Avbryt bostadssamtalen och sätt fart på bostadsbyggandet

april 21, 2016

S/MP-regeringen har ännu inte gjort nånting på riktigt för att få fart på bostadsbyggandet. Den ökning av byggandet som skett är resultatet av den enorma bristen och inte på en politik som på allvar kan bygga bort bostadsbristen.

Just nu blockeras en vettig bostadspolitik av att regeringen väljer att försöka bli enig med alliansen om bostadspolitiken. En allians som under sina åtta år ställde till med bostadsbrist, ökade priser och ökad segregation.

Under tiden som regeringen förhandlar så händer inget nytt och beskedet om det nödvändiga investeringsstödet kommer inte. Ett investeringsstöd som riksdagen gav klartecken för förra året men som nu fastnat i regeringskansliet.

Det är mycket allvarligt att ett ”utlovat” investeringsstöd dröjer. Dels sprider sig förstås en stor tveksamhet om det överhuvudtaget kommer att genomföras och dels kommer säkert många att vänta in besked innan projekten drar igång. Ingen vill ju bygga fel avseende ytor, energieffektivitet eller nåt annat och därmed riskera ett uteblivet stöd och den förordning som regeringen har på gång förväntas ju reglera detta ganska noga.

Vi har absolut rätt att kräva mer av en socialdemokratiskt ledd regering. Det väldigt pressade läget kräver mer än samtal med alliansen, samtal som dessutom förväntas pågå flera månader till!

Jag stjäl här några rader ur förslaget till partiprogram som ska behandlas på Vänsterpartiets kongress i början av maj:

De senaste decenniernas nedrustning av den sociala bostadspolitiken har visat att marknaden inte kan förse alla med en god bostad till överkomlig kostnad. Samhället måste återta initiativet och återupprätta det demokratiska inflytandet över och ansvaret för bostadsförsörjningen.

Just så är det! Därför är det knappast rimligt att göra upp med alliansen om den framtida bostadspolitiken.