Klassresan är inte målet.

maj 10, 2012

Målet för en skola som är likvärdig för alla måste vara att bidra till ökad jämlikhet och på sikt ett klasslöst samhälle. Alla barn och ungdomar ska ges bra förutsättningar till ett bra liv och vara väl rustade att möta livets olika utmaningar. Skolans syfte ska inte vara ett effektivt sorteringsinstrument. Visst är möjligheten till klassresor viktiga men hela idén med det begreppet bygger ju på att vi har ett klassamhälle.
Skolverkets rapport som kom för några dagar sedan och pekar på att skillnaderna i den svenska skolan har fått stor uppmärksamhet men ändå inte tillräckligt. Idag bidrar Dilsa Demirbag Sten i en krönika i DN på ett viktigt sätt till debatten. Hon pekar på flera viktiga skäl till att vi borde kraftigt ifrågasätta både skolpolitiken och bostadspolitiken de senaste 20 åren.
Kanske är det lite orättvist att använda just Dilsa Demirbag Stens krönika för att ta upp klassresefrågan men det är en viktig diskussion och i Dilsa Demirbag Stens krönika så hamnar frågan i nedryckaren och blir därmed en viktig del av krönikan.

Många som tar upp ökade möjligheter till klassresor med hjälp av skolsystemet menar också att skolan som helhet i högre grad måste präglas av ett jämlikhetsideal – men absolut inte alla. En hel del nöjer sig med att sorteringen blir lite effektivare och i någon mening ”rättvisare” men önskar inte en skola som understödjer en utveckling med mer jämlikhet. De olika ståndpunkterna leder givetvis också till olika metoder för skolans sätt att lösa sin uppgift.
Det går, med visst fog, att påstå att möjligheten att välja skola ökar möjligheten till klassresa för de mest begåvade och initiativrika eleverna som bor i ”fel” område. Men det fria skolvalet drabbar skolans möjlighet att ge alla barn rättvisa förutsättningar och därför är inte det fria skolvalet lösningen för oss som önskar mer av skolan än lite rättvisare sortering.

Jag är besviken över att nästan ingen vågar ifrågasätta det fria skolvalet. Ett steg på vägen borde kunna vara att skolpengen ändras så att den bara täcker nån typ av marginalkostnad. Det skulle vara ett sätt att bättre klara såväl nedläggningshotade skolor som de skolor som kraftigt drabbas av så kallade frånval.

Annonser