Det bidde inte ens en tumme!

Under flera månader har ddet kommit många kritiska rapporter om det svenska systemet med friskolor och det fria skolvalet. Det har handlat både om enskilda exempel med också mer systematiskt kritik. Därför fanns det nog anledning att tro att friskolekommittén skulle komma med ett förslag som, åtminstone på några punkter, skulle kunna minska problemen. Men, så blev det inte alls. Givetvis har många kritiska rapporter kommit också tidigare.

Allianspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har nu gjort upp om friskolorna. Och det är en uppgörelse som innebär i stort sett oförändrade villkor men givetvis några kosmetiska förslag. Mest märkligt är förstås att Socialdemokraterna kan göra upp om att verksamheten ska fortsätta som tidigare. Det var ju en av de stora frågorna på den nyligen genomförda partikongressen och där blev beslutet bland att kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vilka friskolor som ska få starta.

Ett av de stora problemen med friskolesystemet är förstås den segregation som de lett till och som faktiskt är inbyggt i själva systemet. Ett annat viktigt problem är den utarmningen av servicen och verksamheten i socialt och ekonomiskt svagare områden som också är en direkt följd av systemet. Det är både landsbygd, mindre orter och förorter som har drabbats. Ett ökat inflytande för kommunerna skulle möjligen kunna begränsa de problemen, men något sådant blir det nu inte.

Det är uppenbart att de sex partier som nu har gjort upp inte vill eller vågar stöta sig med friskolesystemets försvarare. Tvärtom så väljer de att snarast hylla systemet som ett sätt att förbättra den svenska skolan. (Hur har de läst de senaste månadernas redovisningar, bland annat från skolverket). Så här skriver de i början av den gemensamma texten:

”Friskolorna har kommit för att stanna. Kommittén anser att möjligheten att välja skola är av stort värde, både för den enskilde eleven och för att stimulera utvecklingen inom skolväsendet. Därför villkommittén slå vakt om det fria skolvalet.” Läs hela uppgörelsen här.

Det är tydligt att det bara är Vänsterpartiet som är berett att stå för en skola som syftar till rättvisa och alla barns och ungdomars lika rätt till en bra utbildning. Förmodligen är tanken med friskolekommitténs förslag nu att försöka få undan denna viktiga fråga från nästa års val. Jag hoppas att vi är många som ska arbeta för att det inte alls blir så.

Läs skolverkets lägesbedömning: http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/2013/krafttag-kravs-for-en-likvardig-skola-1.198472

Skolverket skriver bland annat:

”Skolvalet är ett genuint dilemma. Att kunna välja skola kan vara positivt för den enskilde eleven men skolvalet riskerar att missgynna elever vars föräldrar inte gör ett aktivt val.

Konkurrensen mellan skolor kan stimulera till ökad kvalitet, men samtidigt bidrar sannolikt det fria skolvalet till ökade skillnader mellan skolor och därmed till minskad likvärdighet.”

Inget av detta har de sex partierna försökt att bry sig om uppgörelsen!

Eller en av de många artiklar som skrevs med anledning av Vetenskapsakademins rapport om skolvalet och friskolor: http://www.arbetarbladet.fi/kultur/11092-f-rsk-rv-rning-f-r-vinstdrivn-frisk-l-r

Där skrivs bland annat:

”De har också visat hur det fria skolvalet i kombination med den privatiserade skolan bidrar till att driva på segregationen, öka klyftorna, försämra skolresultaten och bryta sönder den sociala sammanhållningen.”

Inte heller detta tycks ha gjort intryck på något av de sex partierna som idag har gjort upp. Det är upprörande men också lite konstigt.

En komplettering: Nu har Socialdemokraterna redovisat att de har ett särskilt yttrande till friskolekommitténs betänkande där som  Ibrahim Baylanförklarar så här: ”Det som vi inte kommit överens om i kommittén kommer vi socialdemokrater fortsätta att driva. Vi vill minska skolsegregationen och förhindra den överetablering av skolor som i dagsläget leder till att elever inte får gå klart sin utbildning eftersom skolan plötsligt tvingas lägga ner. Vi menar att vi gemensamt måste ta ett större ansvar och förhindra att detta inträffar. Därför måste kommunerna få ett avgörande inflytande över vilka nya fristående skolor som etableras.”

Det är bra att Socialdemokraterna åtminstone påstår sig vilja driva detta men mycket märkligt är det att detta inte redovisades vid den första informationen som las ut på Socialdemokraternas hemsida (som jag utgick från i min text). Dessutom blir det väldigt svårt att förstå varför Socialdemokraterna har gjort upp om en så viktig är olöst – eller är det så att den inte uppfattas som viktig.

3 Responses to Det bidde inte ens en tumme!

  1. […] Det bidde inte ens en tumme! […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: