Bostadspolitiken klarnar

Idag redovisar DN att det finns flera tusen obebyggda småhustomter varav en hel del ligger i ”storstadsområdena”. Men tomterna blir liggande och utnyttjas inte för att minska bostadsbristen. En viktig orsak är att priserna för dessa privatägda tomter är orimligt höga och ägarna väntar väl helt enkelt in ytterligare brist så att köparna till slut måste betala de orimliga priserna. I den här ovanligt röriga artikeln görs ett litet försök att söka lösningar men den enda rimliga ingår inte i de möjligheter som nämns.
Artikeln i DN är ytterligare en bekräftelse på hur orimligt avskaffandet av bostadspolitiken blev. När det fanns en bostadspolitik, före 1992, så planerade kommunerna mark för bostadsbebyggelse och sålde den utan några vinstintressen utan just för att tillhandahålla mark så billigt som möjligt. Nu är det istället vinstintressena som har tagit över helt och hållet. Ofta har även kommunerna börjat sälja tomter till marknadspris.

Ett av skälen är att alldeles för många har ett intresse av att bostadspriserna hålls uppe. De stora bygg- och fastighetsbolagen förstås som redan äger många bostäder som ”mår bra” av ytterligare höjda priser. Alla som äger en bostad och som någon gång tänker sälja ser ofta gärna att priserna går upp. Bankerna… Mäklarna…

Det är ungefär 20 år sedan bostadspolitiken avvecklades och nu börjar konsekvenserna att synas tydligt: Bostadsbrist. Segregation. Trångboddhet. Möjlighet till stora spekulationsvinster.

Märkligt nog så verkar diskussionen om bostadsbristen, trångboddheten och spekulationerna ofta hamnar i ytterligare avregleringar, trots de senaste 20 årens bistra erfarenheter. Så också i denna artikel i DN där förslag om sänkt kapitalvinstskatt förs fram som en idé att få fart på tomtförsäljningarna. Kapitalvinstskatten är idag 21 procent och en sänkning innebär väl att vinstskatten ska tas bort. Om det bara ska handla marginella skattejusteringar som tror jag att en höjning av skatten på obebyggd mark skulle få bättre effekt både för bostadsbyggandet och statskassan.

Bostadspolitiken klarnar

Idag redovisar DN att det finns flera tusen obebyggda småhustomter varav en hel del ligger i ”storstadsområdena”. Men tomterna blir liggande och utnyttjas inte för att minska bostadsbristen. En viktig orsak är att priserna för dessa privatägda tomter är orimligt höga och ägarna väntar väl helt enkelt in ytterligare brist så att köparna till slut måste betala de orimliga priserna. I den här ovanligt röriga artikeln görs ett litet försök att söka lösningar men den enda rimliga ingår inte i de möjligheter som nämns.
Artikeln i DN är ytterligare en bekräftelse på hur orimligt avskaffandet av bostadspolitiken blir. När det fanns en bostadspolitik, före 1992, så planerade kommunerna mark för bostadsbebyggelse och sålde den utan några vinstintressen utan just för att tillhandahålla mark så billigt som möjligt. Nu är det istället vinstintressena som har tagit över helt och hållet. Ofta har även kommunerna börjat sälja tomter till marknadspris.

Ett av skälen är att alldeles för många har ett intresse av att bostadspriserna hålls uppe. De stora bygg- och fastighetsbolagen förstås som redan äger många bostäder som ”mår bra” av ytterligare höjda priser. Alla som äger en bostad och som någon gång tänker sälja ser ofta gärna att priserna går upp. Bankerna… Mäklarna…

Det är ungefär 20 år sedan bostadspolitiken avvecklades och nu börjar konsekvenserna att synas tydligt: Bostadsbrist. Segregation. Trångboddhet. Möjlighet till stora spekulationsvinster.

Märkligt nog så verkar diskussionen om bostadsbristen, trångboddheten och spekulationerna ofta hamnar i ytterligare avregleringar, trots de senaste 20 årens bistra erfarenheter. Så också i denna artikel i DN där förslag om sänkt kapitalvinstskatt förs fram som en idé att få fart på tomtförsäljningarna. Kapitalvinstskatten är idag 21 procent och en sänkning innebär väl att vinstskatten ska tas bort. Om det bara ska handla marginella skattejusteringar som tror jag att en höjning av skatten på obebyggd mark skulle få bättre effekt både för bostadsbyggandet och statskassan.

 DN-artikeln:

http://www.dn.se/ekonomi/tomter-star-tomma–trots-bostadskrisen

http://www.dn.se/ekonomi/tomter-star-tomma–trots-bostadskrisen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: