Konjunkturpolitik behövs

oktober 19, 2014

Arbetslösheten biter sig fast på nivåer över 7 %. Det är mer än dubbelt så mycket som för ett par decennier sedan betraktades som massarbetslöshet när den gränsen låg på cirka 3 procent. Då handlar debatten om statens överskottsmål!

Idag skriver Peter Wolodarski om detta i en ledare i DN – bra, men det är ju egentligen varken nytt eller märkvärdigt. Men bra därför att den typen av resonemang knappast alls hörs.

Märkligt nog så körde Socialdemokraterna och i synnerhet Magdalena Andersson ”överskottslinjen” under hela valrörelsen när hon kritiserade alliansregeringens skattesänkningar. Det var en onyanserad kritik – den var rätt när det gällde skattesänkningarna, de är orättvisa och gav inte den effekt som regeringen påstod. Men kritiken var fel när det gällde budgeteffekten, helt enkelt för att det är rimligt att underbalansera statens budget när arbetslösheten är hög. Det gäller förstås särskilt när Riksbanken inte längre kan sänka räntan – den är ju i stort sett noll redan.

Nu borde regeringen istället sätta in ett offensivt investeringsprogram. Bostadsbyggandet borde öka, upprustning av många bostäder som byggdes i slutet av 60-talet och början av 70-talet är angelägna. Och förstås borde mer satsas på energisparande och förnybar energiproduktion. Kanske finns också en del infrastruktursatsningar som kan snabbas på.

Klassisk konjunkturpolitik alltså. Regeringen och riksdagen kan inte längre lämna detta till Riksbanken. Riksbanken har visat att de inte klarar uppgiften och dessutom finns i praktiken inga ytterligare räntesänkningar att ta till.

Jag har skrivit kritiskt om Riksbanken tidigare, bland annat i maj och i december.

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2014/05/28/oka-debatthojden/

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2013/12/21/rantevapnet-alltfor-trubbigt/