Kommunalskatten utjämnar….

april 4, 2017

Det finns en befogad kritik mot den proportionella kommunalskatten men det är viktigt att inte överdriva bristerna. Kommunalskatten är ett sätt att utjämna levnadsvillkor eftersom skatten utjämnar kostnaderna eller i många fall tar bort kostnader för den enskilde för viktiga angelägenheter. Skolan som är helt kostnadsfri och sjukvård och äldreomsorg där kostnaderna för den enskilde många gånger är mycket låga i förhållande till den verkliga kostnaden som skulle utgå om verksamheten finansierades utan skattemedel.

Vi ska värna den uppslutning som finns bakom en stor skattefinansierad sektor, även om det finns brister och även om det säkert går att hitta, åtminstone delvis, bättre beskattning än kommunalskatten.

Det är att framhålla att av offentliga sektorns skatteinkomster så kommer bara drygt tio procent från skatter som utjämnar inkomsterna. Resten, alltså nästan 90 procent kommer från proportionella skatter som moms, arbetsgivaravgifter (som kallas lite olika) och en del andra konsumtionsskatter som snarast ökar inkomstskillnaderna. Så därför krävs en väldigt radikal förändring av skattesystemet, för att bara nämna ett exempel så är den statliga inkomstskatten drygt 60 miljarder och kommunalskatten över 700 miljarder. Inte ens en fördubbling av den statliga inkomstskatten skulle räcka särskilt långt.

Trots alltför stora och väldigt orättvisa inkomster så måste vi nog inse att många måste vara med och betala skatt om välfärdssamhället ska fungera. Därför ska vi vara försiktiga i vår kritik av kommunalskatten.

 

 

Annonser