomstutjämnande effekt, det är i själva verket så att det ”bara” är de 40 miljarder i statlig inkomstskatt som är inkomstutjämnande.
Skatternas stora fördel är istället att de är kostnadsutjämnande. Skolan är gratis. Sjukvården har bara symboliska avgifter. Avgifterna i äldreomsorgen är rimliga och tar hänsyn till inkomsten. Allt detta möjliggörs genom att verksamheterna i allt väsentligt är skattefinansierade.
Jag skulle nog vilja påstå att kommunalskatten är ett ganska rättvist sätt att finansiera viktig offentlig verksamhet, åtminstone mer rättvis än de andra alternativ som används, till exempel moms där det vanliga är att låginkomsttagare betalar en större andel av lönen i moms än höginkomsttagare.
En höjning av kommunalskatten skulle innebära att en inkomsttagare med en årslön på 400 000 kronor skulle betala 267 kronor mer i månaden och en inkomsttagare med en årslön på 200 000 kronor skulle betala 108 kronor mer varje månad. Men en höjning av skatten skulle förstås ge möjlighet till bättre och mer verksamhet lika för alla, oavsett inkomst.
Istället för att beskriva skatter som behövs i negativa ordalag måste nog dagens skatteintäkter vårdas väl och dessutom krävs troligen både nya och högre skatteintäkter. Jag är dessutom övertygad om att nedskärningar och dålig offentlig verksamhet slår mycket hårt mot de sämst ställda.
Många krafter är också på gång för att driva mer av egen finansiering av delar av välfärden. Redan köper många föräldrar läxhjälp därför att skolan inte riktigt räcker till. De privata vårdbolagen har långts framskridna planer på olika sorts tilläggstjänster och inom sjukvården finns redan ett antal privata sjukvårdsförsäkringar. En fortsatt sådan ”utveckling” slår definitivt mot de sämst ställda.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: