Bostadspolitik för ökad rättvisa

januari 30, 2017

Bostadspolitiken har havererat sedan marknadskrafterna getts ett allt större utrymme. Vi var väl några som hoppades att S-MP-regeringen skulle ha vilja och förmåga att ta några goda initiativ mot bostadsbristen, skenande priser och ökad segregation. Men mest har vi sett en valhänthet och svaga förslag. Jo investeringsbidraget nu när det äntligen finns på plats, 2½ år efter regeringsskiftet!

Så idag kommer bostadsministern Peter Eriksson (MP) med sitt besynnerliga uttalande att han ”vill se en ”rejäl sänkning” av reavinstskatten vid försäljning av bostäder” (DN). Han tror att det ökar rörligheten och därmed ett bättre utnyttjande av bostäderna.

Uttalandet är besynnerligt av två skäl:

  1. Reavinstskatten höjdes för att delfinansiera den kraftiga sänkningen av fastighetsskatten (bara för de med de dyraste villorna) och det är snarare sänkningen fastighetsskatten som minskade rörligheten men det är inte den som nu tas upp.
  2. Läget på bostadsmarknaden är fortfarande ganska akut och ett sånt här utspel från en bostadsminister riskerar snarare att bromsa rörligheten ”om jag väntar nåt år med att sälja så kanske skatten är lägre. Eller möjligen kommer beslutet snabbt men det tvivlar jag på. Regeringen lyckades ju göra samma sak med ett utlovat investeringsbidrag som dröjde nästan två år från utspel till ikraftträdande.

Läs hela inlägget här »


Bryr sig regeringen om verkligheten?

augusti 2, 2016

För en dryg månad (21 juni) sedan presenterade regeringen ett 22-punktsprogram för att öka bostadsbyggandet. Det var ett väldigt svagt program och jag skrev då på min blogg ” Men det är uppenbart att S-MP regeringen varken har viljan eller förmågan att driva fram den nya politik som behövs för att få bort bostadsbristen, minska segregationen och hålla bostadskostnaderna rimliga.” Det mest uppenbara var att regeringen inte vågar utmana marknadskrafterna och en förklaring verkar vara att regeringen inte ens verkar ha koll på verkligheten.

DN har i två artiklar, 1 och 2 augusti, uppmärksammat att byggföretagen ofta fördröjer byggandet för att pressa upp priserna.  Det är sannerligen ingen nyhet men bra att DN skriver om det. Men tydligen var det en nyhet för landets bostadsminister, Peter Eriksson som kommenterar byggföretagens agerande så här: Jag är inte förvånad över att det tar lång tid att bygga. Det har vi vetat om. Men jag är förvånad över att en så stor del av tiden handlar om att man från byggherrarnas sida väntar och delar upp det i etapper.”

Jag skrev om detta i en replik på DN debatt i december förra året: Med en bra kommunal markpolitik kommer det också att vara möjligt att sätta press på byggpriserna och givetvis se till att byggprojekten verkligen kommer igång. Stockholms länsstyrelse visade i en rapport för något år sedan att nästan 10 000 byggrätter senarelagts av byggföretagen i väntan på högre priser! Så ser marknadskrafterna ut!” (Rapporten från länsstyrelsen lämnades till regeringen våren 2014).

Hela repliken här: http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-behover-okad-demokratisk-styrning-av-byggandet/

Här kan du läsa hela mitt inlägg om regeringens 22-punktsprogram. (Där finns också en länk till regeringens 22-punktsprogram).

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2016/06/21/det-behovs-en-ny-bostadspolitik/

Och läs gärna mitt försök till ett lite mer sammanhållet bostadspolitiskt program.

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2016/07/08/program-for-en-rattvis-bostadspolitik/

I början av året skrev jag en lite mer sammanhållen kritik mot marknadens påverkan på bostadspolitiken och som också tar upp den debatt som DN nu initierat.

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2016/01/15/svagt-fran-regeringen-om-bostadspolitik-igen/

Det är i första hand inte av lathet som jag hänvisar till tidigare inlägg utan för att visa att det som DN nu skriver om inte alls är några nyheter, utom möjligen för Peter Eriksson.