Vart är hyrorna på väg?

maj 13, 2017

Stora delar av bostadspolitiken har stöps om de senaste decennierna och en del konsekvenser har beskrivits och diskuterats ganska mycket även om tolkningarna skiljer sig väsentligt. Tydligast kan effekterna beskrivas med bostadsbrist, ökad segregation och ökade kostnader. Lite mindre har principerna för hyressättning redovisats och diskuterats men har alltmer kommit i fokus när renovräkningar blir en allt vanligare strategi – alltså renoveringar som syftar till att höja hyran kraftigt så att många tvingas flytta.

Tidigare hade de allmännyttiga företagen och deras självkostnadsprincip en stark påverkan på hur hyrorna skulle sättas. 2010 avskaffade riksdagen både självkostnadsprincipen och allmännyttans hyresnormerande roll. Det är mycket konstigt att diskussionen om detta var så svag, då 2009 och 2010. Effekterna har vi än så länge bara sett början på.

Ett skäl till den väldigt begränsade diskussionen är nog att hyressättningssystemet beskrivits som ganska komplicerat och få har haft kunskap om hur det fungerar.

För någon dag sedan intervjuades SABO:s VD Anders Nordstrand i DN och där finns en del intressant om hyressättningen enligt den sk bruksvärdeprincipen. Här kan du läsa hela artikeln.

Jag noterade bland annat följande besked i artikeln:

”Hyran sätts dock inte efter produktionskostnaden utan efter bruksvärdesprincipen och förhandlingar med Hyresgästföreningen.”


”Bruksvärdesprincipen betyder att hyran sätts i relation till lägenhetens standard och läge.”

”Anders Nordstrand vill att regeringen gör något at obalansen mellan hyresrätten och det ägda boendet.
– Vi vill ha 6 procent moms på hyran sa att vi kan dra av den mot den moms vi betalar för renovering och nybyggen. Då skulle vi kunna sänka vara kostnader och därmed hyran. I dag har vi inte avdragsrätt.”

Om en ska sammanfatta så betyder det väl att det inte är kostnaderna som avgör hyran utan standard och läge men om kostnaden kan sänkas (genom momsavdrag) så sänks hyran. Klart och tydligt, eller…

Min första poäng är egentligen att ”bruksvärdesprincipen” är väldigt flexibel och jag har hört erfarna förhandlare uttrycka den som ”förhandlade marknadshyror” och som ”den hyra som folk i allmänhet är beredda att betala”. Nu, när allmännyttans självkostnad kopplats loss från hyressättningen blir hyressättningen väldigt ”flexibel”, dvs höga nyproduktionshyror kommer att påverka hyrorna i hela bostadsbeståndet – för att ta ett exempel. Det är förstås ett av skälen till att de privata fastighetsägarna frenetiskt motsätter sig det statliga investeringsstödet till byggande av hyresrätter.

Min andra poäng är att hela denna fråga förtjänar betydligt mer uppmärksamhet i den politiska debatten, inte minst därför att marknadshyresförrespråkarna har varit väldigt mycket framgångsrika de senaste åren. Jag menar till exempel vad som hänt med andrahandshyrorna och förlängningen av presumtionshyrorna. Förändringar som höjt hyran och som nog påståtts inte påverka bruksvärdeshyrorna men som absolut gör det.

Enligt Hyresgästföreningens tidning Hem & hyra så planerar var fjärde kommun att sälja ut bostäder från sitt allmännyttiga bostadsföretag. Det sker också här på Gotland. Argumentationen är ofta att hyrorna inte blir högre med hänvisning till förhandlingar enligt bruksvärdesprincipen. Så här skriver Gotlandshem till hyresgäster som bor i hus som ska säljas:

”Precis som det fungerar idag, så styrs hyrorna även hos privata hyresvärdar genom förhandlingar och avtal med Hyresgästföreningen”

Inte osant men vad betyder det egentligen?

Det finns stor anledning att tro att verkliga marknadshyror är på väg att införas men att de kommer att kallas bruksvärdeshyror.

 

För några dagar hade jag en replik på DN debatt – ett svar på en artikel från ett byggbolag. Du kan läsa den här:

http://www.dn.se/debatt/repliker/reformerna-har-gynnat-fastighetsforetagen/