Den lokala demokratin är viktig

En väl fungerande demokrati måste vara ordentligt förankrad i hela befolkningen. Det är inget som görs snabbt men processen måste pågå varje dag. ”Demokratin måste erövras av varje generation” säger vi när vi vill uttrycka det lite högtidligare.

Jag tror att demokratiskt styrda föreningar och väl fungerande processer i kommunen är viktiga inslag för att förankra demokratin, alltså visa att den fungerar och träna oss att använda de olika verktyg som behövs. Givetvis menar jag inte alls att demokratins fokus ska vara de lokala frågorna men de är en viktig del i en fungerande demokrati.

Alltför ofta är vi benägna att kompromissa missa bort det lokala inflytandet när vi hittar nån fråga som vi brinner för och förstås ska många frågor avgöras på nationell eller internationell nivå.

I fredags så skrev jag på den här bloggen:

”Lokala frågor ska kunna avgöras lokalt. Det går förstås alltid att diskutera vad som är lokalt och vad som påverkar ett större område och fler människor men det hindrar inte att det finns frågor som är lokala för en kommun, en kommundel eller en region. Och det kommunala självbestämmandet bygger också på den principen men det är ett självbestämmande som de senaste decenniernakommit att begränsas alltmer. Ibland har det skett mycket medvetet, till exempel inom skolan, ibland har det skett mer som en effekt av andra ambitioner, ett exempel är hur kommunala upphandlingar blivit alltmer styrda av hårda regler som inte syftar till att göra verksamheten så bra som möjligt.”

Jag vill påstå att högern och vänstern är lika benägna att minska det lokala inflytandet när det passar men förstås med helt olika politiska syften. Efter skolans ”kommunalisering” som genomfördes för drygt 25 år sedan har uppfinningsrikedomen hos olika ministrar varit stor när det gällt att genomföra en allt hårdare central styrning av skolan. Mer styrande lagstiftning, direkta uppdrag till skolornas rektorer, statsbidrag som ska sökas särskilt av varje skola och nu senast en direkt inblandning i lönesättningen hos lärare som är anställda i kommunen (och friskoleföretag). Summan av detta har inte blivit bra och kanske leder den till det oundvikliga att skolan förstatligas. En ordning där staten bestämmer alltmer som kommunerna bara ska verkställa är heller ingen bra ordning.

Just nu diskuteras hur skolan ska vara organiserad här på Gotland, alltså vilka skolor som ska finnas för vilka årskurser. Det är väl en återkommande diskussion med några års mellanrum och som givetvis starkt engagerar föräldrar, elever och andra på de orter där skolans framtid är ifrågasatt. Men det är också en viktig fråga för hela den kommunala planeringen, var ska det byggas bostäder, hur ska kollektivtrafiken fungera och hur ska samarbetet mellan skolan och ungdomsgården/fritidsgården/biblioteket kunna fungera bra.

Finns det nån som vettigt kan argumentera för att besluten om vilka skolor som ska finnas ska beslutas av en statligt tillsatt skolchef?

Diskussionen om skolan skiljer sig lite från andra områden men på olika sätt drivs en centralisering av viktiga beslut fram. Alltfler beslut hamnar i domstolar, det kan gälla upphandling (LOU), stöd till enskilda, företag som vill minska kommunens verksamhet för att nämna några exempel. Jag förstår att det finns skäl i varje enskilt fall. En del skäl sympatiserar jag, andra inte. Men summan håller på att bli så stor att det viktiga lokala inflytandet riskerar att bli så svagt att det blir ointressant.

För att ta ett exempel så kan jag nämna att hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland håller på med en upphandling av dialysverksamheten, en stor upphandling som är livsviktig för många. (Vänsterpartiet har röstat emot det ska upphandlas). När frågan om vad som ska upphandlas och vilka krav som ställas behandlades hade ledamöter (och ersättare) knappast tillgång till underlaget. Det var så stor oro att något skulle kunna läcka och hela upphandlingen skulle behöva göras om så bara ett fåtal personer vet egentligen vad gotlänningarna kan förvänta sig av dialysverksamheten. Jag tror (och hoppas förstås) att det blir bra ändå men det är helt orimligt ur demokratisk synpunkt att frågan om den här verksamheten inte kan diskuteras öppet (och knappast alls).

Två konkreta förslag: Kommunalisera skolan (på riktigt alltså och avskaffa LOU.

Jag tror också att ett levande och demokratiskt föreningsliv är viktigt för en stark demokrati. Det gäller både föreningar som har ett lite mer opinionsbildande syfte, nykterhetsorganisationer, miljögrupper, lokala utvecklingsgrupper men också föreningar som bildas kring gemensamma intressen de vill bedriva, idrottsföreningar och båtklubbar, till exempel. Jag ska återkomma till den frågan men just idag finns på DN-debatt en intressant artikel. Jag håller inte med om allt men det är en viktig diskussion som tas upp.

 

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: