Bostadspolitiken måste utmana marknadskrafterna

augusti 8, 2016

Den statliga bostadspolitiken avskaffades efter många års påtryckningar och propaganda från byggföretag och privata fastighetsägare. Förändringen av förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen som beslutades 2010 startades av en anmälan av de privata fastighetsägarna till EU-kommissionen.

Gemensamt för förändringarna har varit att de minskat det demokratiska inflytandet och ökat företagens makt. Företagen inom bygg- och bostadssektorn har varit pådrivande och utlovat billigare byggande men resultatet har blivit precis tvärtom. DN:s kartläggning visar att företagens agerande för högre vinster har lett till mindre byggande eftersom det gjort att högre priser kunnat tas ut men också att värdet på befintliga fastigheter också ökar.

Visst går det att skylla allt på politiska beslut eller frånvaron av politiska beslut. (Som Sveriges Byggindustrier gör på DN-debatt 6 aug). Men lite märkligt blir det när byggföretagen som drivit på avregleringarna kommer med kritik mot just de besluten.

DN:s kartläggning visar samma sak som Stockholms länsstyrelse redovisade våren 2014. Företagen tar sig rätten att hålla tillbaka nyproduktionen av bostäder. Slutsatsen borde vara att styrningen av byggandet måste demokratiseras. Behoven av bostäder och inte marknadskrafterna och företagens vinstintresse ska styra byggandet.

Björn Wellhagen frågar retoriskt  ”Är det rimligt att någon företagsledning skulle vara beredd att ägna sig åt den sortens gambling?” som det innebär att avvakta med byggande för att värdet ska öka. Ja uppenbarligen, eftersom det är just det som sker. Det illustrerar ett av problemen med ett marknadsstyrt bostadsbyggande. Alldeles för många tjänar på bostadsbristen och därför behövs särskilt nya hyresrätter till rimliga kostnader.

Fler hyresrätter till rimliga kostnader skulle kunna åstadkommas genom ett statligt investeringsstöd. Och just ett sånt förslag finns men ”självklart” har byggföretagen och de privata fastighetsägarna agerat emot detta! Och det var just det förslaget som de borgerliga partierna angav som skäl att lämna de bostadspolitiska flerpartisamtalen.

En bostadspolitik som ger alla möjlighet till ett bra boende till rimliga kostnader måste helt enkelt utmana marknadskrafterna och den avreglering av bostadsbyggandet som drivits igenom de senaste 25 åren. Kommunerna måste bli bättre på markpolitik men behöver också bättre instrument för en kunna bedriva en bra markpolitik. Då skulle byggandet kunna styras mer demokratiskt. De allmännyttiga/kommunägda bostadsföretagen ska ges en tydligare bostadspolitisk roll bland annat genom att kravet på affärsmässighet, som infördes 2010, tas bort. Och som en tredje viktig åtgärd är att, som redan nämnts, införa ett investeringsstöd till hyresrätter med rimliga hyror.

Förutom dessa förslag som i hög grad handlar om nyproduktionen måste djungeln med andrahandshyror och liknande, typ korttidskontrakt, ses över.

Lars Bjurström, ordförande Vänsterpartiet Gotland

Texten skickades som replik till DN-debatt men ratades och publiceras nu därför här istället. (Parentesen ovan som hänvisar till debattartikeln är tillagd i denna version).

 

 


DN:s falsifikat

mars 5, 2014

Idag redovisar (DNdebatt) en forskningskommission, som Socialdemokraterna tillsatt, tio ”slutsatser” om vad som kan göras för att sänka arbetslösheten. Det finns flera viktiga förslag som bör kunna ligga till grund för förändringar men för att mer radikalt sänka arbetslösheten behövs en större förändring av den ekonomiska politiken.

Och det är bra att alternativ till den borgerliga arbetsmarknadspolitiken redovisas. En politik som präglats av ökade löneskillnader, fler otrygga jobb och repressalier riktade mot arbetslösa.

Men visst är det uppseendeväckande hur DN försöker att lägga helt fel ord i munnen på författarna till de debattartiklar de publicerar.

”Gör det billigare att anställa personal” utropar DN på första sidan när de berättar om debattartikeln. Det är en mening som leder tankarna till en typisk borgerlig politik men den punkt som DN ryckt ut några ord ur handlar om hur staten kan bidra till att minska antalet osäkra anställningar och istället få till stånd en ökad andel fasta anställningar. Långtifrån ett förslag i borgerlig riktning alltså.

DN:s citatteknik denna dag är ett rent falsifikat. Det är tyvärr inget undantag för hur DN hanterar sin debattsida. På debattsidan har DN lagt till ordet ”fast” och rubriken lyder då ”Gör det billigare att anställa fast personal”. Den rubriksättningen är inte så grov som påannonsen på ettan men något korrekt citat är det inte.

PS: Fantastiskt; nu har DN ändrat sin rubriksättning till det betydligt mer korrekta ”Gör fasta jobb billigare för företag”. Så det är klart att mitt inlägg blir lite mindre giltigt men det får stå kvar. Jag tycker att en ska var försiktig med att radera.