Dags för bostadspolitik – släck inte bränder med bensin.

Bostadsbristen är en logisk följd av att företagens vinstintresse tagit över styrningen av bostadsbyggandet.  Byggföretagen har kunnat genomföra orimliga prishöjningar genom bostadsbristen och ändå kommer förslag om att ge företagen ännu mer makt. Idag föreslår DN i en ledare att hyrorna ska sättas  friare, alltså i högre grad av företagen.

Bostadsbristen har den senaste tiden uppmärksammats i massmedia bland annat DN och SR. Särskilt problematisk är den stora bristen på hyreslägenheter som på många orter, också utanför storstadsområdena, är direkt akut.

Bristen på hyreslägenheter är en av effekterna av många års avreglering av en social bostadspolitik där människors behov av bostäder sattes i förgrunden. Bostadsbristen är en logisk följd av att företagens vinstintresse tagit över styrningen av bostadsbyggandet och där bostadsbristen blivit ett instrument för företagen att kunna genomföra prishöjningar som vida överträffar vad som varit möjligt i andra branscher.

De kostnader som företagen tar ut för nyproducerade bostadsrätter har under åren 1998 – 2011 ökat med 150 procent och i storstadsområdena är ökningen ännu större. De markpriser som kan tas ut, när det byggs bostadsrätter har ökat med 435 procent under samma tid och också här är det ännu värre i storstadsområdena. Och ingen verkar protestera! Även kostnaderna för hyreslägenheter har ökat kraftigt men är långtifrån de nivåer som företagen lyckats få igenom för bostadsrätter.

Troligen är det så att alltför många av de som borde reagera mot de orimligt ökade kostnaderna för nyproduktionen redan sitter i attraktiva bostäder och anser att värdet på dessa ökar som en följd av höga nyproduktionskostnader. Därför uteblir ett agerande från kommuner, statliga myndigheter och konsumentorganisationer och inte heller massmedia har i någon större omfattning uppmärksammat kostnadsexplosionen.

Ett av regeringen Reinfeldt första beslut efter valet 2006 var att ta bort investeringsstödet till hyreslägenheter. Därefter har flera beslut som ökat marknadens makt genomförts men den inriktningen kommer inte att öka möjligheten att få en bra bostad till rimliga kostnader. Tvärtom leder ytterligare spelrum för marknaden att bostadskostnaderna kommer att fortsätta att öka och segregationen kommer att bli ännu tydligare. Regeringen verkar ju också vara väl medveten om detta och gör vad den kan för att högre hyror ska accepteras. De nya reglerna för andrahandsuthyrning är ett sådant exempel.

När avregleringen inleddes av Bildtregeringen så var det bland annat efter en högljudd kritik från byggbranschen mot den politiska styrningen. Byggbranschen utlovade att en friare marknad skulle ge billigare byggande och visade upp så kallade fribyggen som skulle kunna genomföras om företagen gavs större frihet. Inget av detta har infriats. Tvärtom har företagen i sin vinstjakt valt att inrikta sin produktion, som nu är fri från politisk styrning, på köpstarka grupper och de med svagare ekonomi får ta smällen.

Bostäder är en nyttighet som lämpar sig mycket illa för att överlåta till marknadskrafterna. Dels är boendet och våra boendemönster en viktig förutsättning för hela samhällsplaneringen, hur väl vi lyckas med integration, hur vi ska planera våra kommunikationer och den offentliga servicen. Dels är de priser som är möjliga att ta ut på en marknad beroende av så mycket mer än bara själva lägenheten. Därför krävs starka balanserande krafter där bra hyreslägenheter till rimliga kostnader är en av de viktigaste motkrafterna mot en bostadsmarknad där pengarna ska styra allt.

Bra hyreslägenheter till rimliga kostnader måste finnas överallt, inte minst i de mest attraktiva områdena. Om inte den ekonomiska förmågan blir helt avgörande kan segregationen minskas och fler grupper får möjlighet att efterfråga bostäder överallt. Bostäder till rimliga kostnader kommer också att ha en återhållande effekt på priset av den typ av bostäder, villor och bostadsrätter, som säljs till rena marknadspriser.

För att återupprätta en bostadspolitik värd namnet krävs förstås flera insatser. En grundsten måste vara att göra det möjligt att bygga fler hyresrätter till kostnader som kan betalas av för människor med vanliga inkomster. De så kallade presumtionshyrorna ska avskaffas och hyrorna för nyproduktionen förhandlas som vanligt och med måttlig påverkan av läget för att begränsa den ekonomiska segregationen. Lagen från 2010 om att de kommunägda bostadsföretagen ska drivas med affärsmässighet avskaffas och istället återinförs allmännyttan.

Investeringsstödet till byggande av hyresrätter, som Reinfeldtregeringen avskaffade, var ett sätt att till viss del kompensera för de ränteavdrag som villaägare och bostadsrättsägare kan utnyttja. Investeringsstödet bör därför återinföras och urformas så att det leder till att hyrorna kan hållas nere. Genom ett succesivt avskaffande av ROT-avdragen, som 2012 kostade nästan 15 miljarder, finns gott om utrymme i statens budget till ett investeringsstöd.

Helt andra krav på kostnadspress och konsumentintressen måste ställas vid byggande av nya bostadsrätter så att kostnaderna pressas. 1998 var produktionskostnaden för bostadsrätter och hyresrätter på i stort sett samma nivå, cirka 15 000 kronor per kvadratmeter. Men 2011 var produktionskostnaden för bostadsrätter 46 procent högre än för hyresrätter. När så stora kostnader, och därmed vinster, accepteras vid byggande av bostadsrätter så försvåras också byggande av hyresrätter till rimliga kostnader. Nya krav vid byggande av bostadsrätter är därför en viktig del av en ny bostadspolitik.

(Den här texten är en något modifierad version av en text som publicerades på Newsmill 17 mars).

2 Responses to Dags för bostadspolitik – släck inte bränder med bensin.

  1. fattig skriver:

    Det behöver bli billigare att bo, inte dyrare….

  2. […] Dags för bostadspolitik – släck inte bränder med bensin. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: