Bostadspolitik för ökad rättvisa

januari 30, 2017

Bostadspolitiken har havererat sedan marknadskrafterna getts ett allt större utrymme. Vi var väl några som hoppades att S-MP-regeringen skulle ha vilja och förmåga att ta några goda initiativ mot bostadsbristen, skenande priser och ökad segregation. Men mest har vi sett en valhänthet och svaga förslag. Jo investeringsbidraget nu när det äntligen finns på plats, 2½ år efter regeringsskiftet!

Så idag kommer bostadsministern Peter Eriksson (MP) med sitt besynnerliga uttalande att han ”vill se en ”rejäl sänkning” av reavinstskatten vid försäljning av bostäder” (DN). Han tror att det ökar rörligheten och därmed ett bättre utnyttjande av bostäderna.

Uttalandet är besynnerligt av två skäl:

  1. Reavinstskatten höjdes för att delfinansiera den kraftiga sänkningen av fastighetsskatten (bara för de med de dyraste villorna) och det är snarare sänkningen fastighetsskatten som minskade rörligheten men det är inte den som nu tas upp.
  2. Läget på bostadsmarknaden är fortfarande ganska akut och ett sånt här utspel från en bostadsminister riskerar snarare att bromsa rörligheten ”om jag väntar nåt år med att sälja så kanske skatten är lägre. Eller möjligen kommer beslutet snabbt men det tvivlar jag på. Regeringen lyckades ju göra samma sak med ett utlovat investeringsbidrag som dröjde nästan två år från utspel till ikraftträdande.

Läs hela inlägget här »


Stärk arbetsrätten och rätten till arbete!

januari 29, 2017

”Det effektivaste sättet att kväsa fackföreningarna är att driva upp arbetslösheten” fick jag lära mig redan på 70-talet. Det var LO-ekonomen PO Edin som påstod detta och jag tror att det fortfarande är sant. Men arbetslösheten hölls på relativt låga nivåer i Sverige fram till 1990, trots ekonomiska svängningar och borgerlig regering under några år. Med ” relativt låga nivåer” så menar jag under 3 procent men oftast under 2 procent. Precis so idag går det att diskutera statistiken.

För bara några veckor sedan presenterade arbetsförmedlingen här på Gotland med orden  2016 har varit ett fantastiskt år för Gotland och Gotlands arbetsmarknad, så skulle jag vilja summera det. Det har gått riktigt, riktigt bra för Gotland……. I slutet av 2016 var 6,4 procent av gotlänningarna arbetslösa.” Och sant är att det varit värre tidigare men också på en helt annan nivå än vi accepterade fram till 1990. Bakom den höga arbetslösheten finns också många exempel på att anställningsförhållanden som inte skulle accepterats för något årtionde sedan. Det kan handla om bara några få timmar avtalad arbetstid i veckan och resten som extratid med kort varsel. Det kan vara stora variationer i arbetstid under olika delar av året. Och det handlar om många mycket tillfälliga anställningar, ibland genom bemanningsföretag.

Arbetslösheten har ökat som en följd av en helt annan ekonomisk politik som bedrivits sedan början av 90-talet. En ekonomisk politik som ska hålla nere inflationen även om det sker genom höjd arbetslöshet. Resultatet har blivit det som kunde förväntas! En ny ekonomisk politik borde därför genomföras, en ekonomisk politik som ska syfta till full sysselsättning och då behövs en mycket mer aktiv finanspolitik Läs hela inlägget här »


Demokrati mot byråkrati

januari 28, 2017

När välfärden började byggas upp efter andra världskriget valde arbetarrörelsen att satsa på kommunerna. Det berodde delvis på att kommunernas verksamhet fanns nära de människor som det handlade om men också på att staten och statliga tjänster bedömdes som alldeles för byråkratiska.

Till stor del var uppbyggnaden av välfärden en framgångssaga, fler kunde börja leva värdiga liv, tryggheten ökade, orättvisorna utjämnades och demokratin stärktes. Men givetvis gjordes också misstag, en del mycket allvarliga som bland annat många fosterhemsplacerade barn har upplevt och berättat om.

Striden om ansvaret för verksamheterna och synen på hur styrningen ska ske har fortsatt och jag tror att den frågan flyttat fram i debatten sedan new public management trädde i på arenan. Den var ett instrument för högern att försöka börja återta tappade positioner.

New public management (NPM)är ett sätt att avdemokratisera offentligt finansierade verksamheter. Jag tycker att det är tillräcklig skada men en minst lika allvarlig skada är den byråkratisering som är en följd av NPM. Istället för öppenhet, debatt och demokratiska beslut ska styrningen ske med regler och mätningar.

