Ja till återförstatligande!

juni 7, 2014

Riksbanken har finansierat en undersökning om ”svenska folkets” åsikter om avregleringar och privatiseringar. Beskedet är ganska tydligt: De avregleringar och privatiseringar som genomförts har inte stöd av de som svarat på undersökningen. Särskilt tydligt är det när det gäller järnvägen, där vill 70 procent ha ett återförstatligande.

Undersökningen beskrivs idag på DN-debatt och artikelförfattarna tycks inte riktigt vilja dra samma slutsats som jag men det beror mer på att de poängterar svaren på en del andra frågor. Möjligen borde jag sluta inlägget här eftersom undersökningen i sin helhet inte finns att läsa och dessutom är svarsfrekvensen så låg som 57 procent.

Men några ytterligare kommentarer ändå.

En del frågor är handlar om genomförda privatiseringar och andra om tänkbara privatiseringar. Det finns allmänt ställda frågor och en del mer konkreta. Jag väljer att tycka att svaren på de mest konkreta frågorna om hur utfallet blivit är de mest genomtänkta, där finns ju en tydlig bild. Och där är kritiken stark men samtidigt tycks det finnas ett visst stöd för nya avregleringar för hyressättning och alkoholförsäljning.

Men det finns en tydligt kritisk opinion när det gäller avregleringen av järnvägen, utförsäljningen av apoteken och vinster i sjukvården. När det gäller elavregleringen och telekombranschen är frågorna mer allmänt ställda och där dominerar svar som är positiva. Samtidigt påverkas säkerligen svaren av att elpriserna just de senaste åren gått ner lite, efter många års stora höjningar, liksom de påverkas av järnvägens bedrövliga underhåll som tycks kulminerat just sista året.

Jag skulle vilja dra två slutssatser av artikeln i DN. För det första finns det anledning att vara kritisk till den här typen av undersökningar. De ganska motsägelsefulla svaren understryker det. För det andra så kommer detta att vara ett av de stora politiska slagfälten de närmaste åren.


Sämre villkor i privat omsorg

juni 3, 2014

Kommunal kan nu redovisa att deras medlemmar har klart sämre villkor i privat omsorg än i den kommunala. Det gäller både löner och andra villkor. Annelie Nordström, ordförande i Kommunal, skriver om detta i Svd idag.

Hon redovisar där att i de privata verksamheterna gäller lägre löner och större löneskillnader. Är det nån som blir förvånad? Troligen inte. Och det är väl ingen som tycker att undersköterskor och annan vårdpersonal som är anställda i kommunerna har för höga löner. Tvärtom så borde villkoren också i kommuner och landsting förbättras avsevärt.

Det här är en viktig aspekt av privatiseringen eftersom det är en logisk följd av vinstintressenas intåg. Men frågan som bör ställas är ändå varför detta inte uppmärksammats tillräckligt tidigare. Jag tror det finns flera svar. En är att de privata verksamheterna började ganska försiktigt och girigheten visar sig tydligare när de fått fotfäste. Det är en viktig lärdom som vi kan dra också av andra privatiseringar och avregleringar. Det kan ta lite tid innan privatiseringens verkliga natur visar sig.

Dessutom genomfördes en hel del privatiseringar när konkurrensen hyllades som lösning på nästan alla samhällsfrågor. Det fanns också fackliga organisationer som trodde att konkurrensen skulle gynna deras medlemmar. Men de enda som fick lönefördelar var väl Vd:ar, finanschefer och kanske några chefer till.

En förklaring finns nog också att finna i kommunernas och landstingens förmåga att vara goda arbetsgivare. Här finns en viktig uppgift och utmaning.