Debatt är inte ministerstyre

april 13, 2018

Vi behöver fler ledande politiker som aktivt deltar i samhällsdebatten. Just nu verkar Svenska Akademien vara ett viktigt ämne och några statsråd och riksdagsledamöter har redovisat sina åsikter, visserligen ganska återhållsamt.

Då kommer debatten om ”ministerstyre” och det är ju bland det fulaste som finns. Svenska Akademien är ju en helt fristående institution och visst finns ett värde med fristående institutioner just därför att de inte kan styras av regeringen eller nån annan. Men det betyder väl rimligen inte att de ska stå över kritik eller utanför samhällsdebatten – tvärtom menar jag.

Just för att de är oberoende har de ju verkligen möjligheten och, kan man tycka, skyldigheten att våga säga det obekväma till alla. Men av det följer givetvis att de också får räkna med mothugg och kritik. Vad är annars poängen med detta oberoende?

Så när Expressen och SVT:s Kulturnyheterna hävdar att det är konstitutionellt tveksamt av kulturministern och andra ministrar att visa sina åsikter så är det bara ytterligare ett försök att ifrågasätta att politiska idéer har en viktig plats i samhällsdebatten.

Tyvärr har de på politiskt valda instanserna under många år pressats tillbaka och makten har istället tagits av andra, till exempel företag och domstolar. Det har försvagat demokratin!

Just idag kom också högsta förvaltningsdomstolens utslag i ett viktigt mål om personlig assistans. Domstolen undanröjer den orimliga tolkning som försäkringskassan gjort och som inneburit en mycket pressad situation för många familjer, i flera år. Jag hade välkomnat ett ”politiskt inhopp” i denna fråga som inte borde vara en fråga för domstolen. Men regeringen har valt/tvingats välja att avvakta domstolens prövning, en prövning som om den lett till ett annat resultat hade lett en lagändring.

För att klara demokratin behöver vi inte inskränkningar vare sig av debatten eller de demokratiskt tillsatta instansernas möjligheter att agera.