Nu, sådär 25 år efter NPM:s introduktion, verkar alla vara överens om att regelstyrningen och mäthysterin fått orimliga proportioner framförallt för att det tar stora resurser men också för att det direkt kan påverka verksamheten negativt. Inte sällan är det ”rättssäkerhet” som Läs hela inlägget här »


Marknaden och skolvalet ökar orättvisorna.

januari 26, 2017

När skolvalet infördes i början av 90-talet lades grunden till nya orättvisor. Skolvalet är ett försök att ta efter kapitalismens marknadsprinciper i en skattefinansierad verksamhet. Tvärtemot de principer som bör gälla i ett välfärdssamhälle där de skattefinansierade verksamheterna ska syfta till att utjämna skillnader.

Trots att ”reformen” har genomgått några små justeringar för att hugga bort de värsta avarterna ligger grunderna fast.

Idag har ledande företrädare för LO och de två lärarfacken en viktig artikel på DN-debatt. Där pekas på mycket stora problem och en del konstruktiva förslag som skulle kunna minska bristerna en del men trots det så föreslås det ”fria skolvalet” vara kvar.

Idag har också en doktorsavhandling av Anna Ambrose i ämnet redovisats (disputation imorgon, 27 januari). Av presentationen att döma så är problemen minst så stora som framförs av kritikerna i den dagliga debatten.

”Skolans plats och rykte. Det är faktorer som har stor betydelse för hur ungdomar och föräldrar använder det fria skolvalet. Och som riskerar att leda till både elevsortering och skilda framtidsmöjligheter. En ny avhandling i barn- och ungdomsvetenskap bekräftar bilden av en reform som slagit fel.
……. Läs hela inlägget här »


Kapitalismen och fördelningen

januari 25, 2017

Hur väl eller dåligt fungerar kapitalismen? Det är en ständigt levande(!) diskussion som också ständigt får nytt bränsle nu senast (?) genom Oxfams rapport om förmögenheterna i världen som visar att de åtta rikaste personerna äger lika mycket som den fattigaste halvan av världens befolkning. Samtidigt pekar (bland annat) personer som Johan Norberg och Hans Rosling på stora framsteg när det gäller minskad fattigdom, hälsa och läskunnighet. Det kan förstås diskuteras i vilken grad förhållandena hänger ihop med kapitalismen, men åtminstone Johan Norberg framhåller det sambandet.

För nån vecka sedan skrev Niklas Ekdahl, tidigare borgerlig ledarskribent, en artikel (DN Kultur) om en kommande bok som hävdar att mekanismerna som leder till stora skillnader i inkomster och förmögenheter ”är mer eller mindre obönhörliga”. Niklas Ekdahl gör detta till ett angrepp Läs hela inlägget här »


Den lokala demokratin är viktig

januari 23, 2017

En väl fungerande demokrati måste vara ordentligt förankrad i hela befolkningen. Det är inget som görs snabbt men processen måste pågå varje dag. ”Demokratin måste erövras av varje generation” säger vi när vi vill uttrycka det lite högtidligare.

Jag tror att demokratiskt styrda föreningar och väl fungerande processer i kommunen är viktiga inslag för att förankra demokratin, alltså visa att den fungerar och träna oss att använda de olika verktyg som behövs. Givetvis menar jag inte alls att demokratins fokus ska vara de lokala frågorna men de är en viktig del i en fungerande demokrati.

Alltför ofta är vi benägna att kompromissa missa bort det lokala inflytandet när vi hittar nån fråga som vi brinner för och förstås ska många frågor avgöras på nationell eller internationell nivå.

I fredags så skrev jag på den här bloggen:

”Lokala frågor ska kunna avgöras lokalt. Det går förstås alltid att diskutera vad som är lokalt och vad som påverkar ett större område och fler människor men det hindrar inte att det finns frågor som är lokala för en kommun, en kommundel eller en region. Och det kommunala självbestämmandet bygger också på den principen men det är ett självbestämmande som de senaste decennierna Läs hela inlägget här »


Utvidga demokratin

januari 22, 2017

Idag, 22 januari, skriver DN i sin huvudledare om svårigheten att reglera och begränsa avarter av verksamheter i privatägda och vinstdrivande företag. Deras syfte är att stoppa förslaget om vinstbegränsning av företag inom välfärdssektorn men det självklart går det att dra helt andra slutsatser av deras påståenden, som jag faktiskt delvis kan hålla med om!

Det är svårt att reglera och begränsa avarter inom vinstdrivande företag utan att nya problem och avarter riskerar att dyka upp. Det kan handla om en omfattande byråkrati som krävs men det kan också leda till att innovationskraften inom företagen mest ägnas åt att hitta kryphål i regelverket. Det ser vi redan inom friskolor som försöker hitta alla möjliga knep för att slippa en del elever eftersom det är den viktigaste delen av affärsidén. Massor av sådana exempel finns också inom assistansföretagen som snabbt började utnyttja systemet och som hela tiden hitta nya metoder när lagen ändrats och kontrollerna skärpts. Läs hela inlägget här »