Det låter som Edmund Burke – konservatismens förste lärofader

Idag varnas för politisering och reformer på skolområdet på DN-debatt. Efter 20 års högervridning av skolan med friskolor, ökad segregation, ökade skillnader i resultat, mer betyg och utslagning så känns förslag om minskad politisering och försiktighet med reformer oerhört märkligt.

Tesen i artikeln, som skrivits av Gunnel Colnerud, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, är att den som vill förändra har hela bevisbördan. Konservatismens lärofader Edmund Burke kunde nog inte ha uttryckt det bättre eller det var väl just så han sa.

Skolan är ett av våra viktigaste samhällsområden och troligen ett samhällsområde där förändringar alltid kommer att vara nödvändiga. Den pedagogiska forskningen borde ge svar på hur reformer kan genomföras på ett bra sätt och inte varna för reformer. Den pedagogiska forskningen borde hjälpa till och förbereda lärare och annan skolpersonal på vad det betyder att arbeta inom ett område som tilldrar sig så stort allmänt intresse. Det är naturligtvis i grunden väldigt positivt men självklart så innebär det också ibland en del påfrestningar och svårigheter men lösningen kan knappast vara att varna för debatt och intresse.

På många sätt är naturligtvis dagens skola mycket bättre än gårdagens. En ganska färsk mätning som gnomförts av SCB och ingick i en internationell jämförelse, PIAAC, visar dessutom att gårdagens skola (inte minst flumskolan) har stått sig väl i internationell jämförelse. http://www.scb.se/Pages/PressRelease____364392.aspx

Men utan tvekan finns det mycket i skolans utveckling som oroar. Det är kanske framförallt de ökande skillnaderna i resultat, där föräldrarnas utbildningsbakgrund nu betyder mer än den gjorde för några decennier sedan. Det finns också en hel i samhällsutvecklingen, till exempel en ökad boendesegregation, som ställer skolan inför nya utmaningar. Tyvärr har också den starka fokuseringen på kunskapsmålen inneburit att andra viktiga inslag i skolans arbete har pressats tillbaka.

Det är inte dags för reformstopp i skolan – det är skolan alldeles för viktig för. Givetvis skulle jag gärna se ett omedelbart stopp för Björklunds reformering.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: