Föraktet kommer från överklassen

december 20, 2012

För två dagar sedan bloggade jag om de jobb som utförs med rut-avdrag, eller det var inte det jag gjorde. Mitt blogginlägg handlade om hur två forskare agerar, framförallt i en artikel på DN-debatt som jag tyckte, och tycker, inte var skriven som man kan kräva av forskare, när de redovisar sin forskning.

Jag menar att de hade bestämt sig för vad det tyckte och utifrån detta valde de fakta och formuleringar noga.

Däremot skrev jag nästan ingenting om den sakfråga de tog upp. Hur ser vi på ”rut-jobben” och hur ska vi se på ”rut-jobben”. Men när nu DN:s ledarskribent Erik Helmersson påstår att föraktet mot ”rut-jobben” kommer från vänster så känns det viktigt att också ta upp den tråden.

Jag tror att Erik Helmersson har helt fel. Jag tror att det som vanligt är överklassen som ser nedlåtande på de människor som tvingas leva under andra villkor. Ingen av de jag känner någorlunda väl har jag hört uttala sig nedlåtande om städjobb, diskjobb eller trädgårdsjobb och jag skulle bli väldigt förvånad om jag hörde något sådant, från dom alltså och där finns nog ingen som tillhör överklassen. Men vi kan ju se hur deras barn beter sig när de kommer till Gotland en vecka om året!

Däremot finns det, givetvis, en stark kritik från vänster mot ett system med skattesubventioner för till exempel den som vill anställa en städare eller en kokerska hemma. Det finns också en stark olust hos många av oss att skillnaderna i samhället ska vara så stora att en del ska kunna köpa sig fria från de lite mindre trevliga vardagssysslorna, som nog egentligen är en del av livet.

Den kritiken måste förstås få framföras utan att det görs till ett förakt gentemot de som utför de har jobben. På samma sätt måste till exempel försvarsindustrin få kritiseras utan att det uppfattas som ett förakt mot de som jobbar där, eller privat sjukvård, miljöstörande kalkbrytning, tobaksförsäljning…

Högern och rutavdragsanhängarna försöker helt enkelt blanda bort korten.

Med tanke på tonläget, från bland annat forskarna, så är dessutom siffrorna i forskningsrapporten inte helt övertygande. Där redovisas en enkät som gjorts till människor som jobbar inom ”rut-branschen” och enligt denna så instämmer 5,1 procent helt i påståendet att ”Andra människor ser ner på mitt arbete” och 20,4 procent anser att det stämmer ganska väl.

Jag tror tyvärr att det går att hitta motsvarande siffror för många andra jobb där villkoren är ungefär som i ”rut-branschen”.