Regeringen försvarar olagliga ockerhyror

februari 15, 2012

I framförallt Stockholm förekommer ett grovt utnyttjande av bristen på bostäder. Genom orimliga andrahandshyror pressa de som har stort behov av en bostad att betala stora överhyror. Men även vid andrahandsuthyrning gäller bruksvärdeshyran och avtal och redan betalda hyror kan ändras.
Nyss redovisades att hyresnämnden i Stockholm har fällt många som har hyrt ut sina bostäder för ockerhyror. De allra flesta som betalt för mycket och klagar hos hyresnämnden får pengar tillbaka. Problemet är att långtifrån alla vågar klaga och tvingas därmed fortsätta att betala för mycket.
Eftersom bostadssituationen i Stockholm är så prekär och gäller så många så kanske man kan tycka att regeringen borde agera för att få bort ockerhyrorna. Men det verkar som om regeringen tänker göra precis tvärtom och istället förlita sig på marknaden. När Sveriges Radio frågade Gustav Gellerbrandt, politiskt sakkunnig på justitiedepartementet, så försvarade han till stor del ockerhyrorna och hävdade ”att det inte finns något som hindrar sådana avtalsuppgörelser” och framhöll också ”huruvida hyrorna är rimliga eller inte, där tror jag marknaden och bruksvärdessystemet inte är överens”.
Gellerbrandt upplyste också att det pågår ett arbete inom regeringskansliet men det verkar alltså som om siktet är inställt på att fullt ut legitimera marknadshyror.