Återupprätta bostadspolitiken (2)

Hans Linds artikel (DN-debatt 22/8) är väl bara en i raden som visar att ”vanlig” marknadsekonomi inte klarar att lösa bostadsfrågorna på ett acceptabelt sätt. Men som en i raden så förslår han bara lite begränsade insatser som i det här fallet är att staten ska ta hela risken när bostäder i lite mindre attraktiva områden byggs. Den eventuella vinsten ska däremot hamna hos dom som råkar hamna bäst till.

Visst kan det låta tjatigt men det som krävs är en genomstänkt och sammanhållen bostadspolitik. I mitt förra inlägg (igår) så föreslog jag några punkter som borde ingå i en sådan och i motsats till Hans Lind så anser jag att bostadsbyggandet måste motverka den ekonomiska segregationen och inte som han föreslår underkasta sig marknadens lagar.

Men visst finns det intressanta och tankeväckande resonemang i Hans Linds artikel. Ett är förstås hans förslag om at det måste gå att bygga bra bostäder till rimliga kostnader men då ska dessa givetvis byggas i alla områden och inte bara i de mindre attraktiva.

En annan viktig synpunkt som tas upp är problemen med infrastrukturen och vem som ska betala. Det är absolut ingen ny fråga men som blivit mer komplex och rentav explosiv framförallt i Stockholmsområdet. Det beror i hög grad på att skalan på Stockholm blivit så stor att kostnaderna för ny infrastruktur blir så enorma och med väldigt stor omgivningspåverkan. Dessutom finns insikten att ny infrastruktur och mer transporter/resor är ett centralt problem om vi ska klara klimatfrågan.

Bostadsfrågan borde, precis som Hans Lind föreslår, ses som ett riksintresse och därmed inte nödvändigtvis lösas genom fler bostäder och invånare i Stockholm. Den centralisering av makt, pengar och arbetstillfällen som skett de senaste 20 åren (det förstås pågått ännu längre) kan verkligen ifrågasättas och det borde ses som ett riksintresse att få en bättre balans med jobb, ekonomiska resurser och bostäder i hela landet.

4 Responses to Återupprätta bostadspolitiken (2)

 1. Hur är det tänkt att koncentrationen av makt, pengar och arbetstillfällen till storstadsregionerna ska ifrågasättas? – Ska vi genom tvång hindra folk att flytta till Stockholm? I en ekonomi som är beroende av kunskap samt idéutbyte kommer ekonomin ”alltid” att vara koncentrerad till storstadsregioner. Att människor flyttar efter är fullt naturligt med tanke på omstruktureringarna i tillverkningsindustrin.

  Problemet för glesbygd och mindre städer är ofta att de i för hög grad varit beroende av enskilda näringar och inte haft dynamik nog att anpassa sig när dessa näringar förändrats/försvunnit. Att utveckla dessa orter görs inte om de fortsatt är beroende av en statlig fördelningspolitik utan ände. Istället krävs långsiktiga strategier för att åstadkomma ett dynamiskt näringsliv som inte är beroende av enskilda företag, statliga verk eller annat obeständigt.

  Man kan säga så här: Norrlandsinland räddas inte genom mer skogsbruk och Stockholm kommer inte ha en evig inflyttning. Det finns en balanspunkt som dock är svår att påverka (om man inte är Nordkorea). Just nu väger balanspunkten så att folk flyttar till storstäderna och då måste det ges värdiga möjligheter till detta.

  Allt annat är ekonomiskt och socialt vansinne.

  • Lars Bjurström skriver:

