Svaret heter demokrati!

januari 18, 2015

Det är ett framsteg att näringslivets forskare nu erkänner att välfärden inte ska vara en arena för marknaden.  De gör det i en artikel på DN-debatt idag där det skriver ”Vård, omsorg och utbildning är till för att hantera grundläggande mänskliga behov. De utmärks också av ”samproduktion”, det vill säga att brukarna själva är involverade i produktionen av välfärdstjänsterna, ett faktum som i hög grad glöms i debatten.”

De framhåller i artikeln att den ökade regelstyrningen hindrar utveckling och anpassning av verksamheten. Det är lätt att instämma i deras beskrivning. Men märkligt nog verkar deras insikter på något sätt vara väldigt begränsade.

Forskarna/artikelförfattarnas utger sig för att vara ”forskare inom statsvetenskap, nationalekonomi och offentlig förvaltning” och det stämmer nog men desto märkligare att de verkar totalt främmande för att det finns nånting som heter demokrati. Deras enda alternativ till styrning, enligt artikeln, är ”antingen byråkrati eller marknad”.

Och förstås missar de totalt att den ökade byråkratin inom välfärdssektorn till mycket stor del är ett svar på den vinstjakt som uppstått när privata aktörer tillåtits driva välfärdsverksamheter enligt de så kallade valfrihetsmodellerna. Alla har insett att det varit nödvändigt att begränsa möjligheten att roffa åt sig pengar och då har alltfler regler konstruerats.

Svaret borde förstås heta just demokrati. Med möjlighet till stort lokalt inflytande från de professionella men också från ”brukarna” (jag gillar inte det ordet). En viktig del av det lokala inflytandet ska förstås handla om vilka verksamheter som ska finnas var. Kanske en självklarhet men det som var en självklarhet för ett något decennium sedan gäller inte längre.

När den privatägda gymnasieskolan för ett halvår sedan flyttade sin verksamhet härifrån Klintehamn var vi som bor i Klintehamn inte informerade, mer än skvallervägen. Och vilka skolor som kommer att finnas i området när mina barnbarn ska börja skolan är inte resultatet av en demokratiskt organiserad planering utan överlämnat till marknadens nycker. För mig är det en gåta att föräldrarna i Stockholm inte revolterar mot den otrygghet som ”valfrihetssystemet” skapat.

Dagens artikel på DN-debatt har flera viktiga poänger men svaret är inte privat drivna verksamheter. Svaret måste vara demokrati. Det inser förstås forskarna som skrivit artikeln men deras uppdrag har varit ett annat och därför finns inte ordet ”demokrati” överhuvudtaget nämnt i deras artikel. Ett annat skäl till att demokrati inte nämns är förstås att demokratin är för svagt förankrad. Här finns ett viktigt uppdrag för vänstern i Sverige!


Samma missbruk igen och igen! Om assistansbolagen.

januari 12, 2015

Idag tar startar Sveriges Radio en granskning av assistansbranschen. Det är nödvändigt! Dessvärre.

Det var en viktig reform när den kom, för över 20 år sedan, men märkligheterna och avarterna har funnits där hela tiden. Företagens möjligheter att tjäna pengar på olika sätt inom det här området har lett till avarter som förstås drabbar de som behöver assistansen men det drabbar också synen på viktiga välfärdssatsningar.

Rätt väg för det här området skulle förstås vara att helt avskaffa vinstintresset. Det kan göras på olika sätt men knappast någon kan väl tycka att nuvarande ordning är rimlig.

I sitt första inslag uppmärksammar SR ” Så mutar assistansbolagen till sig nya kunder”.

Och det är inget nytt! Det var heller inte nytt när jag bloggade om detta sommaren 2007 (över 7 år sedan). Då skrev jag ” det Nerikes Allehanda skriver inte alls är några nyheter.” just med anledning av en liknande granskning som gjordes av assistansbolagen.

Mitt inlägg från sommaren 2007 är värt att läsa igen. Några av kryphålen har täppts till lite men så länge vinstintresset finns kvar kommer systemet att utnyttjas.

Här finns mitt inlägg från juni 2007:

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2007/06/12/debattklimat-privatiseringar/

Och här inslaget i Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6064772