Varför är just snuset värt striden?

december 10, 2012

Nu tar Sveriges regering strid med EU, enligt bland annat SVT och DN. Men inte är det för vår rätt att hävda kollektivavtal och inte är det för vår rätt att ha allmännyttiga bostadsföretag utan vinstintressen.

När regeringen tar strid med EU så är det för att snusföretagen ska ha rätt att exportera det beroendeframkallande snuset! Hur känns det? Nåja regeringens ledamöter verkar vara ganska befriade från at känna efter när de formulerar sin politik.

Men det är ändå lite intressant att se vilka medel som regeringen är beredda att ta till eller kanske vi aldrig kommer att få reda på vilka påtryckningar som kommer att användas. När det gällde kollektivavtalen och de allmännyttiga företagen så har varken socialdemokratiska eller borgerliga regeringar ens försökt.

Effekterna av försvagningen av de svenska fackföreningarna och kollektivavtalen börjar nu alltmer att märkas. Många tvingas jobba under förhållanden som inte är varken rimliga eller acceptabla. Transport-, bygg och restaurangbranscherna är några exempel där arbetsförhållande snabbt håller på att förändras. Det var uppenbarligen inte värt någon strid i stil med snusstriden.

När det gäller den förändrade villkoren för de allmännyttiga företagen och hyressättningen som bland annat tvingades fram av EU:s regler så ä hittills effekterna ganska måttliga. Men jag befarar att vi snart kommer att få se en offensiv från fastighetsägarintressena som kommer att pressa fram mer, så kallad, affärsmässighet. Det kommer att betyda öka hyror och ökade skillnader i hyrorna mellan olika områden. Mer trångboddhet och ökad segregation blir följden och det var inte värt någon strid med EU. Den kommer nu istället – för rätten att exportera snus.

Jag inser givetvis att slagen mot kollektivavtalen och mot bostadsföretag utan vinstintressen inte enbart varit angelägen för EU. Det har passat framförallt de borgerliga partierna men också många andra men; kraven från EU har också använts i debatten och det har absolut påverkat motståndet från Socialdemokraterna. Men nu är enigheten för snuset stor!