Patenträtten måste ifrågasättas

januari 23, 2013

Det finns många goda skäl att ifrågasätta hur patenträtten ska tillåtas fungera. Under senare år har bland annat patentskyddet för läkemedel kraftigt ifrågasatts, eftersom som den ofta inneburit att sjuka människor i fattigare länder inte fått tillgång till de läkemedel som faktiskt finns och som skulle ha kunnat producerats till överkomliga kostnader. I mer spektakulära fall, till exempel aidsmediciner har det ibland kunnat träffas överenskommelser som i någon mån minskat lidandet.

En nästan ännu större fråga är förstås hur forskningen och utvecklingen av läkemedel styrs. Idag är det väl uppenbart att det är lönsamheten, lönsamheten och lönsamheten som styr. Några insatser görs förstås också för att behoven, också hos betalningssvaga, ska få lite utrymme.

Idag tar den moderata riksdagsledamoten Karl Sigfrid (i SvD) upp patenträttens mycket konstiga och oacceptabla effekter för mjukvarutent inom bland annat smartphoneområdet. Där går det till exempel att få patent på ”kvadratiska skrivbordsikoner med rundade hörn” och därmed kan andra hindras att använda just sådana ikoner. Karl Sigfrids poänger är att företagens ansträngningar i första hand blir att hindra andra att utveckla intressanta lösningar. Därmed stoppas också möjligheten att en naturligg utveckling som ofta sker i små steg förhindars eller åtminstone försvåras.

Jag tror att en utveckling i mindre steg och genom samhällets samlade resurser skulle förbättra utvecklingsmöjligheterna inom många områden. Högst troligt är det så att just nu prövar forskare möjligheter som redan har prövats av andra forskare men vars resultat inte offentliggjorts, helt enkelt därför att striden om de lönsamma patenten är det som styr.

Tyvärr har det lagliga skyddet av ”uppfinningar” och andra immateriella rättigheter stärkts under senare år. Jag tror inte att det gagnar en bra utveckling av samhället. Det försvårar tekniska och medicinska framsteg. Det begränsar ibland tillgången till viktiga fakta så att alla inte kan delta i samhällsdebatten på likvärdiga villkor. Och givetvis så stoppas spridningen av den allra bästa tekniken eftersom priset på patentskydda produkter sätts efter lönsamhet och inte efter behov.