Avregleringen kostar pengar

Avregleringen av bostadsmarknaden har varit kostsam men framförallt inte i pengar.

DN uppmärksammar idag riksbankschefens kritik av den svenska bostadsmarknaden. Riksbankschefens perspektiv är framförallt den ökade skuldsättningen och risken för en bostadsbubbla men bakom dessa siffror döljer sig förstås en mycket pressad bostadssituation för många.

Trångboddhet, orimliga kostnader och otrygga och dyra andrahandskontrakt är några exempel som har blivit följden av den avreglering av bostadsmarknaden som började genomföras i början av 90-talet och som nu håller på att fullföljas av den moderatledda regeringen. Ett av Reinfeldtregeringen första beslut 2006 var att ta bort investeringsstödet till byggande an hyreslägenheter. Ett investeringsstöd som i viss mån skulle kompensera hyresboendet för den avdragsrätt av räntekostnader som finns för villor och bostadsrätter. Resultatet blev ett ras i byggandet av hyreslägenheter.

Just nu är regeringen i färd med att avskaffa bruksvärdesystemet som används vid hyressättning för att i någon mån skydda hyresgästerna mot orimliga hyror.

Den hittills genomförda avregleringen har lett till kraftigt ökade kostnader, ökad segregation och bostadsbrist. Regeringens, och många ekonomers, märkliga slutsats av detta är att ännu mer avreglering är rätt åtgärd. Det är väl alldeles uppenbart att regeringen är beredda att betala ett väldigt högt pris för sin övertygelse att det är marknadskrafterna som bäst löser viktiga behov.

Ett problem som blivit följden av avregleringen är att bygg- och bostadsföretagens makt kraftigt har ökat. Företagen har utnyttjat detta och helt enkelt ransonerat byggandet och därigenom har priserna kunnat hålla uppe. Kommunerna har inte bjudit tillräckligt motstånd och 2010 så beslutade dessutom riksdagen att begränsa de kommunägda bostadsföretagens möjligheter att agera genom att kräva att de ska agera ”affärsmässigt”. Exakt vad det innebär är inte alldeles glasklart men lagändringen har inneburit en ökad försiktighet från många kommunägda bostadsföretag. Dessutom finns flera moderatstyrda kommuner som inte vill att ska byggas fler bostäder utan ser hellre att bostadspriserna i den egna kommunen hålls uppe.

En ny bostadspolitik måste därför minska företagens makt och istället öka det demokratiska inflytandet över bostadsbyggandet. För att få igång byggandet är hyreslägenheter är ett investeringsstöd nödvändigt för att ge hyresboendet någorlunda likvärdiga förutsättningar. Och givetvis måste rimliga regler för hyressättning värnas och återinföras där de redan avskaffats. Ingen kan väl tro att ännu högre hyror är ett sätt att hålla nere priserna på villor och bostadsrätter. Istället är det ett bra utbud av hyresbostäder med rimliga hyror som kan motverka de orimliga kostnaderna.

Vi, Vänsterpartiet på Gotland, gjorde en genomgång av bostadsbyggandet är på Gotland för drygt ett år sedan. Jag tycker vi fick fram en hel del intressanta siffror och en del annat som du kan hitta på vår hemsida: http://gotland.vansterpartiet.se/2012/11/23/bostadsbyggandet-har-havererat-ateruppratta-bostadspolitiken/

Lite intressant är det att DN, också idag, publicerar en sammanställning av Riksrevisionens kritik av några av de avregleringar som genomförts de senaste 20 åren. Apotek, järnvägen, el och spel men inte bostadsmarknaden ingår inte. Det är ingen rolig läsning för de som drivit igenom avregleringarna och rubriken på artikeln är ”Avregleringarna har kostat staten miljarder”. Här finns en länk http://www.dn.se/ekonomi/avregleringarna-har-kostat-staten-miljarder/

Här har Ekot uppmärksammat DN artikeln: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5747255

Ekot nämner också intervjun med riksbankschefen: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/304711?programid=4540

One Response to Avregleringen kostar pengar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: