Cynismen på Boverket

De senaste 20 åren (drygt) har marknadskrafterna fått ett allt större spelrum vid byggande av bostäder. Resultatet med bostadsbrist, stora kostnadsökningar och rekordbelånade hushåll borde knappast ge stöd för fortsatta marknadsreformer men marknadsförespråkare griper ständigt efter nya halmstrån. Och de har resurser.

Nästa slagfält är förstås att driva ett avskaffande av bruksvärdeshyran. Högre beskrivs nästan som lösningen på det mesta. Och idag sällar sig Boverket, i sin Marknadsrapport, till de som driver på införande av marknadshyror även om de inte skriver det rakt ut. DN har en lite missvisande artikel idag.

Boverkets metod är kanske lite överraskande men också sällsynt provokativ. Hittills har de som förordat marknadshyror försökt att framhålla att det måste byggas mer och det åstadkoms genom marknadshyror. Den argumentationen håller inte så nu måste nya ”argument” in i debatten.

Och Boverket har hittat eller snarare konstruerat sådana argument. Boverket har räknat ut att det bor fel människor i de mer attraktiva hyreslägenheterna. ”Hyreslägenheterna utnyttjas ineffektivt eftersom lägenheterna inte fördelas efter betalningsvilja – det blir en allokeringsrelaterad effektivitetsförlust. ”Exakt så skriver Boverket (sid 3). Det betyder att det bor personer med alltför låga inkomster där någon som har mer pengar skulle vilja bo och det anser Boverket är en ”effektivitetsförlust”.

Enligt Boverket innebär dessa ”effektivitetsförluster” 90 % av de ”problem” som Boverket anser beror på bruksvärdesystemet. Om man väljer att beskriva detta som effektivitetsförluster så är det säkert sant, eftersom själva syftet med bruksvärdeshyror är just detta, alltså att motverka ekonomisk segregation och inte tvinga människor att flytta när fastighetsägaren vill hyra ut till någon som vill betala mer i hyra.

För mig är det oerhört cyniskt att beskriva detta som ”effektivitetsförluster”. Samtidigt är det förstås oerhört intressant att Boverkets bedömning är att den stora förändringen om marknadshyror införs skulle innebära att många tvingas flytta från sina bostäder och lämna plats för mer välbeställda. Trots detta så ifrågasätter Boverket själva om bruksvärdeshyrorna motverkar segregation, även om de gör det försiktigt så har Svd/TT nappat på just detta. Men om den ekonomiska segregationen motverkades så skulle ju förstår inte de effekter som Boverket anser så stora överhuvudtaget finnas.

Ett tankeexperiment för att visa hur cyniska Boverkets beräkningar är skulle kunna vara om vi tänker oss att Socialstyrelsen skulle göra en motsvarande beräkning av sjukvårdens insatser och prioriteringar. Hela den idé som Boverket använder är ju att den som är beredd att betala mest också ska få den vara eller tjänst som efterfrågas av flera. Allt annat är att betrakta som effektivitetsförlust och det är egentligen avgörande det är den enskilde eller skattekollektivet som betalar. Skulle vi överhuvudtaget kunna tänka oss att den som är beredd att betala mest för en njure skulle gå först i transplantationskön?

Visst har det klarnat. Tack Boverket för den provocerande rapporten. Kanske har jag rentav bedömt era bakomliggande syften helt fel. Kanske var ert syfte att skjuta idéerna om marknadshyror helt i sank.

Boverkets rapport visar väldigt tydligt att frågan nu handlar om mer marknad eller en anständig bostadspolitik.

Jag har skrivit om marknadshyror tidigare:

http://gotland.vansterpartiet.se/2012/12/29/avsloja-bluffen-medmarknadshyror/

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2013/09/25/nu-kommer-marknadshyror-3/

9 Responses to Cynismen på Boverket

  1. Pierre Gilly skriver:

    För att boverkets plan ska fungera måste man dock försämra eller ta bort bostadsbidragen. Och ändra de regler om skälig levnadsstandard som socialen har att rätta sig efter.

  2. […] 13 november kom Boverket med sin marknadsrapport och där hade deras ekonomer räknat ut att samhällets välfärdsförlust var 9 miljarder om året därför att fel människor bodde i attraktiva hyreslägenheter. Enligt boverket ökar välfärden om fler med högre inkomster bor i Stockholms innerstad, för att ta exempel. Troligen hade de räknat ut detta helt korrekt enligt de teorier och mallar om nationalekonomin erbjuder men deras svar blir ändå så totalt fel! Jag har bloggat om detta tidigare: https://larsbjurstrom.wordpress.com/2013/11/13/cynismen-pa-boverket/ […]

  3. […] I oktober 2013 skrev Boverket en märklig rapport som i stort sett förordade marknadshyror. Jag har bloggat om den tidigare.   https://larsbjurstrom.wordpress.com/2013/11/13/cynismen-pa-boverket/ […]

  4. […] Här kan du läsa ett inlägg som jag skrivit tidigare om Boverkets analys/beräkningar av marknadshyror: https://larsbjurstrom.wordpress.com/2013/11/13/cynismen-pa-boverket/ […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: