Ökade orättvisor minskar inte orättvisan

Ökade vinster till fastighetsföretagen är Fölsters recept på ökande skillnader i förmögenhet. Visst är det oerhört märkligt att när avregleringar misslyckas så föreslås ännu mer avregleringar.

Idag visar Reforminstitutets (!) chef Stefan Fölster på DN Debatt flera negativa effekter som uppkommit när marknadskrafterna fått ökat utrymme för att tillgodose våra behov av bra bostäder. Fölster pekar framförallt på de orättvisa förmögenhetstillskott som många hushåll fått bara genom att bo.

Att den orättvisan ökat är en direkt följd av att tre faktorer:

  1. Den stora avreglering som gjordes av Bildtregeringen i början av 90-talet. Beslutet handlade i hög grad om att ta bort det statliga stödet till bostadsbyggandet men effekten blev också att kommunernas roll försvagades. Tidigare fanns en stark styrning för att hindra markspekulation men eftersom den var kopplad till det statligta bostadsstödet så blev förutsättningarna på flera sätt helt annorlunda.
  2. När styrningen av byggandet hamnade i händerna på bygg-och bostadsföretagen så blev det en tydlig inriktning på att bara bygga för köpstarka och gärna lite extra dyrt för att det skulle framstå som exklusivt. Hos byggföretagen var löftena om att kunna bygga billigare om staten inte styrde så mycket helt bortglömda.
  3. En starkare regional obalans som gjort att det finns stora bostadsbehov på många orter men samtidigt har det periodvis varit bostadsöverskott på andra.

Men i Fölsters m fl artikel tas ingen av dessa faktorer upp. Inte ens tar de upp de ökade markpriserna som följt av avregleringen. Under en lång följd av år hade markpriserna ganska marginell påverkan på kostnaderna för bostadsbyggande men nu är läget annorlunda efter många stora prisökningar kan markspriset rentav motsvara uppåt halva slutkostnaden. Det är uppseendeväckande att Fölster inte tar upp detta eftersom det borde vara självklart att nya bostäder kan hålla tillbaka förmögenhetsökningen bara om de nya bostäderna kan byggas till rimliga kostnader. Men det resonemanget saknas helt i Fölsters artikel.

Det är väl alldeles uppenbart att Fölster bara är intresserad av förslag som ökar företagens makt och vinster på bekostnad av demokratiskt inflytande och rimliga ekonomiska villkor för alla. Och deras enda konkreta förslag är att hyresregleringen tas bort. Det skulle förstås innebära stora hyresökningar framförallt i de stora städernas centrala delar. Stora vinstökningar för fastighetsbolagen. Ökad segregation. Givetvis. Och troligen ännu högre priser på de bostadsrätter som ligger centralt.

Det är däremot tveksamt om det alls skulle öka byggandet. Vi
måste väl inse att det inte är möjligt att bygga alla nya bostäder i de mest attraktiva (?) lägena. Det är knappast möjligt att ta ut högre hyror än de hyror som är möjliga att ta ut redan med dagens regler så det Fölster föreslår är inte någon lösning på bristen på bostäder utan bara ytterligare ett i raden av förslag för mer högerpolitik. För ännu större vinster. För ökad segregation.

Det som behövs är istället en återupprättad bostadspolitik. En politik som på allvar tar itu med orimliga priserna, bland annat genom att stoppa markspekulation. Men också en politik där staten ger investeringsstöd för att möjliggöra mer byggande av hyresrätter till rimliga kostnader. Investeringsstödet utformas så att det ger samma förutsättningar att bygga hyreslägenheter som ränteavdragen innebär för eget ägda bostäder. Rättvisa helt enkelt!

Troligen är en viktig förutsättning för att kunna öka bostadsbyggandet till en rimlig nivå att helt nya områden i de stora orternas utkanter börjar bebyggas. Då ställs förstås krav på att både bostäderna och områdena blir tillräckligt attraktiva. Därför måste kommunernas vilja och möjligheter att styra samhällsplaneringen starkare öka. Det borde vara självklart att skolornas, förskolornas och vårdcentralernas lokalisering och verksamhetsansvar är en del av den kommunala planeringen. Tyvärr har dessa områden blivit alltmer vinst- och marknadsstyrda och det förvårar givetvis den utbyggnad som är nödvändig. Men även annan viktig service bör kunna ingå i den planering som görs av kommunen.

Läs gärna också:

http://badlandshyena.wordpress.com/2013/09/20/folster-rasar-mot-de-rika/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: