Konsumentmakten är ojämlik

april 12, 2012

Just när det gäller bankerna borde väl alla fatta att det är de kunder som har mycket pengar och som gör mycket affärer är de kunder som bankerna vill ha. Ökad ”konsumentmakt” kan därför mycket väl innebära att vanliga kunder förlorar. Alla inser väl att våra chanser att pruta på räntan på våra bostadslån inte är inte är någon jämlik möjlighet.

Regeringen kritiserar bankernas vinster och det är en kritik som är välbefogad, men regeringens liberala politik innebär att bankerna i stort sett kommer att kunna fortsätta som tidigare. Regeringen vill helt enkelt ingripa utan hänvisar istället till att det är vi som konsumenter som ska pressa bankernas vinster. Det kommer inte att fungera! http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1650

Bankernas informationsövertag är alldeles för stort för att konsumentmakt alls ska ha en chans att fungera som ett sätt att förändra bankväsendet. Några riktiga prisjämförelser går ju inte att göra eftersom en hel del uppgörelser, till exempel om prutade räntor, inte är tillgängliga utom för de direkt inblandade. Säkert skulle de flesta av oss tjäna på fasta prislistor och utan tvekan skulle det vara mer jämlikt. Troligen välkomnar bankerna mer personliga uppgörelser om räntor, kortvillkor, avgifter och andra affärer. Handelsbanken har länge satsat på personliga uppgörelser och har periodvis inte ens haft offentliga bolåneräntor. Det har gjort Handelsbanken till den mest lönsamma och stabila banken. Är det fler såna banker som vi tror gynnar flertalet bankkunder.

Dessvärre känner jag mig lite medskyldig till att ”konsumentmakten” har fått en allt starkare ställning i den offentliga och politiska debatten. I ett skede av miljöarbetet så kom ”konsumentmakten” att ha viss betydelse för utbudet av ”miljövänliga” produkter. Jag tyckte att det var en intressant tanke men givetvis inte som någon generell lösning på varken miljöfrågan eller några andra större samhällsproblem.

Tanken bakom efterfrågan av mer miljövänliga varor var förstås (?) att visa att det fanns ett intresse och att det då var möjligt att ställa om produktionen. De nya produktionssätten och varorna skulle därefter ersätta den mer miljöskadliga produktionen. Så har det dessvärre inte blivit, utom mer än undantagsvis.

Istället har miljömärkta produkter blivit en lite mer exklusiv varugrupp för många producenter och butiker. Och den tidigare produktionen har i stort sett kunnat fortsätta som tidigare. Jag tror att en mer övergripande diskussion om ”konsumentmakten” vore på sin plats, inte minst inom delar miljörörelsen.

Annonser