Vems är public serviceprogrammen?

oktober 22, 2012

Jag tror att bra public servicemedia är ett viktigt inslag i en väl fungerande demokrati. Där ska finnas ett programutbud som är fredat från reklam, produktplaceringar och, så långt det är möjligt, sponsring. SR, SVT och UR ska se till hela publikens behov och intressen. De ska ha ett brett uppdrag och en mångfald i det egna programutbudet, men samtidigt ta ett särskilt ansvar för de områden kommersiella bolag inte täcker. Public service ska också ha förmåga att granska makten, missförhållanden och andra viktiga företeelser i samhället utan att vara orolig för att det kan komma att påverka verksamhetens ekonomi.

Men i takt med att massmedias makt har ökat, särskilt tv, har också behovet av en granskning av public serviceföretagen ökat. Tyvärr finns det utan tvekan en del bekymmerssamma inslag i public serviceverksamheten och jag tycker att dessa förtjänar en rejäl debatt, en debatt där alla måste välkomnas att ha synpunkter.

Jag ska återkomma mer till detta men tänkte i det här inlägget ta upp den kraftigt ökade personifieringen i radio och tv. När programledaren för P1-morgon i morse ”lämnade över” till nästa program, Ring P 1, så gjorde hon det med orden ”ditt program” till Täppas Fogelberg. I ”pratshowen” kl 15 så pratar programledarna återkommande om ”mitt” program och det stämmer väl med deras självupptagenhet som de inte gör något för att försöka dölja. Jag menar att det finns en risk för att hela perspektivet för programverksamheten förskjuts och att programledarna på allvar börjar tro att public service är till för deras skull och att de missuppfattar ”oberoendet” som att de inte ska behöva bry sig om något annat än sina egna intressen. Så ska det inte vara, tycker jag.

Tyvärr förs ingen riktigt bra debatt om public service och också det är delvis ett utslag av ett missförstånd av vad oberoendet innebär. Jag tycker att det i kommande beslut om public service, som nu förbereds genom en remissomgång som just börjat, borde formuleras ett önskemål om att alla borde delta i en kritiskt granskande debatt om public service, alltså även riksdagsledamöter och även medlemmar i regeringen. Med rätt regelverk och en kapabel ledning för SR, UR och SVT så hotas inte oberoendet av att statsråd och riksdagsledamöter framför sina åsikter om programurval, vinklingar och annat.

Nu när remissomgången startar har förslaget om ett slopande av licensen som finansiering lyfts bort. Jag hoppas att det inte innebär att debatten läggs ner utan tvärtom ger möjlighet att fokusera debatten på public serviceverksamheten innehåll,styrning och granskning. Det finns en hel del mycket bra förslag i utredningen, jag tänker bland annat på att granskningsnämnden får en delutökade uppgifter som syftar till att bredda granskningen av public service. Men mycket saknas. Här finns utredningen som nu skickas på remiss, dock med undantag för finansieringsförslaget. Alla kan skicka in svar och synpunkter!

Jag har skrivit om detta tidigare och kommer att skriva mer senare.