   För att klara ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsområdet så krävs stora infrastrukturinvesteringar som till stor del bekostas med statliga pengar. Det var ju en av dom frågor som Hans Lind aktualiserade i sin artikel när han menade att frågan borde bli ett riksintresse så den statliga fördelningspolitiken går inte alls bara i riktning mot norrlands inland. Dessutom tycks det uppenbart att kostnaderna för infastrukturen, av flera skäl, är mycket höga i Stockholm. Det är en av mina utgångspunkter när jag förordar statliga satsningar (också) i andra delar av landet.
   Det är ju också så att väldigt många av de statliga jobben, och en ökande andel, ligger i Stockholmsområdet. Det finns goda skäl att dessa jobb fördelas jämnare över landet, ett skäl är att det säkert skulle öka möjligheten till andra typer av jobb på de orter som skulle få fler statliga jobb. Ett annat skäl är att inflödet av intryck och idéer till statliga verksamheter skulle bli bredare om verksamheterna bedrevs i olika typer miljöer i olika delar av landet. Jag tror helt enkelt att centraliseringsivern i många verksamheter inte alla ger de positiva effekter som de förväntas göra. Jag är överygad om att det är positivt för hela landet att vi idag har flera Universitet och högskoleorter än vi hade för 20 år sedan.
   Alexander undrar om jag anser att vi genom nån sorts tvång ska hindra inflyttning till Stockholm. Det tror jag inte på men idag är tvånget snarast att många måste flytta till Stockholm och det är det jag vill ta bort eller åtminstone minska. Det kräver säkert en långsiktig strategi men som måste handla om mer än bara ett dynamiskt näringsliv.
   Dessutom tror jag på statlig fördelningspolitik i olika former. Till och med den form som räddade Haninge kommun i Stockholms län för cirka 20 å sedan. Om någon motsvarighet funnits i Europa så hade den ekonomiska krisen kanske inte alls sett så allvarlig ut som idag.

 2. Jag håller med mycket av det du säger men, jag förstår fortfarande inte hur detta ska få någon verklig effekt. Att fördela ut jobben på de statliga verken ännu mer över landet kanske inte alltid är det lättaste och lär endast åstadkomma marginell skillnad. Minns också att statliga verk har en tendens att försvinna/slås ihop och att göra mindre orter beroende av statliga jobb är samma sak som att ge dem konstgjord andning. Satsa hellre pengarna på utbildning än dyra flyttar av arbetsplatser.

  Vad gäller satsningar i infrastruktur skulle det behövas snabbare tågförbindelser som kan möjliggöra tågpendling mellan fler stora och mellanstora städer, vilket på sin höjd skulle gynna städer som Borås, Västerås, Jön/Norr/Lin-köping. Men fortfarande blir de delar av landet som inte ligger i Mälar/Öresundsregionen eller längs ev. höghastighetsspår oberörda av ”statens fördelningspolitik”. (ändå skulle detta vara ett ”drömscenario” angående statliga investeringar).

  Jag tycker att det är ett intressant ämne men som inte har några givna svar. Städer och orter i Norrland, Värmland, Dalarna och Småland behöver bli mer attraktiva, men här finns ingen statlig mirakelmedicin. Där de förr i världen var beroende av 1 fabrik måste de i framtiden kunna stödja sig på fler ekonomiska ben. Turism är en näring som måste och kan utvecklas här, detsamma gäller för självhushållning o hantverk och näringar som inte är beroende av fysisk närhet t.ex callcenter, internetsajter mm.

  • Lars Bjurström skriver:

   Jag tror heller inte att det finns någon mirakelmedicin men det är ändå viktigt att använda och utveckla de möjligheter som finns. Jag kan absolut inte se statliga jobb som någon konstgjord andning. Staten finns väl i hela landet och jag förutsätter att de statliga jobben finns för att bidra till att samhället blir bättre. Men i hög grad tror jag att statliga jobb kan bidra till ökad attraktivitet genom att arbetsmarknaden kan breddas. Statliga verksamheter kan säkert också vara med och bidra till utveckling av intressanta verksamheter genom den kompetens som finns inom kemikalieområdet, läkemedel, byggnadsvård, samhällsplanering, statistik, internationellt samarbete för att nu bara nämna några exempel.
   Givetvis är det inte heller så att statliga jobb är för evigt men säkert inte mer kortsiktiga än de inom privat sektor. Se på Astra och Sony till exempel.
   Det är också viktigt att mindre orter och glesare befolkade områden inte heller bara ses som några serviceorter till de ”verkligt betydelsefulla städerna”. Så är det ju heller inte i verkligheten men ibland i vår mentala bild. Stockholm skulle ha svårt att klara sig utan elen från vattenkraften, näringen från jordbruken och stålet från gruvorna. En bra och viktig åtgärd skulle vara att flytta ut resurser från SVT och SR så att inspiration och kunskaper från alla delar av landet kunde berika åtminstone den delen av massmedia.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: