Hur mycket ska marknaden få kosta?

april 19, 2014

Idag skriver tre forskare på DN-debatt om kostnaderna och problemen med utvärderingshysterin inom välfärdsområdet. Det är en artikel med många exempel och viktiga resonemang som det är lätt att hålla med om, även om jag förstås inte alls har samma kunskap som forskarna. Men jag ska ändå försöka lägga till några synpunkter.

Så här skriver forskarna: ”Det har gått så långt att läkare, sjuksköterskor och lärare spenderar högst hälften av sin arbetstid med att träffa patienter eller elever. I stället tvingas de utföra alltmer av det som inom psykologiforskningen internationellt benämns som ”oskäliga arbetsuppgifter” – sådant som inget alls har att göra med yrkesrollen – och som markant ökar risken för utbrändhet.” Detta borde väl räcka för en radikal omprövning!

En viktig fråga borde förstås vara hur det har kunnat gå så långt? Ett svar kan vara att de byråkratier som ska övervaka utvärderingen blev så starka att deras intresse att bevara och förstärka utvärderingen har kunnat styra och dominera debatten. Det ligger nog en hel del i en sådan förklaring men den räcker knappast, även om byråkratierna fått ”god hjälp” av konsulter och andra frifräsare som kunnat tjäna bra på utvärderingshysterin.

Jag är övertygad om att är marknadskrafterna och vinstintresset som är förklaringen. När ”New Public Management”-idéerna drevs igenom var det med stor kraft och väl genomarbetade teorier och organisationsförslag. Delvis fick de stöd av att många offentliga organisationer betraktades som svårgenomträngliga och ineffektiva. Men framförallt ingick idéerna i en strategi att välfärdstjänsterna skulle kommersialiseras och vinstdrivande företag skulle tillåtas ta över stora delar av välfärden. Så har det också blivit.

Nu när problemen med privatiseringen visar sig på olika områden så ropas det, ironiskt nog, på mer detaljerade regler och därmed förstås ännu mer utvärderingar. Slutsatsen borde vara exakt den motsatta; Vi vill inte privatiseringar.

De tre forskare som skrivit artikeln verkar inte vilja dra den slutsatsen men framhåller behovet av en grundläggande tillit för ”att bygga en offentligt finansierad välfärd som är mänsklig och effektiv samtidigt.” För mig är det självklart att den grundläggande tilliten aldrig kan byggas om vinstdrivande företag ska sköta skolor, vårdcentraler och äldreomsorg.

De tre forskare som skrivit artikeln är: Sten Widmalm, professor, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Frida Widmalm, filosofie doktor, nationalekonom Thomas Persson, docent, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Jag har skrivit om detta förut:

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2013/07/07/demokrati-marknad-eller-byrakrati/

Och ett inlägg i kanten av detta för bara några veckor sedan

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2014/03/28/fungerar-malstyrning/


Jag kommer inte att sakna Hamilton

april 16, 2014

Public service liksom (förstås) andra massmedier har det senaste decenniet blivit alltmer Stockholms/storstadsfixerat. Eva Hamilton har varit en av de ansvariga för denna utveckling.

Nu när hon gett besked om att hon ska sluta som VD för SVT hyllas Eva Hamilton för att det politiska stödet för public service nu är starkare än nånsin. Jag har svårt att se det sambandet.

Däremot har hon ett flertal gånger aktivt agerat mot att SVT ska producera olika typer av program i hela landet. Statens krav på SVT att ha en rimlig andel av sin verksamhet utanför storstäderna är viktig. Det är viktigt för att SVT ska kunna fungera som public service och erbjuda program och perspektiv som speglar hela verkligheten, också den utanför tullarna. Eva Hamilton har försökt avfärda sådan krav med att SVT inte ska bedriva regionalpolitik. Sådana uttalanden har varit ett svek mot public service-idén. Därför kommer jag inte att sakna Eva Hamilton som VD på SVT.

Jag har bloggat om detta tidigare:

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2008/04/04/svt-sviker-public-service/

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2011/02/19/stod-och-granska-public-service/

Jag tycker dessutom att det även SVT ska bedriva regionalpolitik men det är inte det saken har gällt!


Se upp för Göta Energi!

april 14, 2014

Snabbt insåg jag att Göta Energi tillhör den kategori av företag som förtjänar att kallas skurkföretag. Det var häromdagen när den så kallade slutfakturan för min mammas lägenhet kom till mig som jag insåg att hon hade betalat ett skyhögt elpris. Nästan dubbla priset (före skatt och moms) tyckte Göta Energi att de hade rätt att ta betalt.

Jag tror att alla, utom möjligen Göta Energi, inser att många, kanske särskilt i åldergruppen över 90, har svårt att navigera bland elavtalen. Kanske har särskilt den åldersgruppen också på nåt sätt har lärt sig tro att elbolag åtminstone har en juste prissättning.

Eftersom min mamma har bott i lägenhet så handlar det bara om några tusenlappar som elbolaget, Göta Energi, har blåst henne på. Men många drabbas säkert hårdare och systemet är förstås alldeles orimligt. Det är orimligt att det är lagligt och det är orimligt att elbolagen, bland annat Göta Energi, så grovt utnyttjar systemet. Det är alltså systemet med tillvidarepriser som drabbar de som inte väljer något särskilt pris som det handlar om.

Ofta är det företagens allra ”trognaste” kunder som drabbas. De som inte ringer och bråkar. Just de straffar företagen, bland annat Göta Energi, genom att ta ett högre pris, ett mycket högre pris. Och det är inte olagligt.

Förklaringen är väl precis så enkel. Det är just för att de här kunderna inte tar strid, inte ifrågasätter och inte heller driver sina intressen som detta skurkaktiga sätt att ta betalt kan fortsätta.

Jag tycker det finns många goda skäl att riva upp den så kallade avregleringen av elmarknaden som drabbade oss i mitten av 90-talet. Företagen sätt att behandla tillvidarekunder är ett tillräckligt att riv beslutet, trots att det inte är det viktigaste skälet.