Rättvist med avgifter för gatukostnader

Idag tar Rapport upp frågan om fastighetsägarnas kostnader för infrastrukturen, men tyvärr väldigt snävt och ensidigt. Sedan snart 30 år finns en särskild möjlighet för kommunerna att ta ut kostnader när gator förbättras påtagligt. Den möjligheten har tyvärr inte använts särskilt mycket och Rapports redaktionsledning vill uppenbarligen inte att så ska bli fallet framöver heller. Men det är rimligt och rättvist att ta avgifter för sådana har standardförbättringar.

Framförallt är det rättvist eftersom motsvarande kostnad alltid läggs på markpriset vid nybyggnation av till exempel bostäder. Till detta markpris läggs också en hel del annat som nog kan ifrågasättas men det har inneburit att markpriset vid nybyggnation av bostäder är det den av kostnaden som ökat snabbast, faktiskt en dubblering bara de senaste tio åren.

Och det är rimligt, eftersom det nästan undantagslöst är förbättringar som också rent ekonomiskt kommer tillbaka till fastighetsägarna. Ibland kanske den nuvarande fastighetsägaren/villaägaren har betalat för mycket, alltså betalat som om det finns en bra väg till huset redan när de köpte och vinsten istället hamnat hos tidigare fastighetsägare men jag tror tyvärr att det är svårt att hindra alla dåliga fastighetsaffärer genom att kommunen tar kostnaden.

De vanligaste fallen av gatukostnadsersättning är när samhället har byggts ut på ett sätt så att den ”nuvarande” gatustandarden är omöjlig att behålla. Det kan gälla både mer centrumnära områden som förändrats till mer stadslik bebyggelse men också områden med klen fritidshusstandard som omvandlas till permanentboende med dubbelgarage på tomterna. Båda dessa fall är klassiska exempel på sådana samhällsförändringar som kraftigt ökar fastighetsvärdena och mer, oftast mycket mer, än den kostnad som måste betalas för gatuförbättringen.

Ibland förekommer också gatukostnadsersättning där det snarare handlar om nyexploatering och där kanske ett exploateringsavtal hade varit ett alternativ. Framförallt mycket stora tomter av landsbygdskaraktär som efter hand blivit attraktiva som ordinära villatomter där varje fastighetägare kanske kan sälja till 3 – 4 tomter andra blivande villaägare eller rentav betydligt fler. Jag inser att det ibland finns några i dessa områden som inte önskar den här förändringen och därför inte omedelbart vill ta hem pengarna för försäljningen.

Visst, varje resonemang och varje kalkyl går att ifrågasätta men när det gäller gatukostnadsersättningen har massmedia valt att spegla en mycket förenklad bild av verkligheten, precis som Rapport gjorde denna gång. Ingen fråga om vem som faktiskt betalar gator i bostadsområden, trots att en av de intervjuade påstod att det är skattebetalarna, vilket faktiskt inte stämmer. Ingen redovisning av vilka värde/prisökningar som de aktuella fastigheter haft och som de har att räkna med.

(Jo, jag vet att man idag istället borde blogga om Annie Lööfs uttalanden och så men jag tycker faktiskt detta är viktigare).

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: