Liberalerna vill öka klyftorna!

juli 4, 2017

När Liberalerna säger att de vill minska klyftorna i samhället så kommer de med förslag som ökar de ekonomiska skillnaderna och försämrar tryggheten. Jag påstår inte att det är förvånande men det förtjänar att påpekas nu när Liberalerna/Folkpartiet vill framstå som att de är emot de klyftor som deras politik och ideologi i hög grad bidragit till.

Så när Liberalerna vill minska klyftorna så föreslår de lägre löner, dvs lägre löner än de lägsta som idag förekommer (och de är redan låga). De föreslår att det fåtal som har råd att köpa väldigt mycket hushållstjänster ska få ökade skattesubventioner. De föreslår lägre skatt för de som idag kan sälja sina hus och bostadsrätter med stora vinster, jo det finns faktiskt ett förslag i programmet mot ökade klyftor.

Liberalerna har länge drivit på för att införa marknadshyror som definitivt skulle öka segregationen men påstår sig nu vilja motverka boendesegregation.

Den allt otryggare arbetsmarknaden ska enligt Liberalernas förslag göras ännu otryggare och givetvis kommer det öka klyftorna ytterligare.

Och förstås som väntat så kommer Björklund och Liberalerna med en rad förslag i ”kravliberal anda”, dvs med klara inslag av repression gentemot de som behöver olika stöd från samhället. Ett exempel är lägre ersättningsnivåer vid vård av barn.

Den alltmer liberaliserad ekonomin men avregleringar, sänkta skatter och ökade löneskillnader har nu lett till sådana effekter att till och med Liberalerna reagerar men som väntat leder det inte till en riktig omprövning av politiken utan istället ännu mer av avregleringar, sänkta skatter och ökade löneskillnader. Det är alltså ett sånt samhälle vi har att vänta oss med mer liberal politik.

Jo, det finns några förslag bland de 34 punkterna som jag tycker är bra. Nej till religiösa friskolor, mer yrkesutbildning och starkare insatser mot barnäktenskap är tre sådana förslag.

 

 

 

Annonser