Stärk arbetsrätten och rätten till arbete!

januari 29, 2017

”Det effektivaste sättet att kväsa fackföreningarna är att driva upp arbetslösheten” fick jag lära mig redan på 70-talet. Det var LO-ekonomen PO Edin som påstod detta och jag tror att det fortfarande är sant. Men arbetslösheten hölls på relativt låga nivåer i Sverige fram till 1990, trots ekonomiska svängningar och borgerlig regering under några år. Med ” relativt låga nivåer” så menar jag under 3 procent men oftast under 2 procent. Precis so idag går det att diskutera statistiken.

För bara några veckor sedan presenterade arbetsförmedlingen här på Gotland med orden  2016 har varit ett fantastiskt år för Gotland och Gotlands arbetsmarknad, så skulle jag vilja summera det. Det har gått riktigt, riktigt bra för Gotland……. I slutet av 2016 var 6,4 procent av gotlänningarna arbetslösa.” Och sant är att det varit värre tidigare men också på en helt annan nivå än vi accepterade fram till 1990. Bakom den höga arbetslösheten finns också många exempel på att anställningsförhållanden som inte skulle accepterats för något årtionde sedan. Det kan handla om bara några få timmar avtalad arbetstid i veckan och resten som extratid med kort varsel. Det kan vara stora variationer i arbetstid under olika delar av året. Och det handlar om många mycket tillfälliga anställningar, ibland genom bemanningsföretag.

Arbetslösheten har ökat som en följd av en helt annan ekonomisk politik som bedrivits sedan början av 90-talet. En ekonomisk politik som ska hålla nere inflationen även om det sker genom höjd arbetslöshet. Resultatet har blivit det som kunde förväntas! En ny ekonomisk politik borde därför genomföras, en ekonomisk politik som ska syfta till full sysselsättning och då behövs en mycket mer aktiv finanspolitik Läs hela inlägget här »


Offensiv vänsterpolitik!

december 11, 2014

Hur ser ett offensivt program för vänsterpolitik ut? Det är väl den frågan som ställs på DN-debatt idag även om den inte formuleras exakt så.

De senaste decennierna har de ekonomiska orättvisorna ökat, arbetslösheten ökat kraftigt, stora delar av välfärdssystemen deformerats av ”New public management”. Dessutom har arbetslivet genomgått en radikal omstöpning med otryggare jobb och en ökad kontroll av de anställda.

Allt detta efter en kraftig högeroffensiv som syftat till att marknadskrafterna ska få ökat utrymme.

Det saknas verkligen inte uppdrag för partier som vill driva en vänsterpolitik.

I en sådan måste givetvis också ingå en omställning för ett hållbart samhälle – med den alltmer akuta klimatfrågan i förgrunden.

Men uppenbarligen lyckas inte vänstern formulera offensiva förslag och just idag fanns en kort TT-notis om vilka förslag som Frankrikes socialistregering sätter sitt hopp till för att lösa de ekonomiska problemen: ”Mera söndagsöppet, billigare körkort och konkurrensutsättning av långfärdsbussar”!

Det är så man knappt tror att det är sant!

Så behovet av att formulera en politik är enormt. Men förslagen borde utgå från de försämringar som vi drabbats av när marknadskrafterna tagit för sig.

En välfärd utan vinstintressen har starkt stöd men kravet skulle behöva kompletteras med en beskrivning av välfärden som inte bara handlar om ”utan”. Många av de styr- och kontrollsystem som nu nästan förlamar delar av välfärden (och andra delar av offentliga sektorn) borde monteras ner och istället ersättas av tillit och möjligheten till lokala anpassningar. Det är inte svårt att bli upprörd när det visar sig att statens (väl kontrollerade) stimulansbidrag har hamnat hos de skolor som redan var vinnare. Det är precis den typ av effekter man kan förvänta sig av ett överbyråkratiserat system där kontrollen sätts i förgrunden. Jag blev inte förvånad!

Och precis som Johan Hinnfors förordar i dagens artikel så är arbetsrätten en viktig vänsterfråga. Det handlar både om en förstärkt arbetsrätt men också allas möjlighet till ett arbete som det går att leva på. Rätt utformade skulle sådana reformer också kunna bidra till att minska den oro som uppenbarligen finns inför invandringen.

Åtminstone på kort sikt kan den radikala omställning av samhället som vi måste göra av miljöskäl bidra till många nya jobb. På längre sikt tror jag snarare att det handlar om kortare arbetstid. Men jag är övertygad om att ”marknaden” inte kan lösa detta, och särskilt inte en arbetstidsförkortning.

Bostadspolitiken skulle nog också kunna ingå i en offensiv vänsterpolitik. Det är ett område där vi ytligt sett hur avregleringen och nedmonteringen av bostadspolitiken lett helt fel. Bostadsbrist, segregation och kraftigt ökade kostnader. Titta gärna på detta som finns på Vänsterpartiet Gotlands hemsida.  http://gotland.vansterpartiet.se/2014/12/08/2945/