Ekonomiska styrmedel – farligt

oktober 29, 2012

Vi borde ha en övergripande och mer principiell diskussion om vilka styrmedel som vi tycker är önskvärda. Det är förstås inte konstigt att de ekonomiska styrmedlen används flitigt i ett samhälle där företagens drivkrafter är största möjliga vinst. Men går vi tillbaka några decennier så var betydligt fler områden styrda i högre grad av andra principer så som till exempel demokrati eller solidaritet.

Den individuella lönesättningen har ökat kraftigt och godtas nu i varierande grad av de flesta fackliga organisationerna. (Arbetsgivarna har förstås alltid hejat på detta!) En del uppskattar förstås individuell lönesättning, troligen mest de som får mest men det är alldeles för lite debatt om den samlade effekten.

Hur påverkas verksamheten av att medarbetarna tänker mer på sin egen löneförhandling, kanske på bekostnad av annat som borde vara viktigt i verksamheten. Idag skriver DN om hur de så kallade superlärarna har haft svårigheter att komma ut i klassrummen. Det finns säkert flera och en del goda skäl till varför ”superlärarna” inte alltid välkomnas. Men tydligen gör den individuella lönesättningen att många lärare inte vill berätta för sin arbetsledning att de har svårigheter i klassrummen.

I artikeln är ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, intervjuad och ”Enligt Metta Fjelkner undviker många lärare att vända sig till skolledningen av rädsla för att stämplas som dåliga och få sämre påslag i den individuella lönesättningen.” För mig är detta tillräckligt för att vi inte ska använda individuell lönesättning! Men det finns fler skäl!

Varför är vi så naiva? Varför inser vi inte att de enkla ekonomiska styrmedlen har avgörande avigsidor? Och, varför tar vi oss inte tiden och kraften och tydligare beskriver alternativet?