Beklämmande tomhänt

mars 17, 2015

Idag skriver bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) på DN-debatt om hur den akuta bostadsbristen ska lösas. Men det duger inte med hejarop och allmänt formulerade avsikter. Nu måste verktygslådan redovisas och regeringen har förstås möjligheterna om viljan fanns där.

Sedan marknaden har släppts allt friare investeringsstödet till hyreslägenheter avskaffades av har läget på bostadsmarknaden blivit allt värre. Höga kostnader, bostadsbrist och ökad segregation har blivit resultatet av en utebliven bostadspolitik där marknaden istället tillåtits regera.

Två åtgärder borde snabbt komma på plats.

  1. Investeringsstödet till hyreslägenheter återinförs, åtminstone på den nivå det var innan Reinfeldtregeringen som ett av sina första beslut avskaffade det 2006.
  2. Kommunernas möjligheter att styra bostadsbyggandet ökar. Det handlar troligen i första hand om förstärkta möjligheter att få möjligheter att köpa den mark som behövs för bostadsbyggande. Det skulle innebära en återgång till en markpolitik som vi hade före 1991.

Genom ett investeringsstöd så ges byggande av hyreslägenheter ungefär samma stöd som nybyggda bostadsrätter och villor får genomränteavdraget och det borde vara ett minimikrav.

Dessutom måste förstås nånting göras åt de kommuner, i storstadsområdena, som i stort sett vägra bygga nya bostäder. Det är välbeställda moderatkommuner det handlar om!

Men Kaplans artikel är tom på konkreta förslag som kan lösa bostadsfrågan. Och kanske är det så att den lite hoppingivande formuleringen som finns i artikeln visar hur tomhänt regeringen är och dessvärre förväntas vara. Kaplan skriver ”Därför behöver staten ta ett större ekonomiskt ansvar för att se till att det byggs fler bostäder.” Visst kan det låta bra men om det fanns något allvar bakom detta så skulle Kaplan inte kunna skriva så!

För den dag som regeringen på allvar lovar ett ekonomiskt stöd så måste det finnas på plats! Ingen kommer förstås att starta några byggen i avvaktan på besked om stöd – alla kommer att vänta och byggandet rasar ännu mer. Troligen måste Kaplan ganska snabbt precisera sig på den här punkten.

Tyvärr understryker formuleringen bara att förväntningarna på kraftfulla insatser från regeringen är mycket låga.

 

http://www.dn.se/debatt/staten-maste-ta-ekonomiskt-ansvar-for-bostadsbyggandet/