Vad frågade SVT?

maj 5, 2013

SVT har gjort en opinionsundersökning som de nu publicerar resultatet från. Men vad har de egentligen frågat och hur är det tänkt?

”Det finns ett kraftigt stöd bland väljarna för att låta staten ta över ansvaret för skolan från kommunerna”, skriver SVT på sin hemsida.

Men hur frågan, eller frågorna, är ställda finns ingen redovisning av. Sånt brukar vara skäl för massmedia att ifrågasätta publicering men här är det alltså ”massmedia” som beställt undersökningen men redovisar inte hur frågan formulerats.

I debatten och propagandan om skolan som public-service-företagen flitigt deltagit i har den så kallade kommunaliseringen ofta buntats ihop med friskolereformen men det var faktiskt två helt olika beslut som dessutom hade helt olika principiellt syfte. Kanske har en del som svarat haft svårt att skilja på de helt olika beslut som togs för drygt 20 år sedan. Ett beslut togs med vänstermajoritet i riksdagen och ett beslut med borgerlig majoritet i riksdagen.

En undran som inställer sig är förstås om tanken är att staten ska ta över och driva alla skolor, sköta skolbyggnader, skolskjutsar, skolmat (och mycket mera) och planera skolstrukturen i landets alla kommuner. Fram till den så kallade kommunaliseringen (1990) så hade kommunerna redan en mycket stor del av ansvaret för grundskolan och gymnasieskolan och hela ansvaret för förskolan.

Det är givetvis en viktig fråga om staten ska bygga upp lokala organisationer som ska diskutera skolfrågor med föräldrar och andra viktiga parter som har legitima intressen att påverka skolans organisation. Därför kunde det ha varit intressant att se hur SVT formulerat frågorna och vilken bakgrundsinformation som getts.

Jag vet ganska väl hur det fungerade före den så kallade kommunaliseringen och därför kan jag påstå att just kommunaliseringen inte var någon stor förändring. Det var däremot friskolereformen och systemet med det fria skolvalet som gjorde skolan till en marknad och där vi nu tydligt kan se effekterna till exempel i form av ökad segregation och ojämlikhet.

Läs gärna också mitt inlägg som jag skrev 18 april som också tar upp ”kommunaliseringen”.