Fastighetsskatt och byggande!

Byggföretagens ransonering av byggandet har skapat stora sociala och ekonomiska problem. Tyvärr verkar debatten nu framförallt handla om hur de ekonomiska riskerna ska undvikas och väldigt lite handlar om hur alla ska få ett bra boende.

Men jag kan ändå hålla med om förslaget om att återinföra en riktig fastighetsskatt, som två ekonomiprofessorer för fram på DN-debatt idag. Men mina skäl är till stor del helt andra.

Alla kapitalinkomster bör beskattas och en rätt utformad fastighetsskatt är ett sätt att beskatta det kapital som finns i fast egendom (mark och byggnader). Jag tycker därför att det är tveksamt att utöka denna skattefrihet till nya områden, till exempel energiproduktion/konsumtion.

Dessutom är det ju så att en stor del av de ökade fastighetsvärden som vi sett har tillkommit genom åtgärder och samhällsförändringar som hela samhället betalat för. Det kan vara byggandet av en högskola/universitet eller en ny tunnelbanestation för att ta två enkla exempel.

En återinförd fastighetsskatt kan också vara ett sätt att utjämna ekonomiska skillnader mellan gamla och nya bostäder och därmed bidra till ett ökat nybyggande. Tyvärr verkar intresset för just detta vara väldigt litet och debatten verkar mer inställd på hur vi ska klara oss trots bostadsbrist.

För två veckor sedan handlade Ekonomiekot (P 1)om hur riskerna med en allt högre skuldsättning för hushållens bostadslån skulle hanteras. Många förslag nämndes och diskuterades. Det var amorteringskrav, bolånetak och möjligheten för gräns för hur stora lån till rörlig ränta som ska tillåtas, för att nämna några exempel. Ingen nämnde däremot möjligheten att minska bostadsbristen som driver upp bostadspriserna. Det verkar som om vi gett upp eller kan det rentav vara så att alltför tjänar stora pengar på de stora prisökningarna och det är dom som sitter på beslutande positioner och i debattprogrammen! Lyssna själv på Ekonomiekot, 4 oktober;  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/437952?programid=3626

De förändringar som krävs handlar i hög grad om att bryta bygg- och bostadsföretagens makt över byggandet. Marknaden ska inte längre få styra och då för förstås inte heller kommunerna använda ”marknadslogiken” vid till exempel försäljning av mark. Bygg- och bostadsföretagen har tydligt använt sin ökade makt, som följde av avvecklingen av bostadspolitiken, till att ransonera byggandet för att kunna hålla uppe priserna.

Dessutom måste nya planeringsinstrument börja användas för att bryta den allt starkare centraliseringen. Elementärt borde vara att nya områden byggs så att de verkligen fungerar med en bra lokal service, både offentlig och kommersiell. Det borde väl vara rimligt att de gigantiska köpcentra som byggs upp kan vara med och finansiera en bra lokal service så att de allra flesta kan klara sina dagliga inköp på gång- eller cykelavstånd från hemmet.

Återupprätta allmännyttan och hyresrätten som bra alternativ för alla. Då måste hyresrätten bli en boendeform som har rimliga hyror och stor trygghet. Två krav som var självklara för 20år sen men som nu alltmer luckras upp. Hyrorna har stuckit iväg alldeles för mycket och besittningsskyddet (rätten att bo kvar) hotas alltmer av möjligheten till ganska gostyckliga hyresökningar.

Bra fungerande utbud av hyresbostäder är viktigt av flera skäl. Dels, förstås, är det en möjlighet för den som inte har de ekonomiska resurser som krävs för att köpa en bostad men möjlighet att hyra en bra bostad till rimlig kostnad är också ett sätt att hålla nere en orimlig spekulation på bostadsmarknaden. Det går helt enkelt inte att sälja en bostad till vilket pris som helst om en likvärdig bostad går att hyra till en rimlig hyra.

För att komma hela vägen till en bra bostadspolitik behövs också någon typ av stöd till byggande av hyreslägenheter, åtminstone så att det blir rättvisa mellan olika upplåtelseformer.

4 Responses to Fastighetsskatt och byggande!

  1. Håller helt med om behovet av en fastighetsskatt. Om den sätts efter markvärdet enbart – desto bättre! Det ger helt nya incitament till investeringar i infrastruktur, bostadsbyggande – och öppnar för individen att få ta del av en större del av lönen efter skatt.

  2. Leif Landén skriver:

    Hej Lars
    Roligt att se du börjat blogga igen, fortsätt med det. Ett bra inlägg om framtidens bostadspolitik.

  3. […] Jag var idag på Fastighetsägarnas seminarium om ”Social bostadspolitik” och det var upplagt för att istället bli en propagandatillställning för ”social housing”. Social housing är en form av boende där det ska byggas särskilda bostäder för fattiga. Det skulle förstås innebära en segregation och stigmatisering på en helt annan nivå än vi hittills sett. Exemplen från andra länder borde innebära att ingen stödjer ”social housing” som en del av den svenska bostadspolitiken. Och den stora förändring av lagstiftningen för de allmännyttiga bostadsföretagen som gjordes 2010 påstods göras just för att undvika lösningar där ”social housing” skulle användas – för att det leder till kraftig segregation och stigmatisering och dessutom till starka drastiska inlåsningseffekter. Men efter snart många års avveckling av en riktig bostadspolitik så har situationen blivit mycket pressad för många men istället för att ge upp borde förstås en riktig bostadspolitik återupprättas så att en social bostadspolitik skulle kunna bli verklig. Men det kräver ett byggande för alla och det vill inte bygg- och bostadssektorns företag vara med om – de drivs istället av att tjäna pengar och att kunna bygga och sälja så dyrt som möjligt. ”Social housing” är därför inte ett sätt att verkligen bry sig om de som har det svårast, det är istället ett sätt att kunna fortsätta ett bostadsbyggande utan sociala hänsyn. Priset för detta kommer att betalas av de som hänvisas till dess speciella bostäder men också många andra som kommer att tvingas anpassa sig till en mer brutal och marknadsstyrd bostadsmarknad. Tanken är förstås att genom ”social housing” till de fattiga så behövs inte den reglering av hyrorna som vi har genom bruksvärdesystemet med förhandlade hyror. Men det är givetvis många som kommer att vara hänvisade till den vanliga bostadsmarknaden som har begränsad betalningsförmåga. Så när fastighetsägarna ordnar seminarium för att diskutera social bostadspolitik så är det egentligen de sista resterna av bostadspolitik de vill avveckla. Det är nyspråk i nivå med George Orwells bok ”1984”. Det var ett ganska välregisserat seminarium och därför blir det meningslöst att närmare gå igenom påståendena, argumenten och beskrivningarna. Bara en notering: Boverket medverkade genom Micael Nilsson (som tituleras expert). Expert på att måla ut en fasanfull bild men inte ett enda förslag på lösning! Behöver vi statliga myndigheter till sånt. Men det passade fastighetsägarnas uppläggning för mer marknadsstyrning av bostadsmarknaden. Det har ju Boverket ställt upp på tidigare – läs gärna min blogg om det utspelet. https://larsbjurstrom.wordpress.com/2014/05/09/nyliberala-boverket/ Och jag har bloggat tidigare om bostadspolitiken. https://larsbjurstrom.wordpress.com/2015/05/10/ovanligt-forvirrade-borgare/ https://larsbjurstrom.wordpress.com/2015/03/17/beklammande-tomhant/ https://larsbjurstrom.wordpress.com/2014/12/25/1454/ https://larsbjurstrom.wordpress.com/2014/10/18/fastighetsskatt-och-byggande/ […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: