Bedrövlig granskning av Riksrevisionen

oktober 23, 2018

Är A-kassorna tillräckligt och lika angelägna att stänga av arbetslösa som inte skrivit sk aktivitetsrapporter? Det har Riksrevisionen idag, 23 oktober, publicerat en granskning om!

Självklart är det olika. Sånt älskar revisorer att slå ner på. Olika är ju per definition orättvist, eller vad är egentligen rättvist?

Jag tror att Arbetsförmedlingens och A-kassornas är eller borde vara viktiga verksamheter men då inte för att ha god förmåga att stänga av arbetslösa från ersättning. Utan givetvis för att stödja arbetslösa att komma tillbaka till jobb och under tiden som arbetslös få en hyfsad ersättning. Men hur fungerar det? Det har inte Riksrevisionen granskat och inte ens vilken betydelse de sk aktivitetsrapporterna har.

Trots en exceptionell högkonjunktur ligger arbetslösheten mellan 6 och 7 procent. Och många arbetsgivare har svårigheter att rekrytera medarbetare. Så nog borde det finnas intressanta frågor att granska. Har vi överhuvudtaget en arbetsmarknadspolitik för arbete åt alla eller är uppgiften bara att göra det livet besvärligt för den som är arbetslös? Pågår i själva verket en förberedelse för en låglönearbetsmarknad?

Det går väl inte att förvänta sig att Riksrevisionen ställer såna frågor men vad säger fackföreningsrörelsen? Är det några politiska partier som tror på anständiga jobb åt alla?

När den borgerliga regeringen hösten 2013 införde krav på aktivitetsrapporter för arbetssökande så var utan tvekan främsta syftet att få mer kontroll och ge Arbetsförmedlingen en ny möjlighet att ta initiativ till att A-kassan drogs in. Det som hade behövts var snarare fler möjligheter för Arbetsförmedlingen framförallt att erbjuda kompletterande utbildningar eller annan kompetensökning.

Ang aktivitetsrapporterna har det gjorts några uppföljningar som ganska entydigt visar att Arbetsförmedlingen inte använder de rapporterna på nåt meningsfullt sätt.

Så här formulerade Riksrevisionen själv sitt uppdrag

Granskningen har utgått från följande frågeställningar:

  1. Bedömer a-kassorna underrättelserna från Arbetsförmedlingen på ett likvärdigt sätt?
  2. Bedrivs IAF:s tillsyn av a-kassorna på ett tillfredsställande sätt?
  3. Bör regelverket om hur försäkringen ska tillämpas förtydligas?

Med en sån inriktning går det knappast att få några intressanta svar! Märkligt, faktiskt, att Sveriges Radio valde att göra en stor och helt okritisk rapportering av Riksrevisionens rapport. Men även SR har lätt att falla i samma grop som revisorer.

Här kan du kolla SR:s inslag: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7072560