Ny organisation räcker inte!

februari 22, 2012

Knappast någon verkar tycka att polisen är effektiv och har en bra förmåga att klara sina uppgifter. Säkert har polisen en mycket svår uppgift men när det varit möjligt att skrapa på ytan har misstag och tillkortakommanden visat sig vara mycket vanliga. Simpla styrsystem på poäng/pinnar och ”kötider” har ofta visat sig leda åt helt fel håll. Ett sånt exempel är att anmälningar mer eller mindre stoppas för att antalet liggande ärenden inte ska bli för många.
Men polisen skulle framförallt behöva en betydligt större öppenhet och mer av samarbete med andra myndigheter och verksamheter. Jag är övertygad om att kårandan har en stark negativ påverkan på polisens arbete och på allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Jag tror inte att kommunalisering av polisen är möjlig men ett starkt kommunalt/lokalt inflytande skulle säkert vara bra för polisens arbete och, inte minst, sin syn på sig själv.
Föga sensationellt så förordar riskpolischefen, Bengt Svensson, idag på DN-debatt att landets polisväsende blir en myndighet istället för en i varje län. Med rikspolischefen som chef förstås. Vid en noggrann genomläsning av Svenssons artikel går det möjligen att hitta ett, ett dessvärre märkligt, argument för en centralisering. Svenssson skriver ”En viktig del i svaret på hur resultatet kan förbättras, är att nya arbetsmetoder och verktyg som tagits fram måste användas fullt ut överallt. Så är inte fallet i dag. Det finns skillnader mellan polismyndigheterna när det gäller i vilken takt nya rutiner införs. Dessa skillnader visar sig sedan i att utredningsresultatet varierar mellan myndigheterna.”
Rikspolischefen hävdar alltså, på fullt allvar, att enda sättet att få poliserna att jobba med de bästa metoderna är att genom en starkt centraliserad organisation kommendera fram hur poliserna ska jobba. Jag tycker att det säger det mesta om tillståndet inom polisen. Det borde väl vara självklart för varje polis att ta till sig de bästa metoderna och använda nya erfarenheter och ny teknik så fort detta finns tillgängligt. Kanske har Svensson rätt, men då är det snarare helt andra insatser som krävs. Då måste insatser göras för att alla poliser verkligen ställer upp för genomföra sina uppdrag så bra man kan. Det är kanske ingen enkel uppgift men betydligt viktigare än om högsta befälet sitter i Göteborg, Örebro eller i Stockholm.