Utvidga demokratin

Idag, 22 januari, skriver DN i sin huvudledare om svårigheten att reglera och begränsa avarter av verksamheter i privatägda och vinstdrivande företag. Deras syfte är att stoppa förslaget om vinstbegränsning av företag inom välfärdssektorn men det självklart går det att dra helt andra slutsatser av deras påståenden, som jag faktiskt delvis kan hålla med om!

Det är svårt att reglera och begränsa avarter inom vinstdrivande företag utan att nya problem och avarter riskerar att dyka upp. Det kan handla om en omfattande byråkrati som krävs men det kan också leda till att innovationskraften inom företagen mest ägnas åt att hitta kryphål i regelverket. Det ser vi redan inom friskolor som försöker hitta alla möjliga knep för att slippa en del elever eftersom det är den viktigaste delen av affärsidén. Massor av sådana exempel finns också inom assistansföretagen som snabbt började utnyttja systemet och som hela tiden hitta nya metoder när lagen ändrats och kontrollerna skärpts.

Allt utnyttjande av kryphål ska kritiseras men jag tror att vi är naiva om det räcker för att utnyttjandet ska upphöra – pengarna och vinstmöjligheterna är en alltför stark drivkraft i ett vinstgivande företag. Jag tror vi ska dra rätt slutsats av detta. Vinstgivande kommer aldrig att i första hand leverera samhällsnytta och därför ska vi fortsätta (!) utvidga de demokratiskt styrda verksamheternas möjligheter och ansvar. Fortsätta kanske låter märkligt men om vi ser i ett lite längre perspektiv så har demokratins räckvidd ökats även om den två sista decennierna drabbats av stora privatiseringar.

Därför skrev jag i förrgår

Demokratins område bör utvidgas så att ”demokratin och dess ideal sätter sin prägel på hela samhällsordningen”. Idag går, som bekant, utvecklingen åt motsatt håll genom privatiseringar och utförsäljningar. Tvärtom bör fler områden styras demokratiskt och ett första steg skulle kunna vara att samhällets infrastruktur i bred bemärkelse, till exempel järnväg, energiförsörjning, bankväsende och välfärd, ska ägas och drivas i offentlig regi.

Att börja med infrastrukturen, i bred bemärkelse, tror jag kan vara en framgångsrik strategi liksom att det handlar om ägandet och därmed den fulla kontrollen. Infrastrukturen är av stor betydelse för alla och inte minst för att vi ska ha en rättvis fördelning av tillgången till den viktiga infrastrukturen och jag tror därför att till ovanstående uppräkning av områden skulle kunna läggas telekommunikationer.

Jag är väldigt medveten om att det finns alltför många exempel på offentligägda företag som inte varit några föredömen när det gällt att tillgodose samhällsbehov och samhällsintresset. Vattenfall är dessvärre ett övertydligt exempel men Vattenfall är också ett exempel på ledningen (och kanske regeringen) inte förstått poängen med ett offentligägt företag. Istället har ledningen försökt efterlikna privatägda företag och gett sig ut i Europa på ägnat sig en hel rad spekulativa uppköp. Tyska kolgruvor och ett holländskt gasbolag är exempel på helt misslyckade och ganska obegripliga uppköp. Vattenfall är ett exempel på att det måste vara samhällsnyttan och inte vinstintresset som ska vara styrande.

Dessvärre verkar privatiseringsivrarna vara starka och utvecklingen går fortfarande åt fel håll även om det börjar vända när fler och fler erfarenheter från tidigare privatiseringar. Avregleringen av elmarknaden var inte lyckad, varken för miljön eller användarna men har ändå gett företagen stora vinster. Privatiseringen av apotek har lett till häpnadsväckande prisökningar på en del mediciner men jag tror inte att vi ännu sett hela vidden av privatiseringen av apoteken. Och just nu pågår privatiseringar av bostäder som ägs av allmännyttiga kommunägda bostadsföretag. Privatiseringen av bostäderna drivs ofta på av socialdemokraterna och det måste nog sägas vara lite märkligt.

Ingen kan väl rimligen tro att privata företag köper bostäder utan avsikten att tjäna pengar och då borde frågan ställa hur det ska gå till. Ofta framhålls nämligen att försäljningen är en god eller ska vara en god affär också för det kommunägda företaget. Kan det vara möjligt utan att någon annan får betala? Risken är uppenbar att det endera är en dålig affär för det kommunägda företaget som kan känna sig pressad att fullfölja en process som startats eller att det blir hyresgästerna som få betala. En sådan process är under uppsegling här på Gotland och underlaget är, minst sagt, tunt och otydligt. Alldeles klart är att det demokratiska inflytandet kommer att minska och det kommer att bland annat att innebära mindre rättvis förmedling av lägenheter och svårare att lösa bostadsbehoven för de som har svagast ställning på bostadsmarknaden. Exakt vad det i övrigt kommer att innebära är för tidigt att veta men någon kommer att få betala….om det dåliga förslaget genomförs.

 

Och; en liten förklaring och rättelse:

Den text som jag skrev i förrgår, 20 januari:

Demokratins område bör utvidgas så att ”demokratin och dess ideal sätter sin prägel på hela samhällsordningen”. Idag går, som bekant, utvecklingen åt motsatt håll genom privatiseringar och utförsäljningar. Tvärtom bör fler områden styras demokratiskt och ett första steg skulle kunna vara att samhällets infrastruktur i bred bemärkelse, till exempel järnväg, energiförsörjning, bankväsende och välfärd, ska ägas och drivas i offentlig regi.

var till stor del stulen/lånad från ett socialdemokratiskt partiprogram som gällde fram till 2001 och från förslag programkommissionen förslag till partiprogram för Vänsterpartiet inför kongressen i maj 2016. Dessvärre strök kongressen just den meningen som exakt löd så här:

”Samhällets infrastruktur i bred bemärkelse, till exempel järnväg, energiförsörjning, bankväsende och välfärd, ska ägas och drivas i offentlig regi.”

När det gäller texten från socialdemokraternas program så tog jag den ur minnet och det blev inte riktigt exakt, här är den helt korrekta texten (från inledningen av partiprogrammet 1960 – 2001):

”Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen… ”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: